Hastane doktorsuz kaldı

Hastane doktorsuz kaldı

İstanbul Bakırköy Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi’nin işlevsizleştirilerek yok edilmek istenmesi hastane doktorları, hastalar ve kitle örgütleri tarafından hastane önünde yapılan basın açıklaması ile protesto edildi. Aralarında SES Genel Başkanı Doktor Çetin Erdolu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, İstanbu

TARİHE KARA LEKE OLARAK GEÇER

Burada bir konuşma yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Taner Gören, tıp tarihine malolmuş bir hastanenin kâr etmiyor diye yıkılmaya çalışılmasının hiçbir insani söyleme sığmayacağını belirterek, hastane bu şekilde yok edilirse siyasi tarihe kara bir leke sürüleceğini vurguladı. Ellerinden geldiğince bu durumu kamuoyuna duyuracaklarını söyleyen Gören  “Bu önemli bir mücadeledir. bu mücadele, bu gün hastalarımızın da katılımıyla birliktelik içeren bir mücadele olmuştur. Sesimizi duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

ZAFER KAZANACAĞIZ

Cüzzamla Savaş Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Savaş, lepralı hastalara ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ve bunu yaparken bütüncül davrandıklarını söyledi. Hastaları her koldan destekleyerek yeniden topluma kazandırmaya çalıştıklarını belirten Savaş, “Biz bir yaşam paylaştık onlarla. Bu hastanenin hastalarımız açısından önemi çok büyük. Bu yıkıma izin vermeyeceğiz. Bu mücadelede zafere gideceğimize inanıyorum” dedi.

İLK DEFA HASTALARLA BİRLİKTELİK SAĞLANDI

8 yıldır sendika olarak diğer sağlık organları ile birlikte verdikleri mücadelede hizmet alanlarla yan yana olamadıklarını belirten SES Genel Başkanı Çetin Erdolu bu gün yaşanan durumun doktorları ve hastaları bir araya getirerek bir birliktelik mücadelesine dönüştüğünü vurguladı. Yıllardır lepralılara hizmet veren Bakırköy Lepra, Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi’nin de rant alanına dönüştürülmeye çalışıldığını söyleyen Erdolu, “Taşeronlaşmaya, özelleştirmeye 8 yıldır karşı çıktık” dedi. Bu mücadelenin hastaneyi savunmaya yönelik olduğunu belirten Erdolu, emekçiler, hizmet alanlar, örgütler ve kuruluşlarla hastanenin yıkımına karşı duracaklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı’nın görme engellilere yönelttiği oklarını şimdi de lepralılara yönelttiğini söyleyen Erdolu, “Buradan sayın Akdağ’a sesleniyorum, hastanemizi sizin rant alanınız haline getirtmeyeceğiz. Özür dileyin, yoksa kazanana kadar mücadele edeceğiz” dedi.

SAĞLIK BAKANINA ÇAĞRI

Basın açıklamasını okuyan SES Bakırköy Şube Başkanı Hıdır Doğan, cüzzam hastalığının kontrol altına alınmış olmasının hastalığın bitmiş olduğu anlamına gelmediğini belirterek hastanenin doktorsuz bırakılmasının hiçbir akılcı gerekçesi olmadığını belirtti. Hastaneyi büyük emeklerle var eden Türkan Saylan’ın 2. ölüm yıldönümünde Saylan’ın ve Saylan ile birlikte çalışan herkesin emeklerinin yok sayıldığını belirten Doğan, “Sağlık Bakanlığı’nı ve sağlık yöneticilerini Lepra Hastanesini işlevsizleştirerek yok etmeye dönük uygulama ve politikalardan vazgeçmeye çağırıyor, sağlık alanının kâr-zarar hesabıyla yönetilemeyeceğini, hastaların ve sağlık çalışanlarının geleceğinin kar hırsına kurban edilemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net