Neredensin? Ben Burada Yanındayım…

Neredensin? Ben Burada Yanındayım…

Bir gazete yazısı ile  bir kelebeğin ömrü arasında ilginç bir benzerlik var. Her ikisinin de ömrünün bir gün ile sınırlı oluşu kimi zaman aktarılmak istenenlerin kısa ve öz olmasını da gerekli kılıyor. İşte göçmenlik üzerine birkaç kısa cümle: Özellikle son yıllarda Türkiye’nin de dahil

Kuvvet Lordoğlu

* Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, [email protected]

www.evrensel.net