YHK imzaladı, sözleşme ve sarsıntıları bitmedi

YHK imzaladı, sözleşme ve sarsıntıları bitmedi

Üyesi bulunduğum Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube ile 2 ve 3 No’lu şubelerine üye işçilerin olduğu İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 10 bin dolayında işçinin toplu iş sözleşmesi, sözleşme taslağındaki taleplerimizin yanı sıra TİS ve GREV hakkının gasbedilmesiyle bitirildi. Genel-İş (1-2-3 No’lu) şubelerin

K.Yakup Fırat

İŞÇİLER TALEPLER, BAŞKA HESAPLAR YAPANLAR KIŞKIRTMA PEŞİNDE

Sendika önünde toplanan işçiler, sendika merkez yönetimi ve şubelerin o güne kadar YHK meselesinde işçiyi bilgilendirmemiş olmasından ve taleplerin karşılanmamış olmasından dolayı haklı olarak tepkiliydi ve açıklama bekleniyordu. YHK imzaladığı sözleşmenin şoku ile Genel-İş deyim yerindeyse sallanıyordu. Aynı zamanda kısa bir süre önce gerçekleştirilmiş olan olağanüstü genel kurulda seçim kaybedenlerin de hesaplarının olduğu hemen o akşam sendika önünde görüldü. İşçiler toplusözleşmede karşılanmayan taleplerinin peşindeyken işçilere ve taleplerine karşı sorumluluk duymayanlar başka hesaplar yaparak kışkırtma peşindeydi.
Sendika önünde toplanan işçiler Genel-İş 2 No’lu Şube’nin yönlendirmesiyle, YHK arkasına sığınan belediye başkanına tepki göstermek için doğru adrese yani Büyükşehir Belediyesi önüne yürüdü ve henüz sözleşmesi gelmemiş olan İZENERJİ’de örgütlü 2 No’lu şube grevin startını geceden verdi. Ertesi gün tam gün etkili bir grev gerçekleştirdi. İZENERJİ işçisinin bu bir günlük grevinde 3 No’lu şubeden bazı yöneticiler ve bir grup işçinin dışında ne sendika genel merkez yöneticileri ne de Genel-İş 1 ve 3 No’lu şube başkanları grev yerine gelmedi. Çünkü birçok sendikacının işçinin karşısına çıkmaya cesareti kalmamıştı.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE NEYİ DEĞİŞTİRMELİDİR

Bütün bu toz duman içerisinde hafta sonu Genel-İş 1 No’lu şubemizde gerçekleştireceğimiz olağanüstü kongre ile neyi çözmek istediğimizi, neyi çözebileceğimizi sağlıklı tartışmalıyız. İşçilerin toplusözleşmede karşılanmamış taleplerinin takipçisi olmayı, bu talepler için mücadeleyi örgütlemeyi başaramayan yönetimleri yenilemek tabii ki gereklidir.  Ancak sadece yönetimdeki isimlerin değişmesiyle gerçek anlamda biz işçiler ve taleplerimiz için ne değişmiş olacak? Kaldı ki işçilerin taleplerinin dışında hesap kitap peşinde olanların olduğu da biliniyor. İşçiler olarak, bu olağanüstü kongreyi sendikamızda gerçek anlamda bir dönüşüm için fırsata çevirmeliyiz. Taleplerimiz için mücadele birliğini sağlayacak bir tartışmayı büyük bir olgunlukla gerçekleştirmeli ve eleştiri özeleştiri ile gerçek bir yenilenmeyi başarmalıyız.

MÜCADELE BİRLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN SOMUT EYLEM KARARLARI OLMALIDIR

Başta yüzde 40’lar sorunu olmak üzere toplusözleşmede karşılanmamış taleplerimiz için nasıl mücadele edeceğimizi, hangi eylemleri hayata geçireceğimizi tartışarak kongrede bunların kararlarını alabilirsek o zaman olağanüstü kongre yapmamızın, işçi için bir anlamı olacaktır. Ne yapalım YHK imzaladı, artık yapacak bir şey yok, yasalar böyle gibi gerekçelerle taleplerimizi bir sonraki sözleşmeye ertelemeden elde etme mücadelesi verebilirsek, o zaman bir değişim yaratmış olacağız o zaman olağanüstü kongre yapmış olmamız bir işe yaramış olacaktır.

OLAĞANÜSTÜ ŞUBE KONGREMİZDE

1- Sendikayı işyerinde işyeri komiteleriyle her türlü grupçuluğu ortadan kaldırarak, bütün işçilerin birliğinin sağlandığı bir temelde yeniden örgütlemeyi tartışmalıyız ve komitelerin kurulmasını 2 No’lu şubede olduğu gibi kongre kararı haline getirmeliyiz.
2- Başta yüzde 40’lar olmak üzere toplusözleşmede karşılanmayan taleplerimiz için, vakit kaybetmeden fiili meşru eylemler ve mücadeleyi başlatma ve taleplerimizi bir sonraki toplusözleşmeye ertelememeyi karar altına almalıyız.
3- Dağınıklığı aşmak için TİS sürecinde ve 650 İZELMAN işçisinin yaptığı işin ihalesinin başka bir şirkete verilmek istendiği süreçte olduğu gibi İZENERJİ-İZELMAN işçisinin eylem birliği önemlidir. Bugün de işyerleri ve şubeler arasında birliği sağlamlaştırarak 10 bin dolayında işçinin mücadele birliğini sağlamak için işçi ve temsilcilerin, komitelerin bir araya getirilmesini kararlaştırmalıyız.
4- Eşit işe eşit ücret için bizden daha düşük ücretle çalıştırılan İZENERJİ işçisine ve taşeronlarda çalıştırılan işçilerde iyileştirme yapılmasını, taşerona son verilmesini biz savunmalıyız. Çünkü aksi takdirde yapılmak istenen bizlerin de ücretlerinin aşağı çekilmesi ve kazanımlarımızın yok edilmesidir.        

*Eshot Atölyesi Delegesi/İZMİR

www.evrensel.net