TMMOB’tan baskılara 19 eylül yanıtı

TMMOB’tan baskılara 19 eylül yanıtı

TMMOB 19 Eylül 1979’da  yüzde yüze varan katılımla gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eyleminin 34. yıl dönümünde “TMMOB, Örgütüne, Mesleğine, Halkına, Ülkesine Sahip Çıkıyor” şiarıyla bir eylem gerçekleştirdi.44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen eylemin Ankara aya

44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen eylemin Ankara ayağında TMMOB Genel Merkezi önünde toplanan mimar, mühendis ve şehir plancıları Güvenpark'a yürüdüler. Yol boyunca “TMMOB yürüyor mücadele büyüyor”, “Her yer ODTÜ her yer direniş” sloganları atan TMMOB üyeleri meslek odalarına yönelik baskıları protesto etti.
Güvenpark önünde basın açıklaması yapan İl Kordinasyon Kurulu Üyesi Özer Akkuş, 19 Eylül’ün  mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütlü mücadele tarihi açısından çok önemli bir gün olduğunu söyledi. Akkuş, “19 Eylül 1979 tarihinin yoksulluğun, faşist baskı ve zorbalığın kol gezdiği ülke koşullarında kendi sorunlarını halkın sorunlarından ayrı görmeyen mühendis, mimar ve şehir plancılarının Gezi eylemlerine değin uzanan özgürlük, eşitlik, demokrasi, bağımsızlık, barış ve adalet mücadelesinin adıdır”dedi.

‘HALK ARTIK YETER DEDİ’

Gezi Parkı’nın yağmalanmasına karşı gösterilen direnişin yeni bir dönemin kapısının aralandığını kaydeden Akkuş, halkın kendi kaderine el koyduğunu ve “artık yeter” dediğini belirtti. Akkuş, “Baskı ve sömürü politikalarının uygulayıcıları tarihsel rolleri gereği sokakları özgürleştiren halk direnişine acımasızca saldırmaktadır. Katillerin cezalandırılması ve sorumlularından hesap sorulması hepimizin boynunun borcudur” dedi.

‘TMMOB’A BASKI HALKA GÖZDAĞIDIR’

TMMOB’un, AKP tarafından teslim alınmaya, yetkisizleştirilmeye çalışıldığını vurgulayan Akkuş, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ile başlayan ve arka arkaya çıkarılan KHK‘lar ile geliştirilen saldırı dalgası ile karşı karşıya olduklarının altını çizdi. Baskının Gezi eylemleri süreci içerisinde son noktasına ulaştığını kaydeden Akkuş, üye ve yöneticilerinin gözaltına alındığını, TMMOB üyeleri üzerinden sanal bir örgüt yaratılmaya çalışılarak topluma büyük bir gözdağı verilmek istendiğini vurguladı. ( Ankara/EVRENSEL)

‘TMMOB SÖZÜNÜ VE EYLEMİNİ BÜYÜTECEKTİR’

Mimar ve mühendisler, ‘19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nde İzmir’de de sokaktaydı. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun çağrısıyla Alsancak Kıbrıs Şehitleri sonunda toplanan mimar ve mühendisler yaptıkları yürüyüşle 19 Eylül’ün kentleri ve doğayı yağmalayanlara karşı mücadele etme günü olduğunu dile getirdi. Alkışlarla Kıbrıs Şehitleri girişine doğru yürüyen mimar ve mühendisler‘Mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz’ pankartı açarken sık sık “Mühendisler, mimarlar susmadı susmayacak” ve “yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganlarını attılar. Burada açıklamayı okuyan TMMOB İzmir İKK dönem Sözcüsü Ferdan Çiftçi, TMMOB’un 19 Eylül 1979’da iş bırakarak sokakları doldurduğu günde de, Gezi parkı eylemlerinde de halkın yanında olduğunu belirterek “TMMOB, özellikle son yıllarda AKP’nin sürekli hale getirdiği yasal ve fiili saldırıların hedefi durumundadır. TMMOB, AKP tarafından teslim alınmaya çalışılmaktadır.” dedi. TMMOB’a yönelik gerçekleşen saldırılar ile kentlere yönelik gerçekleşen saldırıların eş zamanlı yapıldığına dikkat çeken Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü: “TMMOB, meslek alanlarımızda yaşanan tahribata, meslektaşlarımızın sorunlarına ve ülkemizin temel meselelerine karşı sözünü ve eylemini büyütecektir. AKP çok iyi bilmeli ki sokağa çıkan halk yalnız değildir. TMMOB sokağa çıkanlarla, halkımızla omuz omuzadır”. (İzmir/EVRENSEL)
 

www.evrensel.net