Barış sürecine işçiler taraf olmalı!

Barış sürecine işçiler taraf olmalı!

Emek Partisi olarak parti merkezimizin ocak ayının başında başlatmış olduğu “Savaşa Dur De, Demokrasi İçin Birleş!” kampanyası çerçevesinde Türkiye’nin tüm bölgelerinde çeşitli etkinlikler (basın açıklamamaları, bildiri, broşür vb. dağıtımları, işçi, gençlik, kadın, kamu emekçile

İsmet Gümüşoluk

Emek Partisi olarak parti merkezimizin ocak ayının başında başlatmış olduğu “Savaşa Dur De, Demokrasi İçin Birleş!” kampanyası çerçevesinde Türkiye’nin tüm bölgelerinde çeşitli etkinlikler (basın açıklamamaları, bildiri, broşür vb. dağıtımları, işçi, gençlik, kadın, kamu emekçileri vb. ile toplantılar, konserler) düzenlenmektedir. Söz konusu etkinlikler ilimiz merkezi ve ilçelerinde de (örneğin Sarız ilçe ve köyleri) yapılmaktadır.
Yapılan etkinliklerden biri de geçen hafta pazar günü (17 Mart) film gösterimi-söyleşi şeklinde gerçekleştirildi. Türk, Kürt, Alevi, Çerkes, Avşar vb. değişik milliyet ve inançlara mensup
20-25 işçi katıldı.
Önce Kürt sorununun çözümsüzlüğünün ve savaş ortamının yarattığı baskı ve göç olayını anlatan “Güneşi Gördüm” filmi izlendi. Filmin ardından katılanlarla söyleşi gerçekleştirildi. Tartışmalarda uzun zaman süregelen savaşın psikolojik etkisi, milliyetçi ön yargılar, hükümetin ve basının yanlış yönlendirmesinin etkisi altında kalan işçiler zorlansalar da barış, diyalog ve görüşme sürecinin olumluluğu konusunda hemfikir oldu. Savaş koşullarının işçilerin yaşam koşullarını olumsuz etkilediği, savaşa harcanan para yüzünden ücretlerinde de yeterli artışın olmaması, işçiler ve halk arasında güvensizliğin artması öne çıkan vurgulardı.
Toplantı sonucu ortaya çıkan, önemli olarak görülen bir kaç nokta ise;
* İşçilerin, milliyet ve inanç ayrılığını bir yana bırakıp, bölünmeden sorunları karşısında bir araya gelip birleşmeleri,
* Tüm sorunların tartışılarak barış içerisinde çözülmesinin gerektiği,
* İşçilerin de sorunlar karşısında söz söyleme, tavır alma, çözüm üretme sorumluluğu olduğu noktasında birleşildi.
Bu toplantıda önemsenmesi gereken önemli noktalardan biri de bu gibi toplantıların daha sık ve düzenli yapılması, aydınlatma çalışmasında ısrarlı olunması gerçeği idi.

*EMEP Kayseri İl Başkanı

www.evrensel.net