03 Nisan 2013 13:25

Birlikte tartışalım, harekete geçelim

Öğrenciler YÖK’ün üniversitelerde hakim kıldığı baskı ve denetime karşı seslerini yükseltiyor. Yeni bir üniversite arayışıyla 150’nin üzerinde kol kulüp ve topluluk 16 Mart 2013 tarihinde ODTÜ’de bir araya geldiler. “Kendi Üniversitemizi Kuruyoruz” şiarıyla gerçekleşen konferansta mevcut durumu

Birlikte tartışalım, harekete geçelim

Paylaş
Anıl Alkan - Aysel Ebru Ökten

Geleceksizleştirilen üniversite öğrencileri yarınlarını kazanma umuduyla kadın haklarından eğitim diline, parasız eğitimden özgürlüğe, bilimsel eğitimden barışa birçok konuda tartışma yürüttü.

TASARI BİLİMİ REDDEDİYOR

Üniversitelerde temsiliyet ve demokrasi sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan öğrencilerin bu konulara dair çözüm önerileri üniversite konferansı tartışmalarının iskeletini oluşturdu. Üniversitelerin öğrencilere ve akademisyenlere karşı baskıcı ve akademik özgürlüğü baltalayan anti-demokratik tutumu bu konferansla beraber bir kez daha kınanarak bu durumun kabul edilemeyeceği vurgulandı. Üniversite-toplum ilişkisini yeniden varetmek ve yeni YÖK Yasa Tasarısı’nın dayattığı bilimi reddeden yaklaşımı kabul etmeyerek, toplum için bilimden yana olduklarını bir kez daha dile getirdiler. Öğrenciler üniversitede cinsiyetçi ve heteroseksist eğitim anlayışına karşı durup, özgürlükçü bir yapıdan yana olunması gerektiğini belirttiler.
Anti-demokratik mevcut üniversite yapısının ürünü olan Türkiye Öğrenci Konseyi yönetiminin, Yeni YÖK Yasa Tasarısı’nı öven açıklamalarına karşın, üniversite öğrencileri bu tasarıya karşı mücadelelerini devam ettireceklerini dile getirdiler. Tutuklu öğrenciler için çalışma yürüteceklerine dair karar aldılar. Anadilde eğitim hakkı mücadelesinin bölge illeriyle sınırlı kalmayıp batı illerinde de büyütülmesinin önemine bir kez daha vurgu yaptılar. Öğrenciler yaptıkları tartışmalarla eşit, bilimsel bir eğitimin mümkün olabileceğini gösterdiler.

TARTIŞMALAR YERELLEŞMELİ

Alınan kararlar neticesinde yürütülen tüm bu tartışmaların yerelleştirilmesi, bu konferansa katılan tüm bileşenlerin kendi üniversitelerinde bu sorun ve talepleri tartışarak yeni fikirler, kararlar doğrultusunda harekete geçmesi kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda Kocaeli Üniversitesi öğrencileri çevre üniversitelere de çağrı yaparak, 4 Nisan 2013 Perşembe günü Kocaeli Üniversitesi Morfoloji Anadolu Salonu’nda saat 10:00’da bir üniversite konferansı gerçekleştirecekler.

Konferansın örgütleyicisi öğrenciler konuşuyor;

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3.sınıf öğrencisi Zeynep Kabak: ODTÜ’de gerçekleştirilen üniversite konferansının yerelleştirilmesi çok önemli. Konferansın örgütlenmesinde kulüplere büyük iş düşüyor.

Malzeme Mühendisliği Bölümü 2. sınıf 2. öğretim sınıf temsilcisi Çağkan Eraydın: YÖK Yasa Tasarısı bilimi hiçe sayıyor, teknolojiyi halk için bilim anlayışının yok edilmesine karşı kullanıyor ve tamamen uluslararası istihdam düzenine hizmet ediyor.

Jeoloji Mühendisliği 2. sınıf 2. öğretim öğrencisi Büşra Ulaş: Toplum içerisinde geçmişten günümüze değişen bir çok olgu gördük. Fakat değişmeyen tek bir olgu var o da  kadının toplumdaki yeri. Ne yazıkki kadına yönelik şiddet son 10 yılda %1400 artmış durumda. Biz kadınlar bu baskı ve şiddetin karşısında dururken hayatımızı ev işleri ve çocuk bakımı arasında geçirmek istemiyoruz. Artık erkek işi olarak görülen mühendislik-mimarlık fakültelerinde sayımızı hızla artırıyoruz. Emekçi kadınların toplum ve üniversitedeki durumlarının tartışılması bu konferansta önemli bir yer tutacak.

Konferansın destekçilerinden Kimya Mühendisliği Kulübü üyesi İsmail Uğurdan: Farklı öğrenci gruplarının bir araya gelerek etkilerini daha da artıran baskılara karşı ortak bir tavır sergileme isteği çok yerinde ve iyi düşünülmüş bir hareket. Topluma önderlik etmesi beklenen insanlar olarak öğrenciler sorumluluk almalılar. Bastırılmış, ötekileştirilmiş olmayı reddetmek hakim anlayış olmalıdır. Yani toplumu aydınlığa götürme işine öğrenciler yardım etmelidir. Üniversiteye ve topluma dair birçok konunun tartışılacağı bu konferans bu duruma hizmet edecektir.


ÜNİVERSİTE NEDİR

Bizler yıllar boyunca üniversiteye girmek için strese girdik, ter döktük, dershanelere binlerce lira verdik. Peki niçin? Bugün üniversiteler bize sadece iş bulmanın bir aracı olarak dayatılıyor. Peki gerçek bu mu veya hayalini kurduğumuz üniversite bundan mı ibaret? Bilimin özgürce üretildiği, felsefenin, edebiyatın, sanatın yapıldığı, özgür tartışma ortamının bulunduğu, güncel  sorunlara halk yararında çözümlerin üretildiği demokratik kurumlar mı olmalıdır üniversiteler. Yoksa para kazandıran bilimin üretilip, halk yararına olup olmadığına bakmaksızın para getirmeyen bilimin susturulduğu, fikrini söyleyenin cezalara boğulduğu, felsefe, edebiyat bölümlerinin kapatılıp sadece teknokrat ve bürokratların yetiştirildiği, öğrencilerinin büyük şirketlerde ucuz emek gücü olarak yetiştirildiği kurumlar mı? Ya da kendi bünyesinde çalışan akademisyenleri bile susturan,  performans sistemiyle köleleştiren kurumlar mı?

Ne yazık ki mevcut durumu yansıtan ikinci seçenek. Peki üniversitelerin asıl bileşeni olarak öğrenciler, akademisyenler ve diğer tüm emekçiler üniversiteleri böyle mi tanımlıyoruz?

4 Nisan 2013’de Kocaeli Üniversitesi Morfoloji Anadolu Salonu’nda saat 10:00’da gelin nasıl bir üniversite istediğimizi, bilimi kimin için üreteceğimizi, üniversitemizin nasıl yönetileceğini gelin hep birlikte öğrenciler, akademisyenler,  tüm emekçiler ile birlikte tartışalım ve harekete geçelim!


KONFERANS DÜZENLEYİCİLERİ

- Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Kulübü
- Kocaeli Üniversitesi Ekonomi Kulübü
- Kocaeli Üniversitesi Satranç Kulübü
- Kocaeli Üniversitesi Müzik Kulübü
- Kocaeli Üniversitesi Sosyal Politikalar Kulübü
- Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilimler Kulübü
- Kocaeli Üniversitesi Kültür ve Sosyal Araştırmalar Kulübü
- Kocaeli Üniversitesi Çağdaş Üniversiteliler Topluluğu
- Kocaeli Üniversitesi Kirpi Dergisi Topluluğu
- Kocaeli Üniversitesi Öğrencime Dokunma İnisiyatifi
- Eğitim-Sen Kocaeli Üniversitesi Temsilciliği
- Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası Gençlik Komisyonu
- Kocaeli Üniversitesi Malzeme Mühendisliği 1.sınıf 2.öğretim sınıf temsilcisi
- Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 2. sınıf 2. öğretim sınıf temsilcisi
- Kocaeli Üniversitesi Felsefe Kulübü
- Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Kulübü

ÖNCEKİ HABER

Politik yabancılaşmanın aracı

SONRAKİ HABER

Adana'da 14 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan erkek tutuklandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa