Anadolu Ajansı’nda greve doğru

Anadolu Ajansı’nda greve doğru

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Anadolu Ajansı (AA) işyerlerinde çalışan 550 üyesi adına 3 Kasım 2010 tarihinden bu yana sürdürdüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 12 Mayıs 2011 Perşembe günü fiili grev uygulaması başlatma kararı aldı.TGS yöneticileri ile Anado

TGS yöneticileri ile Anadolu Ajansı temsilcileri arasında 20 Nisan 2011 tarihinde yapılan son görüşmede de uzlaşma olanağı bulunamadı.

Sendikadan yapılan açıklamada , işveren temsilcilerinin toplu iş sözleşmesinin çalışanlara iş güvencesi sağlayan hükümleri korunarak imzalanması iradesine sahip olmadığı belirtildi.

Çalışanların özlük haklarını ve iş güvencesini ilgilendiren konularda, daha önce sözlü mutabakata varılmış olan hükümlerin, önceki günkü müzakereler sırasında işveren temsilcilerince yeniden tartışmaya açılmak istendiği belirtilen açıklamada “İşveren temsilcilerinin, ‘üretimsizlik ve verimsizlik’ gibi keyfi ve subjektif gerekçelere dayanarak ‘işçi çıkarmaya’ zemin oluşturan düzenlemelerin toplu iş sözleşmesi metnine yazılması talepleri TGS tarafından reddedildi” denildi.

TGS tarafından kabul edilmeyen diğer talepler ise şöyle sıralandı; “Gazetecilerin kıdem tazminatı haklarına yasalara aykırı olarak ‘tavan’ sınırlaması getirilmesi; çalışanlara iki yılda bir ‘terfi zammı’ olarak verilen ‘yüzde 5’ oranındaki mevcut uygulamanın ‘yüzde 1’e indirilmesi; kazanılmış hakların korunmasına ilişkin hükümlerin toplu sözleşmeden çıkarılması da yer alıyor”

Sosyal yardım ve ücret zammı maddeleri ile seyyanen zam konusunda da AA İşvereninin önerileri ile TGS’nin talepleri arasındaki farklılığın devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Bu durum karşısında, Türkiye Gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu, yasal süreç gereğince Anadolu Ajansı işyerlerinde 12 Mayıs 2011 Perşembe günü Fiili grev uygulaması başlatma kararı almıştır” denildi. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net