‘Olmaya bırakılmışlık’ Avesta’dan yayınlandı

‘Olmaya bırakılmışlık’ Avesta’dan yayınlandı

MARTİN Heidegger’in “Olmaya Bırakılmışlık” adlı kitabı Avesta yayınlarından çıktı.Okumaları, dayanakları, eleştirileri ve hesap-dışı tartışmalarına bakıldığında Heidegger’in düşünce hareketi, Sokrates öncesi filozoflardan Platon ve Aristoteles’e, Descartes, Kant, Leibniz, Hegel, Schelling, Nietzsche, Brentano, Lotz

MARTİN Heidegger’in “Olmaya Bırakılmışlık” adlı kitabı Avesta yayınlarından çıktı.
Okumaları, dayanakları, eleştirileri ve hesap-dışı tartışmalarına bakıldığında Heidegger’in düşünce hareketi, Sokrates öncesi filozoflardan Platon ve Aristoteles’e, Descartes, Kant, Leibniz, Hegel, Schelling, Nietzsche, Brentano, Lotze, Natorp, Lask, Rickert, Dilthey ve Husserl’e uzanan bir felsefe tarihinde zikzaklar çizer. Garp felsefesinin Yunan başlangıçlarının Latinleştirilmesine yönelik köklü genel eleştirisine rağmen Heidegger, Orta Çağ’da Augustinus, Thomas ve Luther düşüncesine ve bilhassa Meister Eckhart mistiğinin “gelâzenheit” kavramına büyük önem vermiştir. (KÜLTÜR SERVİSİ)

www.evrensel.net