Suya, doğaya, meraya dokunmayın

Suya, doğaya, meraya dokunmayın

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu üyeleri, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Milletvekilleri Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve Levent Tüzel ile birlikte Mecliste düzenledikleri basın toplantısında, biyoçeşitliliğin korunmasını ve suyun ticarileştirilmemesi taleplerini dile getirdi.Platform adına söz  alan Prof. Dr. B

Platform adına söz  alan Prof. Dr. Beyza Üstün Mera Kanunu’nda değişiklik öngören Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile Su Kanunu Tasarısı’nın su havzalarına, ormanlara, meralara, kıyı ekosistemine ve biyoçeşitliliğe sermayenin ve iktidarın saldırısı olduğunu söyledi.

Tasarının yasalaşması durumunda, Anadolu’da var olan biyolojik türlerin sermaye birikim sürecine dahil edilmesinin önünün yasal olarak da açılacağını dile getiren Üstün, tasarıya göre tür ve habitatları koruma bahanesi ile doğal alanların işletme yetkisinin il özel idarelerine, belediyelere, vakıf ve derneklere bakan onayı ile verilebileceğini dile getirdi. Üstün, “Böylece sadece doğal alanlar değil Anadolu’da yetişen tüm biyolojik tür ve çeşitler de doğrudan bakanın yetkisi ile ticarileştirilebilecek” diye konuştu.

‘SU HAVZALARI SERMAYEYE AÇILACAK’

Su Yasa Tasarısı’nı da eleştiren Üstün, “Tasarı ile suyun ve su havzalarının kullanıma açılıp,  sermaye birikimine sokulduğunu” söyledi. Kıyı suları dahil, kıyı çizgisinden deniz içine doğru 1852 metre genişliğinde deniz ekosisteminin kullanıma açılacağı uyarısı da yapan Üstün, “Yüzeysel, yeraltı sularının ve doğal mineralli suların sermayeye tahsisi yasallaştırılmaya ve bu tahsisin havza su tahsis planları ile yapılmaya çalışılmaktadır” dedi.

Bu iki tasarının da Meclisten derhal çekilmesini ve Mera Kanununda Değişiklik Kanunu’nun iptal edilmesini isteyen Üstün, “Doğanın hakkı olan suyu şirketlere satma/devretme hakkı ve yetkisi, doğal alanları korumak yerine sermaye birikimine sokma kararı, doğal varlıkları metalaştırma yetkisi hiçbir kurum, kuruluş ve kişilere ait değildir” diye konuştu.


TİCARİLEŞMEYE KARŞI

HDK vekilleri adına konuşan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, konuya sadece çevre meselesi olarak bakılmaması gerektiğini belirterek, “Bu politik meseledir” dedi. Bu tip konuların genelde bilgilendirme gibi değerlendirildiğini belirten Tuncel, “Kamuoyunda tartışılmamaktadır. Ancak bu durum ciddi bir konudur” diye konuştu.

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel de iktidarın suyu, tarım alanlarını ve tarihi yerleri ticarileştirdiğini söyledi. Tüzel, “Ülkenin satılık hale gelmesine izin vermeyeceğiz” dedi.


Platform temsilcileri de Meclis önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya HDK, Emek Partisi, Genç-Sen, Halkevleri, Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım Orkam-Sen de destek verdi.

“Uyarıyoruz! Doğayı talan yasalarını uygulatmayacağız” pankartının açıldığı eylemde, “Ormanına, toprağına, suyuna sahip çık”, “Dereler özgürdür, özgür kalacak” gibi dövizler taşındı.

Burada platform adına konuşan Şenay El Hüseyni, Meclisteki Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma, Su ve Mera Kanun Tasarılarının geri çekilmesini istedi. Bu tasarıların neler getirdiğini anlatan Hüseyni, bu tasarıların “Su havzalarına, ormanlara, meralara, kıyı ekosistemine ve biyoçeşitliliğe sermayenin ve iktidarın saldırısı” olduğunu söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net