Engizisyon mahkemsinden ne farkı var

Engizisyon mahkemsinden ne farkı var

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na destek büyüyor. Kocaeli, Ankara, İzmir ve Gaziantep’te Tabip Odaları, sendikalar ve bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarda, Hamzaoğlu’na açılan davaya tepki gösterildi. Açıklamalrda davanın Engizisyon Mahke

Dilovası’nda yaptığı araştırma sonuçlarını açıklamasının ardından hakkında soruşturma açılan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na aralarında Ankara Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği, KESK ve DİSK’in de bulunduğu birçok kurum “Dilovası halkı canımızdır. Onur Hamzaoğlu onurumuzdur” diyerek destek verdiler. Demokratik kitle örgütleri, Onur Hamzaoğlu’na ve bilime uygulanan baskıyı Engizisyon Mahkeme’sinde Giardano Bruno’nun yakılmasına benzettiler.

Ankara Tabip Odası’nda (ATO) düzenlenen basın toplantısına TTB, DİSK, KESK, TMMOB, Türkiye Biyoetik Derneği ve Emek Partisi yöneticileri de destek verdiler.

ATO Başkanı Bayazıt İlhan, “Bir tarafta siyasi ve ekonomik çıkarları insan sağlığının üstünde tutanlar var, diğer tarafta toplum sağlığı, onurlu bilim insanları ve Onur Hamzaoğlu var. Bizim tarafımız belli. Dilovası halkı canımızdır. Prof Dr. Onur Hamzaoğlu onurumuzdur” dedi. TTB Merkez Konsey Genel Sekreteri Feride Aksu Tanık da, Hamzaoğlu’ndan şikayetçi olan Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof Dr. Murat Tuncer’in “Ulusal Kanser Programı”nı kamuoyuyla paylaştı. Programda Dilovası’ndaki kanser bulgularının kalpten ölüm oranından çok daha yüksek ve kaygı verici boyutlara ulaştığının belirtildiğine dikkat çeken Tanık, “Ne oldu da bu verilerin doğruluğunu gizleme çabasına girildi?” dedi. Tanık, bir bilim insanının yönetsel baskılar ve Hükümetle işbirliği sonucunda neler yapabileceğinin gözler önüne serildiğini vurguladı. Üniversite Konseyleri Derneği’nden Nurettin Abacıoğlu, Hamzaoğlu’na uygulanan soruşturmaları, Engisizyon Mahkemesi’nde Bruno’nun yakılmasına benzettiğini kaydetti. Abacıoğlu, Hamzaoğlu’nun cezalandırılmasının tüm üniversitelerin cezalandırılması anlamına geleceğini kaydetti.

ONUR HAMZAOĞLU’NA DESTEK ARTIYOR

İzmir Tabip Odası’nda aralarında Ege Çevre Kültür Platformu (EGEÇEP), Eğitim Sen 3 Nolu Şube, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Çevre Sağlığı Komisyonu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) ve Üniversite Konseyleri Derneği Onur Hamzaoğlu’na desteklerini açıkladıkları basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında Onur Hamzaoğlu’nun annesi ve kız kardeşi de bulundu.

Basın açıklamasını okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Erdener Özer, mevcut iktidarın ve iradesine giren kurumların akademik, bilimsel ve etik değerleri çiğnediklerini ifade etti. Özer, “Onur Hamzaoğlu, akademisyen olmanın gerektirdiği toplumsal sorumlulukla hareket etmiş ve Dilovası’nda yaşayan anne ve çocuklara sahip çıkmıştır. Kendisine yönelik açılacak herhangi bir soruşturma, ‘annelerimiz ve çocuklarımızın göz göre göre ölüme mahkûm edildiği’ bilimsel gerçeğine karşı açılmış sayılacaktır” dedi.

Hamzaoğlu’nun bilimsel ve akademik haklarına yapılan saldırının, bilimsel bilgi üretmeye çalışan, topluma karşı sorumluluk duyan akademisyenlerin tümüne yapılmış bir saldırı olduğunu söyleyen Özer, “Bizler, herkesi, bilime ve toplumsal sorumluluğa sahip çımaya ve Onur Hamzaoğlu’na destek olmak için herkesi katılmaya çağırıyoruz” dedi.

Tabip Odası Çevre Sağlığı Komisyonu’ndan Dr. Oya Otyıldız, bilimin halk için, halk yararına olmasını istediklerini söyledi. Hamzaoğlu’nun da bilimi halk için kullandığını belirten Otyıldız, Eğitim-Sen 3 Nolu Şube Sekreteri Haşim Karaman da, Onur Hamzaoğlu’na destek olacaklarını ve sahip çıkacaklarını belirtti.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nden Ali Osman Karababa, çok ciddi bir akademik hak ihlalinin söz konusu olduğuna vurgu yaptı. Temel görevlerinin toplumun sağlık sorunlarını değerlendirmek, onları ortaya koymak ve elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak olduğunu söyleyen Karababa, “Onur Hamzaoğlu iki araştırma yaptı aslında. Bu araştırma ikincisi. Dilovası’ndaki bir yıllık ölümleri değerlendiren araştırması da var. Ve bu araştırma da karşılaştırmalı olarak, diğer bölgelere göre Dilovası’nda kanser görülme sıklığında çok ciddi araştırmalardan bahsetmişti ve anne sütünde ve bebek dışkısında yaptığı araştırma da bunu bütünleştiren, tamamlayan araştırmadır” dedi.

Diğer bir katılımcı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) İzmir Şube Başkanı Veli Atanur, SES Şubesi olarak sorunu, sağlıktaki piyasacı, rant alanı olarak gören ve son on yıldır bu alanı bir yıkıma alanına çeviren, toplum sağlığını esas alan iki eğilimin çatışması olarak gördüklerinin altını çizdi.

Üniversite Konseyleri Derneği’nden Prof. Dr. İzge Günal, davanın üniversite kavramına saldırı olduğuna dikkat çekti.

31 MAYIS’TA KOCAELİ’NDE OLACAKLAR

Gaziantep SES ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası Pr. Dr Onur Hamzaoğlu’na açılan soruşturma ve yargılama üzerine SES şube binasında bir basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamayı okuyan SES Gaziantep Şube Başkanı Behçet Eşkili, Onur Hamzaoğlu’na destek olmak için bütün sağlık emekçileri olarak 31 Mayıs günü Kocaeli adliyesinde olacaklarını söyledi. Eşkili basın açıklamasında ayrıca Eskişehir SES Şube başkanı Birtürk Özkavak’ın görev yerinin değiştirilmesine değinerek, “4688 sayılı kanunun 18. maddesinde sendika yöneticilerinin görev yerlerinin değiştirilemeyeceğine dair sendikal güvenceler bulunmakta olup Türkiye tarafından onaylanan Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 87, 98 ve 151 sayılı sözleşmelerinin sendika yönetici ve üyelerine gerekli güvenceleri sağlamaktadır” dedi. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net