Demir yollarında özelleştirme yolu

Demir yollarında özelleştirme yolu

TCDD’de özelleştirme çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz ay Meclis Genel Kurulunda kabul edilen Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunla demir yollarının özelleştirilmesine dair yasal çerçeve hazırlanmıştı. Kanunla demir yolları işletmeciliği özel sektöre açılıyor, TCDD ise de

İşte bu yasanın fiili icraatları da hayata geçmeye başladı. TCDD Demir Yolu Düzenleme Genel Müdürü Erol Çıtak, demir yollarında özel sektörün taşıma hizmetleri ile altyapı yapma ve işletme hakkı için ‘lisanslama ve alt yapıya erişim ve ücretlendirme yönetmeliklerini’ çıkaracaklarını açıkladı. Çıtak, 2014’te demir yolu işletmeleri için lisans vereceklerini ilan etti.
Düzenleme ile TCDD’nin nasıl konumlandırılacağını aktaran Erol Çıtak, tren işletmecilerinin hizmetine sunmak üzere ‘alt yapı işletmecisi’ olarak yapılandırıldığını söyledi.

YABANCI SERMAYE DE GELEBİLECEK

Çıtak, 2015’ten sonra sektörün tamamen serbestleşebileceğini de vurguladı.
Özel sektörün demir yollarında yük ve yolcu taşıma hizmetleriyle demir yolu altyapısı yapma ve işletme imkanlarına kavuşabilmesi için gerekli olan çalışmalarına başladıklarını ifade etti.
Yapılacak lisanslama işlemi hakkında da bilgi veren Çıtak şu bilgileri verdi:
“Demir yollarında taşımacılık yapmak isteyen bir demir yolu işletmecisi lisanslama yönetmeliğinde belirtilen hukuki sorumluluk, iyi itibar, mali ve mesleki yeterlilik şartlarını sağladığı bilgisini ibraz ettikten sonra lisans almak üzere Demir Yolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne başvuracak. Kısaca, belirtilen bu şartların yerine getirildiğinin tespiti halinde şirketlere demir yolu alt yapısında taşımacılık yapabilmesini sağlayan lisans belgesi verilecek. Yine çıkacağımız altyapıya erişim ve ücretlendirme yönetmeliği kapsamında da demir yolu işletmecileri altyapı yöneticisi olan TCDD’ye bilahare belirlenecek altyapıya erişim ücreti ödeyerek taşımacılık yapabilecekler. Böylelikle sadece TCDD’nin kullanımında olan demir yolu altyapısının özel sektöre açılması ile hem taşımacılık hacmi artırılıp hem de gelir elde edilebilecek.”
Erol Çıtak, demir yolunun serbestlemesi ile birlikte özel sektörün kendi vagonu ve trenini satın alabileceğini ve kiralayabileceğini de belirtti. Serbestleşmeyle yabancı şirketlerin Türkiye’de yük taşımacılığına girebileceğini de açıklayan Çıtak, “Özel sektörün aktivizminden faydalanmakla yük taşımacılığı artacak” dedi.


TCDD AŞ ÖVGÜSÜ

TCDD’ye aynı kanun kapsamında yeni kurulacak olan ‘TCDD Taşımacılık AŞ’ ile birlikte de kamu tüzel kişileri ile ticaret siciline kayıtlı özel şirketlerin alt yapı işletmecisi ve tren işletmecisi olabilmesine de imkan sağlanacağını belirten Çıtak, “TCDD, yeni yüksek hızlı demir yolu yapımı, mevcut demir yollarının bakımı ve onarımı, tren trafiği ve idaresi, demir yolu kapasitesinin tren işletmelerine tahsisi gibi görevleri yerine getirecektir.” dedi.
Çıtak konu ile ilgili AB mevzuatına uyum sağlamak için de AB uzmanlarından teknik danışmanlık hizmeti alacaklarını belirtti. AB fonlarına yaptıkları başvurunun kısa süre önce kabul edildiğini de aktaran Çıtak, “Bu mevzuatın hazırlanması için bir takım çalışmalarımız olacak. Bunun için sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcilerini davet edip AB standartlarının Türkiye’ye adapte edilmesi konusunu çalışacağız” diye konuştu.


BABACAN: BİR MİKTAR DAHA ÖZELLEŞTİRİLECEK KURULUŞ VAR

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da AKP Hükümetleri dönemindeki özelleştirmelerle övündü. Son 10 yılda devletin üretim, ticaret ve sanayinin önemli ölçüde dışına çıktığını belirten Babacan, “Elimizde bir miktar daha özelleştireceğimiz kuruluş var, bunlar da kademe kademe belli bir program çerçevesinde gerçekleşiyor” diye konuştu. Babacan, devletin bu alanların dışına çıkmasıyla patronlar için geniş bir alan açıldığını da kaydetti.
Babacan, Türkiye’de toplam vergi gelirleri ve devletin toplam harcamasının, milli gelirin yüzde 27’sini oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu OECD ortalamalarının oldukça altında bir oran. Yüzde 50’nin üzerinde olan çok sayıda gelişmiş ülke var. Yani devletin ağırlığı toplam ekonomide çok fazla. Biz şuna inanıyoruz: Eğer ekonomik aktiviteyi yapan, yatırımı yapan, parayı harcayan özel sektörse, o ekonomideki toplam verimliliği artırıyor. Devletin çok vergi toplayıp, çok harcama yaptığı ekonomilere baktığınızda, ciddi yapısal sorunlar görüyoruz o ülkelerde. Ve biz bunun böyle kalmasını arzu ediyoruz. Devletin kurallarını koyduğu, ancak gölge etmediği bir iş ortamı.”  (ANKARA)

www.evrensel.net