Gerçek işsizlik yüzde 20

Gerçek işsizlik yüzde 20

DİSK Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi Mart 2013 dönem sonuçlarını değerlendirdiği raporunda gerçek işsizliğin yüzde 20.2 oranında olduğunu açıkladı. Gerçek işsiz sayısının 6 milyon 55 bin düzeyinde olduğu kaydedilen raporda ayrıca şu görüşler yer aldı:1. Ge&cced

1. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre resmi işsizlik oranı 0.2 puan artarken, resmi işsiz sayısındaki artış 186 bin oldu. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 200 bin kişi arttı. Resmi işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre kadınlar için 0.6 puan artarken, erkekler için 0.1 puan azaldı. Yeni işsizlerin yüzde 80’i kadınlardan oluştu.
2. Umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle (Mevsimlik işçiler dahil) son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve bu nedenle işsiz sayılmayanlar dahil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 10.1 değil, yüzde 16.8, işsiz sayısı da 2 milyon 801 bin değil, 5 milyon 53 bin kişi olarak gerçekleşti. Kadınlar için geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 25. Gizli işsiz olarak görülen eksik ve yetersiz istihdam edilenler de ilave edildiğinde genel işsizlik oranı yüzde 20.2, işsiz sayısı 6 milyon 55 bin düzeyinde.
3. Kadınlar çalışma hayatında en dezavantajlı kesimlerden birini oluşturuyor. Kadınların iş gücüne katılım oranı mart 2013 döneminde yüzde 30.2 düzeyindedir. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre iş gücüne katılım oranı 2.3 puan artarken, kayıt dışı çalışan kadınların sayısı 291 bin kişi yükseldi. İstihdama yeni dahil olan kadınların yüzde 70’i kayıt dışı olarak dahil oldu. Aynı dönemde erkeklerde kayıt dışı çalışanların sayısı 47 bin kişi azalmıştır.
4. Gençler için ise durum daha da kötüdür. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre resmi işsizlik oranı 1.9 puan artarak yüzde 19.3’e yükselmiştir. Umudu olmadığı için ya da diğer nedenle son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve bu nedenle işsiz sayılmayan gençler dahil edildiğinde bu oran yüzde 28.6’ya ulaşmaktadır. 844 bin işsiz gence karşı 576 bin çalışmaya hazır ancak umutsuzluk başta olmak üzere çeşitli nedenlerle iş aramayan genç bulunmaktadır. Eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle genç işsizliği yüzde 32.1’e ulaşmıştır. Genç işsiz sayısındaki artış 128 bin ile toplam işsizlikteki artışın yüzde 69’unu oluşturmuştur.

ÇALIŞMA SÜRELERİ KISALTILMALI

DİSK-AR açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verildi: “Hatırlanacağı üzere 2009 yılında krizin yarattığı tahribat, 2010 ve 2011 yılında ekonomide dibe vuruş sonrası hızlı yükselişi getirmiş, işsizlik rakamları kriz öncesi düzeylerine gerilemişti. Ancak özellikle tarımsal istihdamda yaşanan artışa eşlik eden kayıtdışı çalışanların sayısındaki artış, kadınların ve gençlerin çalışma koşullarında yaşanan bozulma, güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması, istihdamın niteliğini sorgulatan bir karakter taşımıştır. Çalışma sürelerinin son derece uzun, ücretli izin hakkının son derece sınırlı olduğu koşullarda işsizlik verilerinin olduğundan daha düşük görünmesinin temel nedeni işgücüne katılım oranlarındaki düşük seviyedir. Bir yandan işgücüne katılım oranlarını yükseltirken, öte yandan işsizlik verileri ile mücadele etmenin yegane yolu, gelir kaybına yol açmaksızın haftalık çalışma sürelerini azaltmaktan geçmektedir. Buna karşın sermaye çevreleri istihdam yapısının niteliğini bozarak, yani yoğun çalışma koşulları altında, daha kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerini yaygınlaştırarak bu süreci kendi lehlerine çevirmek istemektedir. İşsizlikle mücadeleyi, çalışma koşullarını kötüleştirerek, ücretleri düşürerek çözmeye çalışan bu anlayışa karşı durulmalıdır.  (İSTANBUL)

www.evrensel.net