Birleşmekten başka bir seçenek yok!

Birleşmekten başka bir seçenek yok!

Biz MNG Kargo işçileriyiz. Saat dörtte iş alıp saat bir bazen ta bir buçuğa kadar çalışmaktayız. Patronlar, işe başlamadan önce mesainin 8 saat olduğunu söylüyorlar ama tersine 9 ve hatta 10 saat çalışmaktayız. İşyerinde oldukça kuralsız bir çalışma var. En ufak bir itiraz ettiğimizde bizi hemen savunmaya çe

MNG Kargo işçileri

Bizim burada yapmamız gereken tek yol var; o da işçiler olarak hep birlik içinde beraber olmamız lazım. Aksi takdirde biz işçiler, her geçen gün çok eziliyoruz. Her geçen gün iş daha da zorlaşıyor. Biz işçiler olarak 8 saat çalışma ve daha iyi bir ücret talep ediyoruz. Bunların olması için işyerinde birbirimize güven konusunda ön yargılarımızı kırmamız gerekir. Yoksa bir araya gelmediğimiz takdirde hiçbir şey elde edemeyiz. Her şeye şikayetçi olmaktan ziyade; yeni kararlar ve somut adımlar atmadığımız zaman MNG patronu her türlü oyunu oynar.
Buradan aynı zamanda bütün MNG Kargoda çalışan arkadaşlara çağrımız; birlikte hareket etmek zorundayız. Başka seçenek yoktur!

*İSTANBUL

www.evrensel.net