11 Mayıs 2011 11:31

Bizler geleceğiz!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara‘da Sıhhiye Meydanı‘nda "TMMOB Mitingi" gerçekleştirecek. Yapılacak olan miting de TMMOB;Gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığı savunmak için,Baskıcı ve otoriter yönetime karşı, özgürlük ve demokrasi için,

Bizler geleceğiz!

Paylaş
DELAL TAYLAN ERGİN


Gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığı savunmak için,

Baskıcı ve otoriter yönetime karşı, özgürlük ve demokrasi için,

Her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği savunmak için,

Irkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamak için,

Öznesinde insan olan özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir anayasa için,

Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yoldan çözümü için,

Her türlü cinsiyet ayrımcılığına karşı durmak için,

Özerk ve demokratik üniversite için,

Demokratik, parasız eğitim hakkımız için,

Eşit, nitelikli, parasız sağlık hakkımız için,

Güvencesiz çalışmaya, taşeronlaşmaya, sendikasızlaştırılmaya "hayır" demek için,

İnsan odaklı işçi sağlığı ve iş güvenliği için,

Kentlerimizin, ormanlarımızın, madenlerimizin yağmalanmasına "dur" demek için,

Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmak için,

Meslek alanlarımıza, mesleğimize, onurumuza sahip çıkmak için,

Bir Başka Dünya, Bir Başka Türkiye, Bir Başka Yaşam için,
Haklarımız, geleceğimiz, halkımız, ülkemiz için alanla çıkmaya, sözlerimizi birlikte söylemek için çağrıda bulunuyor.

Yukarıda çağrıda sıralanan maddeler  ülkesini düşünen, bir şeylerin değişmesi gerekliliğine inanan, geleceğine ve ülkesine sahip çıkan yurttaşın arkasında saf tutacağı şeyler. Bizlerde TMMOB’a bağlı genç üye komisyonlarındaki geleceğin mühendis adayları, ülkemize ve dahası kendi meslek örgütümüzün geleceğine sahip çıkmalıyız. Zira sahip çıkmadığımız takdirde ülkenin tüm muhalif seslerine karşı yaptığı gibi iktidar TMMOB’u da  “sindirmek”,” hizaya getirmek” için seçimler sonrasında yapılacak anayasa değişikliğinde TMMOB yasasında da değişikliğe gidecek.

Ayrıca seçim dönemine girmiş bulunuyoruz. Seçimler sadece siyasi partilerin , “çılgın projeleri” , “aile sigortaları” vs. vs. halka sunup halktan oy istedikleri bir şey olmamalı. Halk da taleplerini meydanlarda sunmalı, tamda bu noktada TMMOB 23 odada 380.000’e ulaşan üye sayısı, örgütlü yapısıyla birlikte; bu ülkenin onurlu mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak TMMOB mitinginde bizimde söyleyecek sözümüz var diyecektir.

Örgütümüz TMMOB ve ülkemizin diğer yüz akı meslek kuruluşlarının kamu ve toplum yararı doğrultusundaki fonksiyonları ile idari, örgütsel, mali yapı ve seçim sistemlerini değiştirmeye yönelik yasa ve uygulama hazırlıkları iktidarın gündemindedir. AKP iktidarı dönemindeki serbestleştirme, ticarileştirme yönündeki yasa ve mevzuat değişiklikleri ile tüm toplumu ve ilerici meslek kuruluşlarını otoriter bir yapı içinde teslim alarak dönüştürme çabaları, örgütümüzün de kapısına gelmiş dayanmıştır. Kamusal alanı büyük oranda tasfiye eden AKP‘nin alternatif örgütlenme formu olan iktidar yandaşı "sivil toplum kuruluşu" yapıları, hedeflenen neo-liberal tekelci otoriter projeksiyonla uyumludur. Tam da bu noktada şunu söylemenin çok yanlış olamayacağına inanıyorum, Bu TMMOB için bir “var olma” mücadelesi olacaktır.

Mühendislik öğrencileri olarak da paralı eğitime karşı, gericiliğe karşı, teknoloji fakültelerine karşı, yekin mühendisliğe karşı, belgelendirmeye ve Bologna sürecine karşı demokratik özerk üniversite, anadilde eğitim taleplerimizle alanlarda sesimizi duyuracağız. Meslek odalarımızın genç üye komisyonlarının düzenlediği kurultaylarda mühendislik eğitimin her geçen gün biraz daha geriye gittiği ve amaçlanan şeyin “Homo Teknikus” lar yetiştirmek olduğunu biliyoruz. Bizler geleceğin mühendis mimar ve şehir planlamacıları olarak tüm bunlara karşı yürümeliyiz.

İçinde bulunduğumuz koşullar etkili bir mücadele verilmesini gerektirmektedir. Tarih bizi göreve çağırmaktadır. Sınıf sınıf, bölüm bölüm örgütlenerek Ankara’ya mümkün olan en iyi katılımla gitmeliyiz. Örgütümüz, meslek-meslektaş-ülke-kamu-halk yararı bütünlüğünde, yaşamın tüm alanlarını kapsayan tepkileri ve istemlerini birlik ruhuyla haykırmalıdır.
Birlikteliğimizin tüm anti demokratik çalışmalar karşısında dik duruş sergileyeceğini bir kez daha göstermek için, tüm meslektaşlarımızı 15 Mayıs 2011 Pazar günü Ankara’daki haykırışımıza çağırıyoruz.
Bizler geleceğiz ve gelecek bizimle değişecek!

ÖNCEKİ HABER

Davutpaşa mağdurları: Sorumlular yargılansın

SONRAKİ HABER

İsveç’te "Müslümanlar teröristir" diyen kişiye nefret suçu cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa