Bir ayının varoluşsal ikilemi

Bir ayının varoluşsal ikilemi

Hiçbir insan birbirinin aynı değildir. Her bireyin kendine özgü yetenekleri, ilgi alanları ve değerleri vardır. Aynı zamanda her biri farklı gruplara dahildir. Her yerde, insan olmak demek başkalarıyla yaşamayı kabullenmek demektir. Gruplarda en temel ihtiyaçlarımızı karşılarız. Toplum içerisinde dil öğrenir, değerleri benimser ve iletişim

Zeynep Gizem Şenel

Kitabın hikayesi de oldukça ilginç. Yanlış kimlik tespiti üzerine komedi içerikli çizgi filmler şüphesiz ki 50’ler ve 60’larda altın çağını yaşıyordu. Bütün bunlardan önce, 1946’da Frank Tashlin’in Ayı Olmayan Ayı adlı eseri vardı. Tashlin, kitabı Disney stüdyolarıyla yaşadığı sıkıntılı döneme ithafen bir eleştiri olarak yazmıştı. Tashlin’i bir “ayı”, fabrikayı Disney Stüdyoları, hayvanat bahçesini sanat galerisi ve şirket başkanını Walt Disney olarak düşündüğünüzde tüm parçalar yerine oturuyor.
Kitap hem eleştirel açıdan hem de finansal anlamda büyük başarı kazanmıştı. Tashlin kitabın filme çekilmesini istemedi ancak MGM tarafından kısa bir çizgi versiyonu yayınlandı. Tashlin’in film sektöründeki kemikleşmiş kadrolara ve yaratıcılıktan uzak eğilimlere karşı yazdığı bu kitap, sade anlatımı ve düşündürücü gelişmeleriyle dikkat çekiyor.
Herkesi ayı olduğuna inandırmaya çalışan ayı; ustabaşı, genel müdür, birinci, ikinci ve üçüncü başkan yardımcısı, başkan, hayvanat bahçesindeki ve sirkteki ayıların kendisine ayı olmadığını, sadece “İyi bir tıraşa ihtiyacı olan, kürk palto giymiş budala adamın teki” olduğunu söylemesine rağmen sonunda gerçek benliğini bulmayı, özüne dönmeyi başarır.
Sanayileşmenin, modern toplumların, şehirleşme ile birlikte metropollerde sıkışıp kalan bireylerin bu çarpıcı öyküsünde sermayenin çarkları arasında sıkışan ve kendileri olmadıklarına inandırılmaya çalışılan fertler için tek çıkış yolunun kendi yollarını çizmek ve özgürlüklerini ilan etmek olduğunu gözler önüne seriyor yazar.
Hayvanat bahçesindeki ve sirkteki ayıların kendi hayatlarından pay biçerek dışladıkları bu ayı, zamanla ayı olmadığına ikna olarak kış uykusuna yatmayı bile reddediyor. Bireyin gerçek doğasını, kişiliğini inkarı olarak nitelendirilebilecek bu durum, Tashlin gibi sanatçıların nezdinde yaratım aşamasına müdahale edilmesinden duyulan rahatsızlığa tekabül edebilir.

www.evrensel.net