İşten atılan Batmanlı işçiler Meclis gündeminde

İşten atılan Batmanlı işçiler Meclis gündeminde

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, Batman Bölge Devlet Hastanesinde çalışan 31 işçinin gerekçe gösterilmeden işten atılmasını Meclis gündemine taşıdı. Tüzel Sağlık Bakanına “İşçilerin işe geri alınması için bir girişimde bulunacak mısınız” diye sordu.Batman Bölge Devlet Hastanes

Batman Bölge Devlet Hastanesinde daha önce Zal Temizlik adlı taşeron firmaya bağlı çalışan işçiler, firmanın sözleşmesinin bitmesi ve Serdal İkbal şirketiyle anlaşma yapılmasının ardından işlerinden çıkarılmaya başlanmıştı. Toplam 113 temizlik işçisinin çalıştığı hastaneden, atılan işçilerin önemli bir kısmı 5 yılı aşkın süredir hastanede çalışıyordu. İşten atmalara ilişkin ne hastane yönetimi, ne de firma işçilere bir açıklama yapmamıştı. İşçilerin tepkisi gazetemize de haber olmuştu.
Konuyu Meclise taşıyan Tüzel, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na işten atmaların gerekçesini sordu. İşten çıkarmalarda bakanlığın bilgisi ve onayı olup olmadığını soran Tüzel, özellikle ameliyathanedeki temizlik ve hijyen alanlarında görevli işçilerin işten çıkarılmasının sağlık hizmetlerinin niteliğine etkisine dair bakanlığın görüşünü istedi. Tüzel ayrıca, işten atılan işçilerin ücret, tazminat, yemek, yol ve benzeri alacakları konusunda bakanlığın bir girişimi olup olmadığını da sordu.
İşten atılan işçilerden birinin olay yaşandığı sırada apandisit ameliyatı olduğu için raporlu olduğu yönündeki iddiaları da hatırlatan Tüzel, Bakana “Bu vicdansızlık ve hukuksuzluk değil midir? Bakanlığınız bu hukuksuzluğu gidermek ve atılan işçilerin işe iadesi için girişimde bulunmuş mudur” diye seslendi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net