1 mayıs’ta dile getirilecek talepler

1 mayıs’ta dile getirilecek talepler

1 Mayıs’ı birlikte kutlama kararı alan emek ve meslek örgütlerinin bildiride yer verdikleri talepler şöyle:* İşsizlik önlenmeli, kıdem tazminatı hakkı korunmalı, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmeli. İşsizlik Sigortası Fonu amacı dışında kullanılmamalı* Sağlık ve sigorta alanındaki ma

1 Mayıs’ı birlikte kutlama kararı alan emek ve meslek örgütlerinin bildiride yer verdikleri talepler şöyle:
* İşsizlik önlenmeli, kıdem tazminatı hakkı korunmalı, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmeli. İşsizlik Sigortası Fonu amacı dışında kullanılmamalı
* Sağlık ve sigorta alanındaki mağduriyetler giderilmeli
* Asgari ücret insan onuruna yakışır olmalı, vergi adaletsizliği giderilmeli
* İş cinayetleri önlenmeli, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri artırılmalı
* Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonomi engellenmeli, özelleştirmeler durdurulmalı
* Antidemokratik sendikal yasalar değiştirilmeli, toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı
* Kürt sorunu demokratik ve barışçıl bir şekilde çözülmeli, din, vicdan ve düşünce özgürlüğü toplumun tüm kesimlerine hakim kılınmalı
* Cezaevlerindeki yaşam koşulları insan onuruna yakışır bir şekilde iyileştirilmeli, ağır hastalar tahliye edilmeli
* Doğal yaşam korunmalı ve ekolojik çevrenin katline son verilmeli
* Kadına yönelik şiddet engellenmeli, istihdamda kadın emeğine daha çok yer verilmeli
* Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılması sağlanmalı
* ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda güvenlik ve adalet kuşkulara yer bırakmayacak şekilde sağlanmalı
* 1 Mayıs 1977 aydınlatılmalı ve kaybedilenlerin failleri bulunmalı, adalet önüne çıkarılmalı.
* Arap halklarının demokrasi mücadelesini destekliyor, onlara yapılan tüm antidemokratik müdahaleleri kınıyoruz.

www.evrensel.net