26 Mayıs 2011 09:32

Çözüm birleşik mücadelede

Hatay işsizlikte ilk sıralarda yer alıyor. İskenderun bir işçi kentidir. Sadece metal işkolunda 40 binden fazla işçi çalıştığı tahmin ediliyor. İSDEMİR’in özelleştirilmesiyle İskenderun, ucuz bir işgücü cennetine çevrildi. Düşük ücretli, sendikasız, sigortasız, hiçbir güvenceye sahip olmadan ç

Çözüm birleşik mücadelede

Paylaş
Yusuf Ertaş*

KÜRT SORUNU BASKI İLE ÇÖZÜLEMEZ

Kürt sorunu Türkiye’nin temel sorunlarından birdir. Bu sorun çözülmeden Türkiye’nin demokratikleşmesi mümkün değildir. Bu sorun kan dökerek, inkâr ederek, baskıyla zorla çözülemez. Ancak eşit haklar temelinde çözülebilir. Bu güne kadar barış dışında bütün yollar denendi. Denenmeyen tek yol barış. Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun seçim bildirgesinde de ifade edildiği gibi, “Hiç kimsenin demokratik, barışçıl çözüm dışında bir seçeneği arzulamadığı Kürt Sorunu da artık bu dönemde kesinlikle çözülmek zorundadır. Geçmiş yılların muhasebesini vicdanlarımıza danışarak yapmak ve Kürt Sorunu nedeniyle halen akmakta olan kanı durdurmak bir vaat değil, bir görevdir artık.” Kürt sorununun çözümünün ve demokratik bir ülke yaratmanın anahtarı Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’dur.

Arap halkları emperyalist boyunduruğu kırıp atıyor. Tunus, Mısır ve diğer Arap ülkelerinde başlayan halk isyanları diktatörleri yıkıyor. NATO gemileri Libya’ya doğru yol alırken AKP, CHP ve MHP’li vekiller Libya işgaline ortak olmak için el kaldırdılar. Hemen yanı başımızdaki Suriye halkı da özgürlük ve demokrasi talepleriyle ayağa kalkmış durumda. Ancak başta ABD olmak üzere emperyalistler Libya’da olduğu gibi çeşitli bahaneler uydurarak Suriye’ye de müdahale için ortam yaratmaya çalışıyor.  Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blok’u Arap halklarının iş için, özgürlük için, demokrasi için yükselen haklı direnişini selamlarken emperyalist haramilerin değişik bahanelerle ülkeleri işgal etmesine şiddetle karşı çıkıyor.

ÇEVRE KATLİAMINA KARŞI BLOK’A DESTEK

İskenderun körfezine kurulmak istenen 14 termik santral ile Erzin’den Samandağ’a kadar Hatay’ın dört bir tarafındaki yaşam alanları hızla ölüm alanlarına çevrilmek isteniyor. Yaşam alanlarımız azami kar peşinde olan sermayenin insafına terk ediliyor. Tarım alanları hızla yok ediliyor. Narenciye cenneti olan Erzin, Dörtyol için ölüm çanları çalıyor. Daha bu günden Sugözü’nde Kurulu bulunan Termik Santralin etkileri yaşanmaya başlandı. Ağaçlar kuruyor, verim düşüyor, hayvanlar düşük yapıyor. Bu kötü gidişe dur demek için başta Erzin olmak üzere, Dörtyol, Payas, Karayılan, Sarıseki, Azganlık ve İskenderun halkı uzun süredir mücadele ediyor. Bu mücadele sonucu Erzin ve Sarıseki’de kurulmak istenen Termik Santrallerin kurulumu durduruldu. Ancak tehlike geçmiş değil. Seçimlerden sonra saldırının devam edeceğini tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yok. İskenderun Körfezine kurulmak istenen Termik Santraller hiçbir düzen partisinin gündeminde değil. Hatay halkının kendi çevresine ve yaşamına sahip çıkma mücadelesini ilerletebilecek tek güç Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku’dur.

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN

Hatay bir halklar ve dinler mozaiği. Bu özelliği ile bir hoşgörü ve kardeşlik kenti. AKP inançlar üzerinden oy toplamaya çalışıyor. Nusayrilere, Hıristiyanlara, Yahudilere şirin görünmeye çalışıyor. AKP aslında dinin ticaretini yapıyor. Değişik din ve mezheplerin inanç önderleri ile aynı resim karesi içerisinde bulunmaya özen gösteren AKP milletvekili adayları, dini siyasete alet etmekten geri durmuyor. Oysa ülkemizin ihtiyacı olan gerçek laikliktir. Alevi’si sunisi ile birlikte Hıristiyan’ı Yahudi’si ile birlikte, Süryani’si, Musevi’si ile tüm halk eşit yurttaşlık hakkı istiyor. Eşit koşullarda, barış içerisinde ve kardeşçe yaşamak istiyor. Her avlusu farklı inanç kapısına açılan Hatay bu kardeşliğin, bu karşılıklı dostluk içerisinde süren yaşamın yüzyıllardır canlı kanıtı. Türkü, Arabı, Kürdü, Yahudisi, Ermenisi ile her millet ve milliyetten halkın ortaklaşmasının, birlikte yaşaması özleminin örgütlü ifadesi olan Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku, halklar arası barışın ve kardeşliğin, birlikte yaşama istek ve arzusunun dışa vurumudur. Emek, Demokrasi ve Özgürlük bloğu; başta gadir-hum ve evvel temmuz bayramları olmak üzere tüm bayramlarını özgürce kutlamak isteyen Nusayrilerin, ibadetlerini ve inançlarını özgürce yerine getirmek isteyen Yahudi, Hıristiyan, Ermeni tüm inançlardan, Alevi’si sunisi ile farklı mezheplerden halkların bu özlemlerinin teminatı olacaktır.  
İşte bu nedenle diyoruz ki;

Sermayenin bu köhnemiş düzenine karşı; sesimizin daha gür çıkması,  taleplerimizi kazanmak, katmerleşen işsizlik, yoksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin son bulması, sendikal hak ve özgürlüklerimizi sınırsız kullanabilmek için güçlerimizi birleştirelim.
Güçlerimizi birleştirelim ki, Termik Santrallerle yok edilmek istenen çevremize ve yaşam alanlarımıza sahip çıkalım. Güçlerimizi birleştirelim ki,  Türk, Kürt ve Arap halkının eşitlik ve kardeşlik talebi gerçekleşsin. Kürt sorunu çözülsün. Güçlerimizi birleştirelim ki, başta ABD olmak üzere emperyalist ülkelerin işbirlikçilerine hesap soralım ve NATO gibi halk düşmanı birliklere “dur” diyelim.

* EMEP Hatay İl Başkanı

ÖNCEKİ HABER

Çocuk gerillalara sessiz tanıklık

SONRAKİ HABER

AKP ‘istismar yasasını’ istismar ediyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa