SES güvencesizliği tartıştı

SES güvencesizliği tartıştı

SES İzmir Şubesi, “Çalışma Yaşamında Güvencesizlik, Nasıl bir örgütlenme? Nasıl bir mücadele?” başlıklı çalıştay düzenledi. Çalıştayda konuşan SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, kamu sendikalarının da yaşanan dönüşümlere karşı yapısında farklılıklar göstermesi gerektiğini vurguladı. 2

SES İzmir Şubesi, “Çalışma Yaşamında Güvencesizlik, Nasıl bir örgütlenme? Nasıl bir mücadele?” başlıklı çalıştay düzenledi. Çalıştayda konuşan SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, kamu sendikalarının da yaşanan dönüşümlere karşı yapısında farklılıklar göstermesi gerektiğini vurguladı. 2011 SES Genel Kurulunda tüzükte yapılan değişiklikle taşerona bağlı çalışan işçilerin de SES’te örgütlenmesinin yolunun açıldığını söyleyen Erdolu, Hakkari’de bu kararın hayata geçtiği haberini verdi. Erdolu, sağlık hizmetinin ekip işi olduğunu bu alanda yürütülecek mücadeleyi de aynı ekip üyelerinin birlikte yürütmesi gerektiğini ifade ederek, örgütlenmenin özel sağlık kuruluşlarını da içine almasının şart olduğunu sözlerine ekledi. Erdolu, merkezi olarak, “Güvencesizler Komisyonu” oluşturulacağı bilgisini de verdi.
Avukat Murat Özveri yapılan yasal değişikliklerin, güvencesizliğe güvence getirdiğini belirtti. Özveri, güvencesizlerin mücadelesinin ancak herkes için güvence istendiği takdirde başarılı olabileceğini, itiraz için sendikanın yetmeyeceğini siyasi örgütlenme de yapılmasının zorunluluğunu ifade ederken bölgesel asgari ücret uygulamasının örgütlenme üzerinde yaratacağı etkiye dikkat çekti.
Katılımcıların söz aldığı ikinci bölümde, kadrolu kadrosuz tüm çalışanların ortak sorunlar paydasında buluşacağı, işine, işyerine, geleceğine ve sendikal örgütlerine sahip çıkan bir mücadelenin oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Güvencesizliğe karşı mücadelenin sadece taşeron işçilerin sorunu olmadığı belirtildi. Sağlık eğitimi veren fakültelerin yetersizliğine dikkat çeken bir tıp fakültesi öğrencisi, güvencesiz-esnek çalışma modelini kabul etmediklerini söyledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde çalışan taşeron işçiler yürüttükleri sendikalaşma mücadelesini anlatarak; “Meslek, kadrolu, kadrosuz, dil, din, ırk, siyasi görüş ayrımı yapmadan hep beraber mücadele edelim” çağrısı yaptılar.
(İzmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net