Açlık sınırında 800 milyon

Açlık sınırında 800 milyon

DÜNYA nüfusunun yarısı günde 2 dolardan, 1.5 milyar insan ise günde 1 dolardan daha az bir gelirle yaşıyor.  Dünya genelinde açlık çeken 800 milyonu aşkın insanın yüzde 80’ini, ‘gelişmekte olan ülkeler’in kırsal yörelerinde yaşayanlar oluşturmaktadır  Dünyada her yıl 11 milyon kişinin aç

DÜNYA nüfusunun yarısı günde 2 dolardan, 1.5 milyar insan ise günde 1 dolardan daha az bir gelirle yaşıyor.  Dünya genelinde açlık çeken 800 milyonu aşkın insanın yüzde 80’ini, ‘gelişmekte olan ülkeler’in kırsal yörelerinde yaşayanlar oluşturmaktadır  Dünyada her yıl 11 milyon kişinin açlık veya yetersiz beslenme yüzünden öldüğü tahmin edilmektedir. 800 milyon açlığa maruz insanın 203 milyonu Sahra Altı Afrika’da, 519 milyonu Asya ve Pasifik’te bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net