Nasıl bir uzlaşmazlık?

Fotoğraf: Evrensel

Nasıl bir uzlaşmazlık?

Son 2 aydır bir toplusözleşme süreci işliyor. İşçilere adam akıllı bir açıklama yapılmıyor ama yürütülüyor bir şekilde. Son oturumda uzlaşmazlık tutanağı tutulmuş ve arabulucu aşaması sonrası anlaşma olmazsa grev prosedürü başlayacaktır. Bu sürecin nasıl geçtiğini de az çok biliriz. Arabulucu dö

Arçelik’ten bir grup işçi

Son 2 aydır bir toplusözleşme süreci işliyor. İşçilere adam akıllı bir açıklama yapılmıyor ama yürütülüyor bir şekilde. Son oturumda uzlaşmazlık tutanağı tutulmuş ve arabulucu aşaması sonrası anlaşma olmazsa grev prosedürü başlayacaktır. Bu sürecin nasıl geçtiğini de az çok biliriz. Arabulucu dönemlerinde ara bulunamaz ve genelde greve de gidemeyen bir sendika masada imzasını atar ve kalkar yani MESS yine ağırlığını ortaya koyar. Bu güne kadar sendikamız türlü bahanelerle işçilerin dertlerine derman olacak ilaçları sunamamıştır ki bundan sonra da sanmıyoruz. Bizde son oturumdan sonra arkadaşlarla konuştuk ve bu süreçte de yüzde 7 veya bilemedin yüzde 8 çıkacağını biliyoruz. Homurdanmalar iş yeri içinde başladı. Ve  giderek de büyüyeceğe benziyor.
Öncelikle uyuşmazlık süreci başladıysa, MESS’in bu süreçte ne koparırsam kâr mantığı ile ilerleyeceği ve ilerlediği gözüküyor. Sendikamızda sundukları taslaktan vazgeçmeyeceklerini belirtiyor. Biz de sendikamıza diyoruz ki, arabuluculuk dönemine girildiyse, örgütlü olduğun tüm fabrikalarda iş yavaşlatma eylemleri, iş durdurma eylemleri gibi uyarı eylemleri gerçekleştir.
Bildiğiniz gibi MESS’e bağlı tüm şirketler krizleri bahane ederek kârlarına kâr kattılar. Bunları göz önünde bulundurarak bir an önce harekete geçme zamandır. Bizler işlerini masada halleden sendika istemiyoruz. Bizim artık gerçekten dayanacak gücümüz kalmadı. Patronlar paralarına para kattılar, biz ise borçlarımıza borç kattık. Onun için mevcut taslağın korunması bunun kabul edilmesi için tüm fedakarlığın verilmesini istiyoruz. Gemileri yaktık demişsiniz bakalım göreceğiz hangi gemileri yaktığınızı. Kazan kaynamaya devam ediyor.

*ÇAYIROVA

www.evrensel.net