AKP

AKP'nin adayı intihalci çıktı

AKP’nin Urfa Milletvekili Adayı Abdülkerim Gök’ün intihal (bilgi hırsızlığı) yaptığı, resmi belge üzerinde sahtecilik yaptığı ve bu nedenle de ‘Doçentlik sınavına 3 yıl girmeme’ cezası aldığı ortaya çıktı.Hem doçentlik tezini hem doktora tezini başkasından aşırdığı ortaya çıkan Gök, al

Murat Çiftçi

Hem doçentlik tezini hem doktora tezini başkasından aşırdığı ortaya çıkan Gök, aldığı cezalara ilişkin yaptığı af başvurusu dilekçesinde de sahte imza kullanmış. Gök hakkındaki bir diğer iddia ise ‘Dil Sınavı’na kendisi yerine bir başkasını sokarak 65 puan aldığı. Gök’ün durumu ‘ak siyasetten’, ‘yolsuzluklarla mücadeleden’ söz eden ve ‘durmak yok yola devam’ diyen AKP’nin ülkeyi nasıl kadrolarla yönetmek istediğine dair önemli bir örnek daha sundu.

DOÇENTLİK TEZİ DE DOKTORA TEZİ DE AŞIRMA

AKP’nin adayları arasında sahtecilikle, yolsuzlukla suçlanan, adaylar olduğu kamuoyuna yansımıştı. Ancak bu kez sahteciliği kanıtlanmış olan birinin de AKP adayı olduğu ortaya çıktı. AKP’nin Urfa 10. sıra milletvekili adayı Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İ.İ.B.F.) Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Gök’ün intihal (eser hırsızlığı) yaptığı ve eyleminin sonucunda Üniversiteler Arası Etik Kurulu’ndan 3 yıl Doçentlik sınavına girmeme cezası aldığı ortaya çıktı. Fakültede yüksek lisans yapan öğrencilerin üniversite yönetimine yaptığı başvuru ile ortaya çıkan Gök’ün intihalinin Üniversiteler Arası Etik Kurulu tarafından da tespit edildiği belirlendi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F’nin dergisinin 2007 yılının son sayısında Gök’ün imzası ile yayınlanan ‘Vergi direncinin gelişimi’ adlı makalenin, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‘Geçmişten bugüne vergi direnci’ başlığı ile Nihat Küçük tarafından kaleme alındığı tespit edildi. Üniversiteler Arası Etik Kurulu yaptığı incelemede her iki makalenin yüzde 99,9 aynı olduğunu ve makalenin Yüksek lisans öğrencisi Nihat Küçük tarafından kaleme alınmasına rağmen, Küçük ismine kaynakçada dahi yer verilmediğini belirledi. Yine AKP’li Gök tarafından 2002 yılında hazırlandığı varsayılan ‘Bölgelerarası Dengesizliklerin Giderilmesinde Maliye Politikasının Rolü ve GAP Örneği’ isimli doktora çalışmasının, Harran Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencilerinin 1999 ile 2000 yıllarında hazırladığı ‘GAP’ başlıklı yüksek lisans ve doktora çalışmaları ile aynı olduğu ortaya çıktı.

AF DİLEKÇESİ BİLE SAHTEYMİŞ

İddiaları araştıran Harran Üniversitesi yaptığı incelemeleri Üniversiteler Arası Etik Kurulu’na şöyle raporlandırdı: “Gök’ün evrakta sahtecilik yaptığı ve aftan yararlanmak üzere verdiği üst yazılı dilekçedeki imzaların sahte olduğu tespit edilmiştir. Zira imzası olan Sena Ekinci’nin belirtilen tarihte idari bir görevi bulunmamaktadır. Bu sebeple Yükseköğretim elemanları ve memurları disiplin yönetmenliğinin 9. maddesinin (1) bendine göre gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek suçunu işlediği kanaatine varılıp ‘kademe ilerlemesinin durdurulması’ cezası ile cezalandırılmasına, 16. madde göz önünde bulundurularak iyi hali göz önünde tutulup bir alt ceza olan aylıktan 1/10 oranında kesilmesi ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

‘DİL SINAVINA BAŞKASINI SOKTU’

AKP’li Gök hakkındaki sahtecilik iddiasına ilişkin Urfa Cumhuriyet Savcılığı’na, YÖK Başkanlığı’na ve Harran Üniversitesi Rektörlüğü’ne bilgi veren ve Gök’ü iyi tanıdığını belirten Müslüm Demir isimli kişinin ifadeleri de çarpıcı. Demir, verdiği bilgilerde şunları söylüyor; “Abdülkerim Gök 2003 yılında İstanbul’dan doktorasını bitirip geldi. Yardımcı Doçent oldu ama hangi dil ile? Puanı geçmişe ait ve yerine adam sokarak 65 puan aldı. Jokerle aldığı puandan bir daha yararlanmak istiyor. Çünkü sınava yeniden girip kazanamayacağını biliyor. 25 Ağustos 2000 tarihli resmi gazetenin 25. sayfasındaki afa dayanarak bu sefer doçentlik dilini geçmeye çalışıyor. Onu da geçmişe ait sahte evrak düzenleyerek yapıyor. Bu tarihte İstanbul’da doktora yapıyor. Doçentliğe dili kabul olsun diye 3 yıl sonra dilekçe ile 14 Temmuz 2003 tarihinde Harran Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden üst yazı ile dekana vekalet eden Mehmet Sena Ekinci’nin imzasını taklit ederek gizlice devreye sokuyor. Rektörlüğe bu dilekçe gidiyor. Üst yazıda af tarihine uyduruluyor. Rektörlük bu dilekçeyi YÖK’e gönderirse Doçent olacaktır. İmzasını taklit ettiği kişi arkadaşıdır.”

AKP’li Gök ise 18 Şubat 2008 tarihli savunmasının 2 nolu başlığında ‘Vergi Direncinin Gelişimi’ başlıklı çalışmanın doçentlik dosyasına kendi tarafından eklenmediğini belirterek, söz konusu çalışmanın kendisi ve Nihat Küçük’ün ortak çalışması olduğunu iddia ediyor. Kurul’un Etik Komisyonu ise Gök hakkında şu çarpıcı tespitlerde bulunuyor: “Gök’ün sahtecilik ve İntihal türünde etik ihlalinde bulunduğu tespit edilmiş olup, adayın sahtecilikten üniversitesinden ceza almış olması, etik ihlal iddialarını ikrar etmesi ve intihal konusu yayını doçentlik başvurusunda kulanmamış olması da dikate alınarak Doçentlik sınav yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince Şubat 2007 başvurusunun reddi ile ‘Doçentlik sınavına 3 yıl girememe’ yaptırımının Üniversitelerarası kurula önerilmesine karar vermiştir.” (Urfa/DİHA)

www.evrensel.net