İşçilerden yasa tekliflerine destek

İşçilerden yasa tekliflerine destek

İSTANBUL Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, işçi toplantılarında kendisine gelen talepler doğrultusunda yasa teklifi hazırladığını açıkladı. Katıldığı işçi toplantılarında kendisine iletilen talepler üzerine yasa teklifi hazırlıkları yürüten Milletvekili Levent Tüzel’e sendikalardan da imza kampanyaları ile destek ge

Sendikalı ve sendikasız tüm işyerlerinde sürdürülen imza kampanyası 15 Mayısa kadar sürecek. Tüzel, kendisine gelen destek dilekçelerini sendikalarla birlikte Meclis Başkanlığına verecek.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

İşçilerin taleplerinin başında, taşeronlaşma ve 4/C’li çalışmanın kaldırılması, işsizlik sigortasından işsizlerin yararlanma koşullarının genişletilmesi, vergi dilimlerinin kaldırılması, işçi alacaklarının güvenceye alınması geçici ve mevsimlik işçilerin sigorta primlerini devletin karşılaması, çalışma sürelerinin düşürülmesi geliyor. İşçiler ayrıca, emeklilik yaşı ve prim gün sayısının düşürülmesi, OSB’lerde ve 200 çalışanın olduğu her işyerine kreş açılması, ücretli doğum ve emzirme izni sürelerin arttırılması, işçi sağlığı kurallarını yerine getirmeyen işverene hürriyeti kısıtlayıcı ceza verilmesini istiyor.
Tüzel’in yasa tekliflerini önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığına vermesi bekleniyor. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net