21 Ağustos 2013 20:18

Entelektüel olmanın ya da öğrenmenin bedeli

Entelektüel ya da aydın olmak benim için “kendini eğitmek” / ”otodidact”lıkla da gerçekleştirilebilecek bir olay. Uykusundan fedakarlık edip okuyan, sinema, tiyatroda neler yapıldığını hiç değilse yazılardan kovalayan, sempozyum benzeri toplantıları izleyen, sorunlara kafa yoran kişilerin eğitilmemesine olanak var mı? Sartre var

Entelektüel olmanın ya da öğrenmenin bedeli

Paylaş
Sennur Sezer

Yine de aydın olmaya kalkışmanın ya da bir konuya zaman ayırmanın yalnızca zamanı ödemekle çözümlenmediğini şu ara acı biçimde öğrendim. Ayrıntılarını size de yazayım belki aranızda bu konuya ilgi duyan örgütlenmeler vardır.
20 Nisan’da İstanbul Yeditepe Üniversitesinde Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkeziyle ortak bir sempozyum var: Kadın Hayatlarını Yazmak, Otobiyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı.
Bu sempozyuma katılımı kışkırtan bir de tanıtım var: “Sempozyuma, biyografi, otobiyografi, mektup, günlük, anı, aile tarihi, vaka tarihi ve kadın hayatlarının kayıt edildiği başka biçimler de dahil olmak üzere çok geniş ve disiplinler arası bir kadın hayatları yazımı alanından bildirilerle başvurular yapılabilir. Sempozyum, kadın hayatları yazımına dair ulusal, bölgesel ve küresel ölçekteki kültürel geleneklerin ve farklı türlerin yanı sıra, kadınların sözlü gelenekleri, sözlü tarih araştırmaları, tanıklıklar ve kadın hayatlarının temsil edildiği sözlü olan veya olmayan, belgesel, video, resim gibi muhtemel tüm sanat formlarından bildirilere de açıktır.”
Beni asıl kışkırtan bildirilerin olası  konuları: Kadın tarihi yazımında teori ve yöntem/Tarih yazımı ve yaşam anlatıları yazımında etik ve ahlaki meseleler/Küresel, ulusal ve bölgesel ölçekteki kadın merkezli mitolojiler/Yaşam anlatıları yazımına dair özel güçlük ve problemler/Toplumsal bellek ve feminist/kadın oto/biyografileri
Feminist/kadın anılarında yer alan erkekler/ Medya ve temsil: feminist/kadın yaşamlarının medya ve ders kitaplarında temsili /Sanat, gündelik yaşam ve feminist/kadın oto/biyografileri: Film, tiyatro, müzik, resim, popüler kültür, vs./Feminist öncüler ve kadın hakları aktivistlerinin oto/biyografileri veya yaşam anlatıları (Özellikle Türkiye, Balkanlar ve Orta Doğu’dan) vb. vb.
Bu sunumlara 20’şer dakika ayrılacak (Yaklaşık 6 daktilo sayfası). Bildiri özetleri 250-500 kelime arasında İngilizce hazırlanacak, listedeki konu başlıklardan hangisiyle ilgili olduğu belirtilecek. Özet için son teslim tarihi: 30 Kasım 2013. Kabul edilen bildiri özetlerinin açıklanma tarihi 30 Ocak 2014. Bildiriler, sempozyum bildiri kitabında basılacağı için, konferansta sunulacak bildirilerin tam metinlerinin, en geç 30 Haziran 2014 tarihine dek şu adrese gönderilmesi gerekmektedir: [email protected]
Problem nedir diyorsanız şu not:
Sempozyum kayıt ücreti 150 Euro’dur. Sanırım dar gelirli gençlik grupları, kadın grupları hızla örgütlenmek zorundalar. Böylece düzenlenecek fonlarla kendilerini ilgilendiren bilimsel toplantıları izlemek olanağını sağlayabilecekler.
Toplantıları izleyenlerin yeni toplantılar düzenlemesi zorunluluğunu belirtmeme gerek var mı?

ÖNCEKİ HABER

Önlemlere rağmen Irak’ta şiddet devam ediyor

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa