06 Mayıs 2013 07:34

Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odasının (MMO) 18-20 Nisan tarihleri arasında Çukurova Üniversitesinde düzenlediği 7. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı.Bildirgeye göre, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bey

Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli

Paylaş

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odasının (MMO) 18-20 Nisan tarihleri arasında Çukurova Üniversitesinde düzenlediği 7. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı.

Bildirgeye göre, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. maddesinde belirtilen “Herkesin kendi özgür seçimiyle belirlediği bir iş yerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır” yaklaşımına uygun olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki önlem ve uygulamalara öncelik verilmesi öne çıkarıldı. Tüm çalışanların insana yakışır norm ve standartta hazırlanmış bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmasının vurgulandığı bildirgede, sigortasız ve sendikasız çalıştırmanın önlenmesi, kayıt dışı ekonominin de kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekildi.

‘KOORDİNASYON MEKANİZMASI OLUŞTURULMALI’

Bildirgede işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili ulusal politikaların oluşturulması ve karar alma sürecinde, meslek odaları, TTB ve sendikaların katılımının sağlanması istenirken, ilgili meslek örgütleri, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı bir koordinasyon kurulu oluşturulması talep edildi. Daha önce 6331 sayılı Yasa’yla “ağır ve tehlikeli işler” ibaresinin ve “işletme belgesi” alınması zorunluluğunun kaldırılmasına karşı yeni bir düzenleme yapılarak, çocukları, gençleri, kadınları koruyucu hükümler ile işletme belgesi zorunluluğunun yeniden mevzuatlarda yer almasına dikkat çekildi. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili düzenleme ve uygulamaların tüm işyerlerini ve tüm çalışanları kapsamasına dikkat çekilen bildirgede, iş kazalarının büyük çoğunluğunun küçük ölçekli işyerlerinde yaşanması sebebiyle İSG kurullarının en az 30 çalışanı bulunan işyerleri için de geçerli olması gerektiği belirtildi.

‘İSG DENETİMLERİ İÇİN YÖNETMELİKLER BİRAN ÖNCE ÇIKARILMALIDIR’

Daha etkin İSG denetimlerinin yapılması gerektiğine vurgu yapılan bildirgede, bunun için çıkarılması gereken yönetmeliklerin TMMOB ve ilgili kurum, kuruluşlar ile üniversitelerden görüş alınarak bir an önce çıkarılması gerektiği belirtildi. Çalışanlara İSG hakkında sürekli eğitim verilmesi gerektiği ifade edilirken, eğitimlerin özerk olarak meslek örgütleri tarafından verilmesi istendi. Eğitim ve öğretim müfredatının ortaöğretimden başlamak koşuluyla İSG konularını da içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi talep edilirken, üniversitelere de İSG kürsülerinin kurulması gerektiğine dikkat çekildi. (AnkaraEVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

KCK ana davasında, Denizlere selam

SONRAKİ HABER

Kocaeli’de TEM’de kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa