12 Mart 2013 08:34

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İstanbul’da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu ve Sergisi düzenliyor. Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturabilmek için atılması gereken adımlardan birinin de, çalışanların

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu

Paylaş

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İstanbul’da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu ve Sergisi düzenliyor. Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturabilmek için atılması gereken adımlardan birinin de, çalışanların sağlığını ön plana alan şekilde bilimsel bilginin artırılması, paylaşılması ve yaygınlaştırılması olduğu kaydedildi.  “İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin bütün toplum kesimlerinin gündemine girmesi, hukuksal, teknik, tıbbi, toplumsal, organizasyon boyutlarıyla tartışılarak somut fikirlerin geliştirilmesi gereklidir” denilen açıklamada sempozyumun bu amaçlara hizmet edeceğinin altı çizildi.
Sempozyumda yeni “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun getirdikleri, sorunları ve çözüm önerileri, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin toplumsal boyutları, Türkiye’de ve dünyadaki yasal ve teknik gelişmeler, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik yaklaşımlar, mühendislerin, hekimlerin ve teknik elemanların bu süreçteki yeri konularında paylaşımlar yapılacak ve tartışmaların yürütülmesi sağlanacak.
Sempozyuma resmi yetkililer, sendikalar, meslek örgütleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda faaliyet yürüten dernek, inisiyatif vb. kurumlar, akademisyenler, araştırmacılar, gazeteciler, uzmanlar, hukukçular, iş kazası ve meslek hastalığı mağdurları, bu alanda hizmet veren kişi, kurum ve şirketler ile değişik sektörlerde çalışmaya devam eden işçi ve çalışanlar katılacak.
İstanbul CNR Expo Fuar Merkezinde yapılacak olan sempozyum 15-16 Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleşecek. (İSTANBUL)

ÖNCEKİ HABER

Bir toplu tecavüz beraatı daha

SONRAKİ HABER

Mahkemeden kadına şiddet davasında "haksız tahrik" ve "iyi hal" kararı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa