08 Mayıs 2013 10:51

Kadınlar barışa müdahil oluyor

Barış İçin Kadın Girişimi, kadınların barış sürecine nasıl dahil olacaklarının yol haritasını oluşturdu. “Kadınlar Barış Sürecinde Aktif Rol Alıyor” başlığıyla düzenlediği konferansın sonuçlarını kamuoyuna açıklayan Girişim, çözüm sürecinde hükümetten beklentilerini ve dünyada yaşa

Kadınlar barışa müdahil oluyor

Paylaş

Barış İçin Kadın Girişiminin Boğaziçi Üniversitesinde 4 Mayısta düzenlediği konferansa çeşitli kadına örgütlerinden, sendikalardan, siyasi partilerden, farklı inanç ve milliyetlerden 200’ün üzerinde kadın bir araya geldi. İranlı Barış Aktivisti Sanam Naraghi Anderlini’n de skype bağlantısı ile dahil olduğu konferansta Milletvekilleri Sebahat Tuncel ve Binnaz Toprak ile Akil İnsanlar Heyeti’nde yer alan Zübeyde Teker de katıldı. Bu konferansın sonuçları dün Cezayir Restaurant’da yapılan basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Esra Mungan, Türkiye’nin de imzacısı olduğu BM’nin 1325 no’lu kararının nasıl uygulanabileceğini araştırdıklarını ve bunun için bir ulusal eylem planı oluşturulmasını talep ettiklerini ifade etti. Mungan, barışı topluma mal edebilmenin, sürdürülebilir kılmanın, ancak toplumun yarısını oluşturan kadınların da taleplerinin ifade edilmesiyle mümkün olacağını dile getirdi. Akademisyen Melek Taylan Ulagay da, dünyada resmi ve resmi olmayan süreçlere nasıl müdahil olunduğunu araştırdıklarını, bunun için temas grubu ve gözlemci grup oluşturma kararı aldıklarını belirtti.


Toplantıya katılan Gazeteci Yazar Oya Baydar, “Bu süreçte, güçlükler olacak elbette. Ancak biz kadınların bu sürece koyacağı katkı çok önemli. Eğer uzun soluklu bir çalışma yapabilirsek işte o zaman iş yapmış oluruz. Bu süreçten umutluyum” dedi. Bir başka Gazeteci Birgül Arda da, bu taleplerin çok önemli olduğunu, ancak KCK tutuklularının serbest bırakılmasının da talep edilmesi gerektiğini dile getirdi. 


TEMAS, GÖZLEM GRUBU VE KOMİSYONLAR

Konferansta yapılan çeşitli sunumlar ve tartışmalardan çıkan kararlar şöyle:

* Meclisteki siyasi partilerden kadınlar ve kadın bakanlarla, kadın gerillalarla, bölgeden tüm kadınlarla, kadın örgütleriyle şeffaf ve açık görüşmeler yapmak için temas halin-de olunması

* Müzakere sürecinin sürdürülebilir bir süreç ve ihlaller konusunda tarafları uyaracak, kadınların eşit ve nitelikli temsilini ısrarla vurgulayacak, buna dair raporlar yazacak bir gözlem grubunun olması

* Ayrıca cinsiyet eşitliğinin anlaşmalarda, anayasada yer alması, anayasa ve savaşta kadın hakikatleri olmak üzere çeşitli komisyonların oluşturulması ve bunun kamuoyuyla paylaşılması. (İstanbul/EVRENSEL)


MÜCADELEDE DE VARDIK MÜZAKEREDE DE VARIZ

Adana siyasi partilerin, sendikaların ve derneklerin kadın örgütlerinin biraraya gelerek oluşturduğu “Adana Barış İçin Kadın Girişimi” basın açıklaması düzenledi. Şimdilik on kurumdan oluşan girişimin sözcüleri, Eğitim Sen Adana Şube binasında bir araya geldi.  Burada konuşan Serpil Arslan, kadınlar olarak 30 yıldır süren savaştan kadınların yara aldıklarını defalarca dile getirdiklerini belirtti. Savaşın ve çatışmalı ortamın sona ermesi için alanlarda ve sokaklarda mücadele ettiklerini dile getiren Arslan, kadınlar olarak müzakere sürecine müdahil olmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Barışın egemenlerin elinde harcanmayacak kadar değerli olduğunu söyleyen Arslan, herkesi bu sürece duyarlı olmaya çağırdı. Kadınlar, Adana’daki diğer kurumları da ziyaret edecek ve barış için taraf olmaya çağıracaklar. (AdanaEVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Avrupa çırpındıkça batıyor

SONRAKİ HABER

Cemil Candaş cinayeti davasında karar verildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa