Ticaret tekellerin denetiminde

Ticaret tekellerin denetiminde

İHRACAT da ithalat da büyük şirketlerin tekelinde. En çok ihracat yapan ilk 5 şirket toplam ihracatın yüzde 19’unu, en çok ithalat yapan ilk 5 şirket ise ithalatın yüzde 27’sini gerçekleştirdi. İhracatta ilk 5 şirketin sanayi sektöründeki payı yüzde 18.4, ticaret sektöründe ise yüzde 19.9 oldu. İthalat

İHRACAT da ithalat da büyük şirketlerin tekelinde. En çok ihracat yapan ilk 5 şirket toplam ihracatın yüzde 19’unu, en çok ithalat yapan ilk 5 şirket ise ithalatın yüzde 27’sini gerçekleştirdi. İhracatta ilk 5 şirketin sanayi sektöründeki payı yüzde 18.4, ticaret sektöründe ise yüzde 19.9 oldu. İthalatta ilk 5 şirket sanayi sektöründe yüzde 22.8 paya sahip iken, bu pay ticaret sektöründe yüzde 13.6 olarak gerçekleşti.
2012 yılında 55 bin 957 şirket ihracat, 63 bin 718 şirket ithalat yaptı. İhracatın yüzde 62.6’sı, ithalatın ise yüzde 38.5’i 1-249 çalışanı bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler tarafından gerçekleştirildi. İhracatın yüzde 49’unu ilk 100 şirket, ithalatın ise yüzde 51.4’ünü ilk 50 şirket yaptı.
Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın yüzde 56.8’i, ithalatın ise yüzde 53.5’i sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı yüzde 39.1, ithalattaki payı ise yüzde 30.6 düzeyinde gerçekleşti. (Ankara/ANKA)

www.evrensel.net