20 Mayıs 2011 09:45

Sendikalardan Blok'a destek

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blokuna bir destek de işçi ve kamu emekçileri sendikalarından geldi. KESK, Türk-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların genel merkez yöneticileri, şube başkanları, şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinden 209’unun imza attığı deklarasyonda, seçimlerde emekten, demokrasiden ve özgürl

Sendikalardan Blok'a destek

Paylaş

Sendikaların Taksim’deki Makina Mühendisleri Odasında düzenlediği basın toplantısına Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blokunun İstanbul 2. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Sırrı Süreyya Önder, 3. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Abdullah Levent Tüzel ve 3. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Mustafa Avcı katıldı.

Sendikalar adına ortak basın metnini okuyan Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Tosu, 9 yıldır iktidarda olan AKP’nin yeniden seçilebilmek için devletin tüm imkanlarını kendisi için seferber ettiğini ifade etti.

BİAT ETTİRMEK İSTİYOR

İş ve ekmek isteyen işçilerin, eşitlik isteyen Alevilerin, özgürlük, ana dilde eğitim ve eşit yurttaşlık hakkı isteyen Kürt halkının taleplerinin şiddetle bastırılmaya çalışıldığına dikkat çeken Tosu, sözde basının özgür olduğu ülkede, gazeteciler üzerinde baskıların arttığını, henüz basılmamış kitapların imha edildiğini, evlerinin basıldığını belirterek, “Herkesten biat edilmesi isteniyor” dedi.

Emekçilerin sendikalarını seçme, sendikalı olma hakkının fiilen ellerinden alındığını, sendikalı olan işçilerin işten atıldığını belirten Tosu, “Başta Kürt sorunu olmak üzere, işçilerin ve emekçilerin birikmiş sorunları, bugüne kadar iktidar ve ortağı olmuş tüm sermaye partileri tarafından istismar edilmiştir. Kürt halkı operasyonların durdurulması, tutuklamalara son verilmesi, tutukluların serbest bırakılması, ana dilde eğitim ve seçimlerde yüzde 10 barajının kaldırılmasını istiyor” diye konuştu.

Tosu, Alevilerinde zorunlu din dersinin kaldırılması, inanç konusunda herkese eşit davranılmasını istediğini ifade etti.

BLOK TEK ALTERNATİF

Kürt sorunun çözülebilecek bir aşamaya geldiğini ancak şu anda tek engelin AKP olduğunu dile getiren Tosu, 12 Haziran seçimlerine Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku adı altında giren emek, demokrasi ve özgürlük güçlerinin, halkın ve emekçilerin haklarını savunabilecek tek alternatif olduğunu kaydetti.

Tosu Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blokunu neden desteklediklerini şöyle sıraladı; “Türkiye’nin kanayan yarası olan Kürt sorununa barışçıl ve demokratik çözüm için, zorunlu din derslerinin kaldırılması, inanç konusunda herkese eşit davranılması için, herkese parasız, bilimsel, demokratik ve ana dilde eğitim hakkı için, eşit ve parasız sağlık hakkı ve ücretsiz kamu hizmetleri için, kuralsız çalıştırmaya, sendikasız, sigortasız, düşük ücretle kölelik koşullarına karşı güçlerimizi birleştirmeliyiz.” (İstanbul/EVRENSEL)


ADAYLARDAN SENDİKACILARA TEŞEKKÜR

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blokunun İstanbul 2. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Sırrı Süreyya Önder: İki türlü faydalı oluyor bu destekler. Tereddütlü olan insanlar çoğu zaman bu tür sendikal mücadelede yer alan insanların kanaatlerini bir referans olarak alıyorlar birinci yönü bu. İkinci yönü, burada da bir ortaklaşma yaşanıyor. Şüphesiz buradaki imzacıların hepsi aynı düşüncede aynı refleksi gösteren insanlar değil. Bu tür meseleler olunca hayatın içinde bir ortaklaşma oluyor.

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blokunun İstanbul 3. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Abdullah Levent Tüzel: Bu desteği anlamlı buluyoruz. Çünkü Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku işçilerin, kamu emekçilerinin, bütün sendikal güçlerin, özellikle sermaye iktidarı ve AKP hükümetinin saldırıları karşısında emeğe dair taleplerin de ısrarlı savunucusu olacak. Sendikaların bir tutum belirlemesi önemli. Burada daha çok şubelerin iş yeri temsilcileri gibi asıl mücadelenin içinde olan, sorunları çok daha yakıcı yaşayan arkadaşların bizi desteklemesi çok daha önemli ve anlamlı. Aydınlarımızdan, sanatçılarımızdan sonra emek hareketindeki güçlerinde Türkiye’deki sorunların çözümü, emekçilerin talepleri, Kürt halkının barış ve özgürlük istekleri, din istismarcılığına karşı olan çevrelerin bütün taleplerinin gerçek bir savunucusu olacak blok adaylarına destek vermesi bizim için de anlamlı. Dileğim odur ki bu çağrı bütün fabrikalarda, işletmelerde, hizmet kurumlarında bu çağrı duyulsun tartışılsın. İşçiler ve emekçiler bir kez daha düzen partileri tarafından kandırılmasın, oylar emeğe, demokrasiye barışa, eşit haklara, ana dilde eğitime, parasız eğitim ve sağlık hakkına gitmiş olsun.

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Blokunun İstanbul 3. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Mustafa Avcı: Her destek açıklaması bizim için ayrı bir yük ayrı sorumluluk anlamına geliyor. Bu bir referanstır. Türkiye’deki işçi ve emekçilerin sorunlarının çözümü elbette ki Türkiye’nin temel sorunlarının çözümü ile bağlantılı olarak gelişecek. Bu da Türkiye’nin demokratikleşme sorunudur. Blok hedefine elbette ki Türkiye’nin temel sorunlarının çözümünü koymuştur. Bunun için çabası var. Arkadaşlar da bu bilinçle doğru adresi tespit etmişler. Gönül isterdi ki listede kamu emekçileri sendikaları kadar işçi sendikaları da olsun. Birlikte başaracağımıza inanıyoruz.


Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nu destekleyen sendikacıların listesi

1.    A.Metin Aksoy BESMersin Şube Sekreteri
2.    Abdullah Çınar Tüm Bel-Sen İstanbul 3 No’lu ŞubeYönetim Kurulu Üyesi
3.    Abdurrahman Kılınç BTS Mersin İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi
4.    Adem Derviş  Haber Sen İstanbul 9 No’lu ŞubeYönetim Kurulu Üyesi
5.    Adnan Atabey  Tarım Orkam Sen Merkez Denetleme Kurulu Üyesi
6.    Ahmet Karatay Haber İş İstanbul 1 No’lu Şube Sekreteri
7.    Ahmet Ulaş SES İzmir Şube Sekreteri
8.    Ali Hıdır Aktaş Genel-İş 5 Uca İşyeri Temsilcisi
9.    Ali Özdemir Haber-Sen 9 No’lu ŞubeYönetim Kurulu Üyesi
10.    Ali Şükran Akgök  Hatay Eğitim Sen Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi
11.    Ali Yıldırım- SES Kayseri Şube Başkanı
12.    Arzu Acar  Eğitim-Sen İstanbul 6 No’lu ŞubeYönetim Kurulu Üyesi
13.    Arzu Erdoğan Eğitim Sen İstanbul 4 No’lu ŞubeŞube Başkanı
14.    Arzu Kaymak Eğitim Sen  Ankara 1 No’lu Şube Yöneticisi
15.    Aslan Dursun Avcı Haber-Sen 9 No’lu ŞubeYönetim Kurulu Üyesi
16.    Atila İrey Tarım Orkam Sen Genel Sekreteri
17.    Ayhan Özdemir SES Kayseri Şube Sekreteri
18.    Aynur Gönültaş  BES Mersin Şube Yöneticisi
19.    Aynur Şahin Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi
20.    Bahri Yıldırım ESM MYK Üyesi
21.    Baki Ulaş Karaca Şube Sekreteri
22.    Barış Çelik Eğitim Sen 5 No’lu Şube Yöneticisi
23.    Binali Tay Deri İş Tuzla Şube Başkanı
24.    Birtürk Özkavak Eskişehir SES Şube Başkanı
25.    Burhan Bülüm Eğitim-Sen İst. 2 No’lu ŞubeYönetim Kurulu Üyesi
26.    Burhan Kurt SES Şişli Şube Mali Sekreteri
27.    Bülent Çuhadar BTS İzmir Şube Başkanı
28.    Bülent Kepenek  Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
29.    Bülent Kılıç Eğitim Sen İstanbul 8 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
30.    Cahit Elaltunkara Haber-Sen 9 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
31.    Can Bahadır Genel-İş 3 Şube Sekreteri
32.    Cebrail Dağhan Genel-İş 2 No’lu Şube-Adana Şube Sekreteri
33.    Cem Eren Esm Adana Şube Şube Başkanı
34.    Cemal İlgün - Eğitim-Sen Kocaeli Şube Örgütlenme Sekreteri
35.    Cemalettin Yüksel Haber-Sen 9 No’lu Şube Başkanı
36.    Dağıstan Birtek Eğitim-Sen İstanbul 4 No’lu ŞubeYönetim Kurulu Üyesi
37.    Demet Gökçe Eskişehir SES Şube Sekreteri
38.    Derya Çinko SES Anadolu Şube Yöneticisi
39.    Devrim Kahraman Tüm Bel-Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkanı
40.    Diren Doğan SES Anadolu Şube Yöneticisi
41.    DİSK/Cam Keramik İş Sendikası Genel Merkezi
42.    Doğan Kaya Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı
43.    Duran Sınacı Eğitim Sen İzmir 6 No’lu Şube Başkanı
44.    Dünya Emrem Eğitim-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
45.    Ebru Dinçel Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Kadın Sekreteri
46.    Emel Envan ESM Kadın Sekreteri
47.    Erdal Erdoğan Haber-Sen 7 No’lu ŞubeYönetim Kurulu Üyesi
48.    Erdal Güzel SES Anadolu Şube Yöneticisi
49.    Erdal Şeçkin Yapı Yol Sen MYK Üyesi
50.    Erkan Karaca Genel-İş İzmir 4 No’lu Şube Eski Şube Başkanı
51.    Ersoy Adıgüzel SES İstanbul Aksaray Şube Başkanı
52.    Fadime Kavak SES Şişli Şube Basın Yayın Dış İlişkiler Sekreteri
53.    Fahri Karasu Haber-Sen 7 No’lu Şube Başkanı
54.    Faik Aklan Eskişehir Eğitim Sen Şube Sekreteri
55.    Faik Özdemir Tümbelsen 5 No’lu Şube Disiplin Kurulu Üyesi
56.    Fatih Öztürk Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şübe Yöneticisi
57.    Fatma Sağlam Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Kadın Sekreteri
58.    Ferhat Apsin Haber-Sen 7 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
59.    Ferhat Şafak Haber Sen 2 No’lu Şube Y.Kurulu Üyesi
60.    Ferruh Çelik Tüm Bel-Sen Ankara 2 No’lu Şube Yöneticisi
61.    Figen Pehlivan  SES Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
62.    Fikret Aslan BES 1 No’lu Şube Başkanı
63.    Firdevs Tat Şube Tis-Hukuk Sekreteri
64.    Gazanfer Genç Tarım Orkam-Sen Ankara Şube Yöneticisi
65.    Gazi Yıldırım Eğitim Sen 3 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
66.    Gökan Daca Yapı Yol-Sen İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi
67.    Gökhan Dostan Eğitim Sen İstanbul 5 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
68.    Gökmen Ayaz Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu ŞubeYönetim Kurulu Üyesi
69.    Gönül Erdem SES Bakırköy Şube Yönetim Kurulu Üyesi
70.    Gönül Mansuroğlu  Eğitim Sen Hatay Şubesi Denet. Kurulu Üyesi
71.    Güler Elveren  Tüm Bel Sen MYK Üyesi
72.    Gülfidan Yıldız  SES İzmir Şube Hukuk Sekreteri
73.    Güllü Taşkıran  Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı
74.    Gürbüz Şahin  Eğitim Sen Hatay Şube Yöneticisi
75.    Gürsel Köse  Tek Gıda-İş Genel Başkan Yardımcısı
76.    Hakan Akyol Birleşik Metal-İş Kocaeli Şube yöneticisi
77.    Halil Çekin TÜMTİS Adana Şube Şube Başkanı
78.    Halil Gümüştekin Petrol-İş  Gaziantep Örgütlenme Sorumlusu
79.    Halil Kara Eğitim Sen Adana Şube Yöneticisi
80.    Hasan Ali Bacıoğlu Eğitim Sen İstanbul 4 No’lu ŞubeYönetim Kurulu Üyesi
81.    Hasan Gülüm Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı
82.    Hasan Güzel Tüm Bel Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı
83.    Hasan Kaplan Eğitim Sen Hatay Şube Yöneticisi
84.    Hasan Toprak  Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Eğitim Sek.
85.    Hatice Yayla SES Anadolu Yönetim Kurulu Üyesi
86.    Hatun İl Demir İstanbul Egitim Sen 8 No’lu Şube Başkanı
87.    Haydar Çelik  Tarım Orkam-Sen Merkez Disiplin Kurulu Üyesi
88.    Hıdır Demir   Tarım Orkam-Sen Merkez Denetleme Kurulu Üyesi
89.    Hıdır Demirtaş Tüm Bel-Sen İstanbul 3 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
90.    Hıdır Doğan SES Bakırköy Şube Başkanı
91.    Hüseyin Kaya  Eğitim Sen  3 No’lu Şube Başkanı
92.    Hüseyin Özdem Haber-Sen 1 İzmir Şube Başkanı)
93.    Hüseyin Tosu  Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı
94.    İbrahim Doğan Gül Petrol-İş Genel Mali Sekreteri
95.    İlhami Yadırgı SES Kayseri Şube  Disiplin Kurulu Üyesi
96.    İlker Önal BTS Kocaeli İl Temsilcisi
97.    İlknur Bilgen  BES Genel Sekreteri
98.    İmam Özdemir Kültür Sanat-Sen Mersin Bölge Şube Başkanı
99.    İrfan Tuncer ESM Genel Sekreteri
100.    İsmail Akyol  Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı
101.    İsmail Çamdalı  Eğitim Sen Kocaeli Şube Mali Sekreteri
102.    İsmail Doğan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı
103.    İsmail Hakkı Şimşek Eğitim Sen İzmir 4 Şube Örg. Sekreteri
104.    İsmail Taşçı Tarım Orkam-Sen Adana Şube Şube Y.K.Üyesi
105.    İsmail Usluoğlu Eğitim Sen Mersin Şube Eğitim Sekreteri
106.    İzzettin Alpergin Tüm Bel-Sen MYK Üyesi
107.    Kadri Kılıcı Tüm Bel-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı
108.    Kahraman Aktar Eğitim Sen İstanbul 5 No’lu ŞubeYönetim Kurulu Üyesi
109.    Kahraman Keskin  SES Bakırköy Şube Yöneticisi
110.    Kahraman Oğuz Haber-Sen Adana Şube Başkanı   
111.    Kasım Tosun  Gıda-İş Yönetim Kurulu Üyesi
112.    Kemal Ataş Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Mali Sekreteri
113.    Kemal Göksoy Genel-İş Mersin Şube Başkanı
114.    Kendal Anık Tüm Bel-Sen 5 No’lu Şube Denetim Kurulu Üyesi
115.    Kürşat Öztaş SES Kayseri Disiplin Kurulu Başkanı
116.    Levent Dokuyucu Haber-İş İstanbul 1 No’lu Şube Bşk
117.    M. Ensari Kurtuluş  Tüm Bel-Sen 5 No’lu Şube Denetim K. Üyesi
118.    M.Sıraç Tunç Eğitim Sen İstanbul 5 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
119.    M.Tarık Özkan  Egitim Sen Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
120.    Mahir Engin Çelik Eğitim Sen Mersin Şube Mali Sekreteri
121.    Mahmut Yavuz  BES Mersin Şube Basın ve Yayın Sekreteri
122.    Makum Alagöz Deri-İş İzmir Şube Başkanı
123.    Mehmet Ali Alataş  SES Şişli Şube Başkanı
124.    Mehmet Ali Elçek Haber-Sen MYK Üyesi
125.    Mehmet Çiçek Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
126.    Mehmet Halis Demir Haber-Sen 9 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
127.    Mehmet Sezgin İbin  Tarım Orkam-Sen Ankara Şube Yöneticisi
128.    Mehtap Keskin Öztaş SES Kayseri Disiplin Kurulu Üyesi
129.    Memduh Tunç Haber-Sen 7 No’lu ŞubeYönetim Kurulu Üyesi
130.    Memet Çetin Eğitim Sen eski 6 No’lu Şube Başkanı
131.    Merdan Taş BES Mersin Şube Hukuk ve TİS Sekreteri
132.    Metin Erözcan BES İzmir Şube Eski Yöneticisi
133.    Metin Süt  Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi
134.    Metin Şengül SES Bakırköy Şube Yöneticisi
135.    Metin Topal BES Mersin Şube Eğitim Sekreteri
136.    Metin Ulaş EğitimSen İst. 4 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
137.    Metin Vuranok Tarım Orkam-Sen Başkanı
138.    Muhsin Kurhan Petrol-İş Bursa Şube Yöneticisi
139. Murtaza Pektezel BES İstanbul 2 No’lu Şube Sekreteri
140.    Mustafa Güven BES İzmir Şube Örgütlenme Sek.
141.    Mustafa Kılıç Eğitim Sen İst. 4 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
142.    Mustafa Kocabey Genel-İş Adana 2 No’lu Şube
143.    Mustafa Polat Kültür Sanat-Sen  MYK Üyesi
144.    Mustafa Yıldız Eğitim Sen İst. 4 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
145.    Muzaffer Bilye Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube Yöneticisi
146.    Münir Güzel   SES Mersin Şube Hukuk ve TİS Sekreteri
147.    Naci Uzun Tarım Orkam-Sen Merkez Disiplin Kurulu Üyesi
148.    Naim Tunç Tarım Orkam-Sen Ankara Şube Yöneticisi
149.    Nebat Bukrek Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şube yöneticisi
150.    Nebile Irmak Çetin Genel-İş İst. Konut İşçileri Şube Başk
151.    Nermin Karasu Eğitim Sen Mersin Şube Sekreteri
152.    Nihat Akgöl  Eğitim Sen Hatay Şube Yöneticisi
153.    Nimetullah Sözen Petrol-İş Genel Örgütleme Sekreteri
154.    Nurettin Kınık Tüm Bel-Sen İst. 3 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
155.    Nurgül Kaplan Tum Bel-Sen 5 No’lu Şube Y.Kurulu Üyesi
156.    Nurhak Kaya Eğitim Sen 3 No’lu Şube Yöneticim Kurulu Üyesi
157.    Oğuz Zengin Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube Yöneticisi
158.    Orhan Alıcı Eğitim Sen Adana Şube Özlük Hukuk  Sekreteri
159.    Orhan Karakaya SES Denetleme Kurulu Başkanı
160.    Önder Alıcı BTS Mersin İl Temsilcisi
161.    Özgür Kaya SES Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyesi
162.    Özlem Yılmaz Yeşer BES MYK Üyesi
163.    Ramis Sağlam BES İzmir Şube Başkanı
164.    Rasim Gündal  Birleşik Metal-İş Anadolu Şube Sekreteri
165.    Remzi Çiftçi Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı
166.    Rıdvan Ürper Eğitim Sen İst. 6 No’lu ŞubeYönetim Kurulu Üyesi
167.    Rukiye Çakır SES İzmir Şube Kadın Sekreteri
168.    Saadet Demirtaş Tüm Bel-Sen 5 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
169.    Sadretti Güler Tüm Bel-Sen 5 No’lu Şube Başkanı
170.    Sadrettin Aydemir Tüm Bel-Sen Ankara 1 No’lu Şube Yöneticisi
171.    Sakine Gücüyeter SES İstanbul Aksaray Şube Sekreteri
172.    Salih Sinan Kaplan SES Şişli Eğitim Sekreteri
173.    Satı Burunucu Çalı Tüm Bel-Sen MYK Üyesi
174.    Sedat Kaya SES Bakırköy Yönetim Kurulu Üyesi
175.    Sedat Suna BES 2 No’lu Şube Yöneticisi
176.    Sedat Taşkın BTS Mersin İl Temsilciliği YKÜ
177.    Selman Günbat SES Mersin Şube Başkanı
178.    Semra Ustabaş SES Şişli Şube Örgütlenme Sekreteri
179.    Serkan Demir Eskişehir Eğitim Sen Eğitim Sek.
180.    Servet Ertaş Yapı Yol-Sen İzmir Şube Başkanı
181.    Sevcan Baziki Tarım Orkam-Sen Merkez Disiplin Kurulu Üyesi
182.    Sevgi İnce SES Anadolu Şube Başkanı
183.    Sevil Yılmaz BES 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
184.    Seyhan Kılıç Acar Tarım Orkam-Sen MYK
185.    Seyit Aslan Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri
186.    Sibel Akçadağ Tarım Orkam-Sen Kocaeli Şube Mali Sekreteri
187.    Sinan Daşkın Eğitim Sen Kayseri Şube Eğitim Sekreteri
188.    Sinan Turgul SES Bakırköy Şube Yöneticisi
189.    Songül Kızıl SES İstanbul Aksaray Hukuk ve TİS Sekreteri
190.    Suna Çetin Eğitim Sen İst.5 No’lu ŞubeYönetim Kurulu Üyesi
191.    Şahabettin Işık BES Kocaeli Şube Yöneticisi
192.    Şahin Kavruker  Haber-Sen 2 No’lu Şube Y.Kurulu Üyesi
193.    Şahin Kültür Haber-İş İstanbul 1 No’lu Şube Mali Sekreteri
194.    Şerif Demirel Eğitim Sen Malatya Şubesi Yöneticisi
195.    Şerif Kayalık Tarım Orkam-Sen Merkez Denetleme Kurulu Üyesi
196.    Timurlenk Aydemir  BES 1 No’lu Şube Yöneticisi
197.    Tufan Ergüneş BTS İzmir Şube Sekreteri
198.    Tufan Teziş  Tarım Orkam-Sen Ankara Şube Yöneticisi
199.    Uğur Murat Kartal Eğitim Sen  3 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
200.    Uyar Demircioğlu Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube İşyeri Tem.
201.    Vakkas Kılınç  Genel-İş Mersin Şube Yöneticisi
202.    Veysel Kaplan Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı
203.    Yalçın Mutlu Eskişehir SES Şube Mali Sek.
204.    Yaşar Metin Eğitim Sen İzmir 2  Şube Menemen Baş Tem.
205.    Yaşar Polat  Haber-Sen 2 No’lu Şube Başkanı
206.    Yılmaz Kantar Tüm Bel-Sen Merkez Disiplin Kurulu Üyesi
207.    Yılmaz Yıldırımcı  Tüm Bel-Sen Ankara 2 No’lu Şube Yöneticisi
208.    Yusuf Kaya   BES Mersin Şube Başkanı
209.    Yusuf Şen Haber-Sen 9 No’lu ŞubeYönetim Kurulu Üyesi

ÖNCEKİ HABER

AKP’ye oy çıkmayınca verilen söz unutuldu

SONRAKİ HABER

ABD, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa