Hava-İş saldırılara karşı direnecek

Hava-İş saldırılara karşı direnecek

Hava-İş, Başkanlar Kurulu sonrasında yayınlanan sonuç bildirgesinde, her türlü grev kırıcılığı girişimlerine rağmen 100. gününde olan THY’de grevin devam edeceği duyuruldu.“Hava-İş bu saldırılara direnmiş, direnecektir. Hiçbir haksızlık, hukuksuzluk karşılıksız kalmayacaktır” denilen sonuç bildirgesinde, T

Hava-İş, Başkanlar Kurulu sonrasında yayınlanan sonuç bildirgesinde, her türlü grev kırıcılığı girişimlerine rağmen 100. gününde olan THY’de grevin devam edeceği duyuruldu.

“Hava-İş bu saldırılara direnmiş, direnecektir. Hiçbir haksızlık, hukuksuzluk karşılıksız kalmayacaktır” denilen sonuç bildirgesinde, THY’nin grev kırıcı uygulamalarının mahkeme süreçleri sonucunda belgelendiği ve bu grev kırıcı uygulamaların ILO ve Avrupa Birliği Türkiye Komisyonunca da tanındığı belirtilerek, “Ancak tüm baskı, saldırı, grev kırıcı hukuk dışı uygulamalara ve grevi içten sabote girişimlerine rağmen, onurlu bir duruş olarak THY’de grevimizin haksızlıklara hukuksuzluklara karşı direncimiz, mücadelemiz sürüyor” denildi.

Bildirgede, THY’de işvereni tarafından, 23’ncü Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde bulunan 20’inci madde ve hükümlerin açıkça ihlal edildiği belirtilerek, “Grev uygulama kararından kısa süre önce Kabin Ekipleri El Kitabı CCM Revizyon 3 düzenlemeleri yayınlanmıştır. Bu suretle el kitaplarının 7’inci bölümünde yıllardır, önce 07-029 No’lu Yönetmelik, daha sonra ise PR.01.70.07 no ile prosedür çerçevesinde uçucu ekiplerin kazanılmış hakları olarak uygulanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bilim dışı Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı, SHT 6A-50 Talimatı ile yer değiştirmiştir. Bu değişiklik çok önemli hak kayıpları getirecek bir durum yaratmış ve grevin en önemli nedenlerinden biri de bu değişiklik olmuştur” diye belirtildi.

GREV SÖZLEŞME İMZALANINCA BİTECEK

Grevin sürmesinin temel nedeninin, hava yolu işçilerinin haklarının, işverence hukuk dışı yollarla ve grev kırıcılığı işletilerek geriye götürülmek istenmesi olduğunun vurgulandığı bildirgede, grevin 24. Dönem Toplu İş Sözleşmemiz onurluca ve temel haklardan geriye gidiş olmadan masada imzalanarak sonuçlandırılacağını kaydedildi.

Barcelona ve Manchester United’dan sonra Borissa Dortmund’un da sendikal hak ihlalleri ve haksız işçi çıkarmaları yapan bir şirket kanısına vararak THY ile sponsorluk sözleşmesini sona erdirme noktasına geldiği belirtilen bildirgede, şirketin markasının yıpratıldığı söylendi.

Sonuç bildirgesinde genel kurula ilişkin de şu ifadelere yer verildi; “Hava-İş genel kurulunda her zaman olduğu gibi tamamen demokratik mekanizmalar işletilerek işyeri delege seçimleri ile genel kurul seçimleri dışarıdan hiçbir gücün baskısına ve etkisine izin verilmeden olgunlukla yapılacaktır. Ana tüzüğümüz gereği işyerlerinde demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan delege ve şube seçimleri, tüzük yasal takvimi çerçevesindeki duyurularımız ile belirtilecek tarihlerde gizli oy açık sayım esasına göre yapılacak, bu iradeye herkes saygı gösterecektir.” (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net