Bilirkişi: Teleferik kent için uygun değil

Bilirkişi: Teleferik kent için uygun değil

Mahkemeden Melih Gökçek’e kötü haber geldi. Bilirkişi, Yenimahalle Teleferik Projesi’nin şehircilik ilkelerine uygun olmadığını açıkladı. YENİMAHALLE halkının tüm tepkilerine rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı devam ettirilen Şentepe Yenimahalle Teleferik Hattı’na ilişkin hazırlanan bilirk

Suat İnal

YENİMAHALLE halkının tüm tepkilerine rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı devam ettirilen Şentepe Yenimahalle Teleferik Hattı’na ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda çok sayıda usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Raporda nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin 2023 Başkent Ankara İmar Planı esaslarına uymadığı sonucuna varıldı. Ayrıca raporda, kurulacak sistemin bölgedeki ihtiyaca cevap vermekten uzak olduğu ifade ediliyor. Teleferik hattının inşaatı sürerken Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından proje yargıya taşınmıştı. Mahkemenin talebiyle hazırlanan bilirkişi raporu, Mimarlar Odası Ankara Şubesinin görüşlerini destekler nitelikte. Bilirkişi raporuna göre Teleferik, kent için uygun değil.

Projenin plan kademeleri kavramına, imar mevzuatı hükümlerine ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığının belirtildiği bilirkişi raporunda, teleferiğin taşıma kapasitesinin çok küçük buna karşılık inşaat ve işletim maliyetlerinin çok yüksek olduğu da vurgulanıyor. Raporda proje için gerekli fizibilite araştırmalarının yapılmadığının altı çizilerek, risk analizi ve çevresel etki değerlendirme etüdlerinin de yapılmadığına dikkat çekiliyor. Plan değişikliklerine ilişkin plan araştırma ve açıklama raporunun bulunmadığına işaret edilen raporda, 1/5000 ile 1/1000 ölçekli planların eş zamanlı ve neredeyse birbirinin fotokopiyle küçültülmesi veya büyütülmesi şeklinde hazırlandığı vurgulanıyor.

ÇÖZÜM ÜRETMEYECEK

Raporda, planlama esaslarının ihlal edildiğinin altı çizilerek ayrıca teleferikle ortaya çıkacak çevresel risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesine ilişkin maliyetlerin yer almadığına belirtiliyor. Raporda teleferik hattının yapılması halinde park, yol ortaları, refüj ve kavşaklarda konumlanacak olan bin metrekarelik istasyonların yeşil alanları azaltacağı, dar kalan yolları sıkıştıracağına yer verilirken, hattın yeterli çözüm üretmeyerek yeni sorunlara yol açacağına dikkat çekildi.

Büyükşehir belediyesinin kısıtlı olan kaynaklarının Teleferik hattı gibi kapasitesine göre pahalı olan sisteme ayırmanın yanlış olacağının açıklandığı raporda, kent bütününe bakılmadan parçacı bir ulaşım planının sorunları büyüteceği vurgulandı.

www.evrensel.net