Bu komisyon ne işe yarar?

Bu komisyon ne işe yarar?

TÜRKİYE’nin dört bir yanından asgari ücretlilerin, “Asgari ücret insanca yaşanacak düzeye yükseltilsin” talepli imza ve dilekçelerini ilettikleri Meclis Dilekçe Komisyonu’ndan “Bizim görev alanımız değil” yanıtı geldi. İşçilerin dilekçelerini iletmesinde aracılık yapıp, bu konuda bir

Sultan Özer

İstanbul Milletvekili Levent Tüzel ile Meclis’te basın toplantısı düzenleyen ve topladıkları binlerce imzayı Meclis Dilekçe Komisyonu’na ileterek, “Asgari ücret insanca yaşanacak düzeye yükseltilsin” diyen işçilere komisyondan olumlu yanıt gelmedi.

KOMİSYONUN GÖREV ALANI DEĞİLMİŞ

Dilekçenin incelendiği belirtilen yanıtta, “Muhtelif kanunlarda değişiklik veya bazı alanlarda yeni yasal düzenlemeler yapılmasının istendiği anlaşılmıştır” denildi. Yanıtta, komisyon üyeleri milletvekili değilmişçesine, “Anayasa’nın 88’inci maddesinde, kanun teklif etmeye milletvekillerinin ve Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu” vurgulandı. Yanıtta komisyonun “Yeni bir kanun veya bir kanun değişikliğini gerektiren dilekçeleri görüşülemeyeceği” de belirtildi. “Bu dilekçelerden kanun olarak düzenlenmelerinde toplumsal yarar görülenlerin birer örneğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na ve Başbakanlığa bilgi olarak gönderdikleri” de belirtilen yanıtta, ayrıca kanun teklifi ve tasarısı gerektiren tüm kararları bastırıp, milletvekillerine dağıttıkları da ifade edildi.


TÜZEL: SORUN ÇÖZMEKTEN UZAK

Komisyonun yanıtını değerlendiren İstanbul Milletvekili Levent Tüzel “Yanıt, komisyonların vatandaşların sorunlarını çözecek işlevsellikte olmadığını gösteriyor” dedi. İşçilerin ya

www.evrensel.net