2/B kanun teklifi kabul edildi

2/B kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 2/B Kanun değişikliği kabul edildi. Buna göre 2/B kapsamındaki orman arazilerinin rayiç bedelin yüzde 70’i olan satış bedeli; rayiç bedelin yüzde 50’sine indirildi. Kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde yatırım yapacak patronlardan ise bu araziler için herhangi bir bedel alınmayacak.K&oum

Köylülerse yıllardır işledikleri bu toprakların birden bire satılıyor olmasına tepkili. Antalya’da günlerdir 2/B yasasına karşı eylem yapan köylülerden Emine Özcan’ın söyledikleriyse 2/B tasarısının halktaki yansımasını özetliyor: “Yıllardır buralarda yaşıyoruz. Arazilerimize biçtikleri değerler gerçek bedelleri değil. Bu fiyatları biz karşılayamayız. Bu nedenle tepki gösteriyoruz, eylem yapıyoruz. Sesimizi duymalarını istiyoruz, bu konuda bir an önce çözüme ulaştıracak düzenleme bekliyoruz.”

Kanun ile, tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50’si üzerinden hesaplanacak. Bu şekilde satılan taşınmazların sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde 70’i üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte kayıt sahibinden tahsil edilecek.

TEŞVİK EKSİK OLUR MU?

Ayrıca düzenleme ile, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması maksadıyla verilen izinlere konu tesislerin kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde yaptırılması veya mevcut izinli tesislerin yenilenmesi halinde ilgili bakanlıkların talebi üzerine yüklenici adına üst hakkı tesis edilebilecek. İzinler ilgili bakanlıklar adına devam edecek. Adına üst hakkı tesis edilen yükleniciden ağaçlandırma bedeli dışında kira dahil başkaca hiçbir bedel alınmayacak. Bu kapsamdaki izinler öncelikle bozuk orman alanlarında verilebilecek. İzin verilen alanın en az iki katı alan Maliye Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğüne ağaçlandırılmak üzere tahsis edilecek. (ANKARA)

www.evrensel.net