20 Mayıs 2013 08:59

Toplumsal barış için mücadele çağrısı

KESK’e bağlı sendikalar Ankara’da basın açıklaması yaparak barış sürecini desteklediklerini ancak sürecin nasıl tamamlanacağının mücadeleyle belli olacağını belirtti. İstanbul’da da  TTB, KESK, Halkevleri ve ÖDP gibi siyasi parti, kitle örgütü temsilcileri ve aydınların bulunduğu ‘Toplumsal ve Demokratik Ba

Toplumsal barış için mücadele çağrısı

Paylaş

TÜRK, KÜRT, LAZ, DEMEDEN...

KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri Eğitim Sen Genel Merkezinde bir basın toplantısı düzenleyerek barış sürecine ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda konuşan KESK Genel Başkanı Lami Özgen, ‘Gelinen aşamayı önemsemek gerekir ancak sürecin nasıl tamamlanacağı emek ve demokrasi güçleri açısından mücadele alanıdır” dedi. Başlayan süreçte AKP Hükümetinin emperyalizmin yönelimlerine uygun otoriter rejimin inşasını tamamlayacak sivil diktatörlük arayışının söz konusu olduğunu söyleyen Özgen, AKP otoriterizmini destekleyen anlayışların yahut atılan her adımı ‘emperyalizmin oyunu” olarak gören inkarcı anlayışların da çözümü zorlaştırdığını kaydetti. Kürt sorununda onurlu ve kalıcı bir barışın sağlanmasını esas alacak bir diyalog zeminini güçlendirmenin ülkedeki herkesin görevi olduğunun altını çizen Özgen, Kürt Sorunu’nun barışçıl, demokratik çözümünün Türkiye’nin demokrasi mücadelesinden bağımsız olmadığını belirtti. Özgen, ‘Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Arap tüm emekçilerin birlikte mücadele ederek geleceklerine sahip çıkması anlayışını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

‘AKP’NİN ATMASI GEREKEN ADIMLAR’

Yaratılan olumlu havaya rağmen AKP’nin halen üzerine düşen sorumluluğu yerine getirip somut adım atmadığının altını çizen Özgen, silahların sustuğu bu dönemde AKP’nin atması gereken adımları sıraladı. Lami Özgen, görüşmelerin sürdürülmesi ve her aşamasının kamuoyuyla paylaşılması, sürece halkın tüm kesimlerinin demokratik katılımının sağlanması, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve savaştan kaynaklı hak ihlalleri ile insanlık suçlarının açığa çıkarılması ile ilgili çalışmalara başlanmasını talep ettiklerini belirtti. Siyasi partiler yasası, anadilde eğitim ve diğer hak ve özgürlükler konusunda da düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerektiğini söyleyen Özgen, gerçek bir barışın sağlanması ve halkların bir arada kardeşçe yaşayabilecekleri zeminlerin güçlendirilmesi için KESK olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

TTB, KESK, Halkevleri ve ÖDP gibi siyasi parti, kitle örgütü temsilcileri ve aydınların bulunduğu “Toplumsal ve Demokratik Barış İnisiyatifi” de bugün kuruluşunu ilan etti. İnisiyatifin amacının başlatılan çözüm sürecinde kalıcı barışın sağlanması olduğunu belirten İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, “Çatışmasızlığa sahip çıkmak, buradan toplumsal bir barışa doğru yol almak için mücadele sözü veriyoruz” diye konuştu.

İnisiyatif, “Kürt sorununun çözümünde tarafız” demek ve inisiyatiflerinin kuruluşunu ilan etmek amacıyla İstanbul’da Makine Mühendisleri Odası’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantının başında açılış konuşmasını yapan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, “Toplumsal ve demokratik bir barış için inisiyatif alıyoruz” dedi. Barışa ve demokrasiye dönük atılan bütün adımların çok önemli olduğunu kaydeden Çerkezoğlu, meslek örgütleri, Alevi örgütleri, sendikaları ve “toplumun vicdani kanalını oluşturan kesimleri” olarak inisiyatif alma çağrısı yaptıklarını söyledi. (HABER MERKEZİ)

ÖNCEKİ HABER

Sağlıktaki çöküşe ‘dur’ diyecekler

SONRAKİ HABER

‘Rus uçakları İdlib’e hava saldırısı düzenledi’

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa