‘Projeler denetimsiz kalmasın’

‘Projeler denetimsiz kalmasın’

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), torba yasada TMMOB’ye bağlı meslek odalarının yetkilerinin kısıtlanmasıyla, projelerin denetimden yoksun kalacağı uyarısında bulundu. Dernek Başkanı Bahri Türkmen, bu durumun kontrolsüz yapıların sayısının artmasını kaçınılmaz hale getirdiğini vurguladı.Türkmen açıklamasında, bir

Türkmen açıklamasında, birkaç yıl öncesine kadar belediyelerce istenilmekte olan “Mühendis Durum Sicil Belgesi” uygulamasından vazgeçilmesinin sonuçlarını örnek gösterdi. Kaçak çalışan, büro tescil belgesi bulunmayan, vergi mükellefi olmayan bazı mühendislerin projeleri imzalamaya başladıklarını aktaran Türkmen, “Hatta mühendis olmayan kişilerin dahi bu süreçte yer aldığı ve bu projelerin belediye imar müdürlükleri tarafından onaylandığı meslek odaları tarafından tespit edilmiştir” dedi.

Türkmen, meslek odalarının yetkilerinin kısıtlanması durumunda, bu tarz yasa dışı uygulamaların ve mühendislik hizmeti almamış kontrolsüz yapıların çoğalmasını kaçınılmaz olduğunu belirtti. Deprem bölgesindeki bir ülkede böyle bir yapılaşmanın can ve mal güvenliği bakımından son derece riskli olduğunu kaydeden Türkmen, telafisi mümkün olmayan durumlarla karşı karşıya kalınabileceğine dikkat çekti.
Serbest çalışan mühendis ve mimarların Büro Tescil Belgeleri’nin TMMOB’ye bağlı meslek odaları tarafından verilmesi gerektiğini belirten Türkmen, Yapı Denetim Kanun Tasarısı Taslağı’nda yapı denetim kuruluşlarının “Teknik Müşavirlik Kuruluşu” adı altında yeniden yapılandırılmak istenmesini de eleştirdi. Türkmen, söz konusu kuruluşların yeterlilikleri olmamasına rağmen her türlü proje ve etüt hizmetini verebilmesinin önünün açıldığını ifade etti.

ÖĞRETMENLER MÜHENDİS OLMASIN

Türkmen, 3795 sayılı “Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun” gerekçe gösterilerek Teknik Öğretmenlere “Mühendis” unvanı verilmesine de tepki gösterdi. Teknik öğretmenlerin sorunlarının “mühendis” ilan edilmeleriyle değil, hukuki statülerini aynı yapı içerisinde çözülmesiyle olacağını söyleyen Türkmen, ders konuları benzer olsa dahi, teknik öğretmenlere uygulanan programın mühendislik için yeterli olmadığını vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net