11 Mayıs 2011 11:20

Birim ve kitle çalışması

Yıllardır tartıştığımız ve üzerinde çok düşündüğümüz konulardan birisi belki de ‘kitle hareketi’ çalışmasıdır. Gençlik çalışmasının sigortasını oluşturacak ve yerelin devamlılığı, hareketin sürekliliğini sağlayacak bir yapı olan birim mantığı somut çalışma örneklerinden de g&o

Birim ve kitle çalışması

Paylaş
ONUR AYDIN


Şifre skandalı, 1 Mayıs ve 6 Mayıs çalışmaları, birim çalışmasının belki de en gerekli olduğu dönem içerisine denk gelmektedir. Boykot sürecinin gerçekleşmesi, gençliğin sınıf mücadelesine bağlanma çizgisinde olduğu bir dönemde, Kartal Emek Gençliği ‘birim çalışması’ mantığının en verimli halini ortaya koymuştur. Şifre skandalının ortaya çıktığı bir dönemde, yerelden gelişen bir hareketle 1 gün içerisinde yaklaşık 200 gencin katılımıyla oluşan bir basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. Boykot çalışmasında Hatice Bayraktar Lisesi’nin %70 le gerçekleşen boykotu, 1 Mayıs ve 6 Mayıs’ta 3 lise pankartıyla yüzlerce gencin alana çıkması bizlere bazı doğruları göstermekte, istikrar ve birim mantığının gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Liseli gençlik hareketi açısından önemli bir dönemeçte, kitle hareketine öncülük edecek bir duruma gelmede, bu durumun önemi tekrardan anlaşılmakta, gerekliliği tekrar tekrar vurgulanarak, bize yeni dersler çıkarmaktadır.

Partimizin ve Gençlik örgütümüzün başından beri söylediği kitle hareketinin temelinin birim çalışmasına dayandığı noktada, bu tablo bizlere önemli işaretler vermektedir. Hatice Bayraktar Lisesi ve Kartal civarındaki dershanelerde sınıf sınıf boykot çağrısı yapılması, Genç Hayat’ın gençliğe ulaşma ve tartışma noktasında örnekler oluşturmaktadır. Genç Hayat dağıtımının 500’lere yaklaşması, kitlesel bir gençlik örgütünün oluşması, yıllardır tartışılan bir konunun gerçekliliğini tüm Türkiye Emek Gençliğine göstermektedir.

8 Mayıs Pazar günü geniş bir dağıtım planlayan Kartal Emek Gençliği, onlarca genci kendi semtinde gazeteye çıkartmış, gazetenin liseliler tarafından sahiplenilmesine ve günlük bir çalışma tarzının oluşmasına sebep olmuştur.

Kartal yerelinde örgütlü olunan liselerde genelde son sınıf öğrencilerinin bulunması ve ilerisi açısından devamlılık teşkil eden bir zorunluluğun ortaya çıkması, bu süreç etrafında birim çalışması gerekliliğinin sağlanmasıyla aşılmıştır. Onlarca gençle toplantılar yapıp, işçi sınıfının gençlik örgütünde mücadelenin gerekliliği anlatılmış ve gençlerin tümü bu yapıya bağlanmıştır.

Bundan sonraki seçim ve kamp çalışmaları, örgütümüzün birimlerinin toparlandığı, yeni birimlerin ortaya çıktığı bir dönem olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Kitle hareketinde öncü bir güç olmak istiyorsak, bu tutum üzerine durulmalı, bütün çalışmalarımız birim esasına göre gerçekleştirmeliyiz.

ÖNCEKİ HABER

1 Mayıs ve CHP saflarındaki gençler

SONRAKİ HABER

Mardin Kızıltepe’de kök hücre kampanyası yapılacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa