Adalet Bakanlığından  Kılıçdaroğlu’na ‘dinleme’ yanıtı

Adalet Bakanlığından Kılıçdaroğlu’na ‘dinleme’ yanıtı

ADALET Bakanlığı, Kılıçdaroğlu’nun “Telefonum dinleniyor” şikayeti üzerine inceleme yapıldığını ve inceleme sonucunda soruşturmaya geçilmesine gerek görülmediğini, ayrıca Bakanlığın bu işlemine karşı açılan iptal davasının da idari yargı kararıyla ve oybirliğiyle reddedildiğini bildirdi.Adalet Bakanlığı, CHP

ADALET Bakanlığı, Kılıçdaroğlu’nun “Telefonum dinleniyor” şikayeti üzerine inceleme yapıldığını ve inceleme sonucunda soruşturmaya geçilmesine gerek görülmediğini, ayrıca Bakanlığın bu işlemine karşı açılan iptal davasının da idari yargı kararıyla ve oybirliğiyle reddedildiğini bildirdi.
Adalet Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Daha önce (Telefon dinlemeye ilişkin) yaptığımız şikayetler vardı. Ne oldu? Adalet Bakanı görmezden geldi” iddiasını basın açıklamasıyla yanıtladı.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 24 Haziran 2009’da bir dilekçeyle ile İstanbul Cumhuriyet Savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın, Ercan Şafak, Fikret Seçen ve Mehmet Murat Yönder hakkında Adalet Bakanlığına şikayette bulunduğunu belirten Adalet Bakanlığı dilekçede, bu kişilerin “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2009/511 sayılı dosyası üzerinden yürüttükleri soruşturma sonunda hazırladıkları iddianamenin ekinde sundukları delillerde haklarında telefon dinleme kararı bulunmayan ve soruşturma ile ilgisi olmayan müştekinin (Kemal Kılıçdaroğlu), İlhan Taşçı ile olan görüşmelerine yer verdikleri” şikayetinin yer aldığını belirtti. Basın açıklamasında şöyle denildi:
“Bu şikayet dilekçesi, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce 101.03.34-2674 -2009 sayılı bir dosya açılarak incelemeye alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda cumhuriyet savcılarının delil toplama ve değerlendirme yetkilerini kötüye kullandıklarına dair delil gösterilmediği anlaşıldığından soruşturma yapılmasına gerek görülmemiştir. Şikayet başvurusunun sonucu kendisine tebliğ edilen Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı aracılığıyla bu işleme karşı Ankara 7. İdare Mahkemesinde iptal davası açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda Bakanlık tarafından yapılan işlemin yerinde olduğuna karar verilerek iptal istemi oybirliği ile reddedilmiştir.”
Adalet Bakanlığı, Bakanlığı aklayan mahkeme kararının gerekçesinde “Bu durumda, davacı vekilin şikayeti üzerine yukarıda yer alan mevzuat kapsamında yapılan inceleme sonucunda iddia edilen hususun şikayet edilen yargı mensuplarının delil toplama, değerlendirme, suçu vasıflandırma çerçevesinde ve bu bağlamda yargısal faaliyet kapsamında kaldığı ve kendilerine ait ifadeler olmadığı görülmekle, yargı yetkisi ve takdir hakkının kötüye kullanıldığına ilişkin herhangi bir belge elde edilememesi nedeniyle ilgili cumhuriyet savcıları hakkındaki şikayetin işleme konulmaması doğrultusunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir” denildiğini bildirdi. Açıklama şöyle sona erdi:
“Özetle söz konusu şikayet üzerine inceleme yapılmış ve inceleme sonucunda soruşturmaya geçilmesine gerek görülmemiştir. Bakanlığın bu işlemine karşı açılan iptal davası da idari yargı kararıyla ve oybirliği ile reddedilmiştir.
Yukarıdaki açıklama ve mahkeme kararında da görüldüğü gibi ‘Şikayetin Adalet Bakanı tarafından görmezden gelindiği’ iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.” (ANKARA)

www.evrensel.net