Akademik özgürlük sesi yükseliyor

Akademik özgürlük sesi yükseliyor

Dicle Üniversitesinden Çukurova Üniversitesine, İstanbul Üniversitesinden Doğu Akdeniz Üniversitesine kadar onlarca üniversiteden 389 akademisyen, “Tasfiyelere, baskılara ve hukuksuzluklara karşı; akademik özgürlük için mücadele” çağrısı yaptı. Aralarında Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Hayri K

Aralarında Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Prof. Dr. Adnan Gümüş, Prof. Dr. Aziz Konukman, Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Prof. Dr. Ayşe Uygur, Prof. Dr. Fikret Şenses, Prof. Dr. İrfan Açıkgöz, Prof. Dr. İzzettin Önder, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Rıfat Okçabol ve Prof. Dr. Tülin Öngen gibi isimlerin bulunduğu 389 akademisyenin imzaladığı ortak metinde, son yıllarda bilimi ve özgür düşünceyi baskı altına almayı amaçlayan uygulamaların giderek yoğunlaştığı; 2012 ile birlikte ise “Adeta bir karabasana dönüştüğü” belirtiliyor.

Eğitim Sen’e bağlı 12 üniversite şube ve üniversite temsilcilikleri, “Tasfiyelere, Baskılara ve Hukuksuzluklara Karşı Akademik Özgürlük İçin Mücadeleye Çağrı” adlı bildiri yayımlayarak geçtiğimiz hafta üniversite öğretim elemanlarının imzasına açmıştı. Sendikanın çağrısı yanıt buldu, kısa sürede imzalar 389’a ulaştı.

ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

İmza metninde son birkaç yıldır ünivesitelere ve akademisyenlere yönelik baskılar hatırlatılıyor, “Eleştirel ve özgür tavırları ya da bilimsel çalışmalarıyla üniversite yönetimlerinin ya da iktidar odaklarının hedefi haline gelen öğretim elemanları, gerçek dışı suçlamalar veya uydurma-zorlama gerekçelerle hukuksuz soruşturmalara maruz bırakılmakta, sürgün edilmekte, istifa etmeye ya da emekli olmaya zorlanmaktadır” eleştirisi yapılıyor. Emek, demokrasi ve insan hak ve özgürlükleri mücadelesi yürüten tüm sendikaları, öğretim elemanları derneklerini, demokratik kitle örgütlerini ve siyasal partileri, üniversitedeki baskılara, haksız soruşturmalara, tacizlere ve yürütülmekte olan tüm tasfiye politikalarına karşı çıkmaya, birlikte hareket etmeye ve akademik özgürlük için mücadele etmeye çağıran metinde şu talepler dile getirildi: “Siyasal iktidardan, YÖK’ten ve üniversite yönetimlerinden, öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik tüm baskı ve engellemelerin durdurulmasını, 12 Eylül ve McCarthy dönemini anımsatan bu baskı ve tasfiye politikalarına son verilmesini, kişilerin düşünce ve bilimsel-akademik etkinliklerinden dolayı verilmiş tüm disiplin cezalarının  geri alınarak meslekten kopartılmalarına son verilmesini, işine son verilen tüm öğretim elemanlarının mesleklerine iadesini ve üniversitelerine dönmelerini talep ediyoruz.” (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net