29 Ekim 2020 15:16
Son Güncellenme Tarihi: 29 Ekim 2020 16:40

Bursa Barosu genel kurulu mahkemeden geçti, Mardin Barosu'nun talebi reddedildi

Bursa Barosu’nun genel kurulunun ertelenmesi kararının yürütmesinin durdurmasına kararı verilirken, Mardin Barosu'nun yürütmeyi durdurma talebi reddedildi.

Fotoğraf: Bursa Barosu

Paylaş

Bursa Barosu’nun genel kurulunun ertelenmesi kararının iptali için açtığı davada Bursa 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak Mardin 3’üncü İdare Mahkemesi Mardin Barosu’nun seçimlerinin ertelenmesini kanuna uygun bularak yürütmeyi durdurma talebini reddetti. 

BURSA 2. İDARE MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Bursa Barosu’nun Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca “Bursa Barosunun olağan genel kurulunun ertelenmesine yönelik” kararının iptali istemiyle Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Yürütmenin durdurulması kararı üzerine Bursa Barosu Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Ancak Seçim Kurulundan "yasal olanak" yok gerekçesiyle ret yanıtı geldi. Bursa Barosu 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde olağan genel kurul ve organ seçimleri yapma kararı alarak yeni takvimi ilçe seçim kuruluna bildirdi.

Kararı, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun sosyal medya hesaplarında duyurdu.

Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin oybirliğiyle aldığı yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 27 ve 72. maddelerinde, hıfzıssıha kurullarının görev ve sorumlukları ile alacağı tedbirlerin sıralandığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Umumi hıfzıssıha meclislerinin yetkileri ile bulaşıcı hastalıklarla mücadelede alınacak tedbirler kapsamında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarının ertelenmesi sonucunu doğuracak herhangi bir ibareye yer verilmediği, daha ziyade bulaşıcı ve salgın hastalığın meydana gelmesi veya gelmesinden şüphelenilmesi halinde, bu mahallere ilişkin lokal bazda karantina, muayene, aşı, serum, itlaf gibi sağlık alanındaki koruyucu ve tedavi edici tedbirlerin alımı ve bu tedbirlerin ifasını teminen yardım ve halkı bilgilendirmeye yönelik düzenlemelerin hüküm altına alındığı görülmektedir.

Bu durumda bizzat kanun tarafından düzenlenen baro genel kurulu toplantısının dava konusu işlemle ertelenmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından Bursa İl Hıfzıssıha Kurulu'nun 02.10.2020 tarih ve 130 sayılı kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıkça hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemin, kanun ile barolara tanınan olağan seçimli genel kurul toplantısının belirlenen takvimde yapılma imkanını ortadan kaldırıcı mahiyette olması sebebiyle uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı açıktır. ...yürütmenin durdurulmasına 28.10.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir."

Bursa Barosu Başkanı Altun, kararı değerlendirirken “Gecikmiş olsa da hala hukukun işleyebildiğini görüyor ve Muğla ve İzmir’den sonra Bursa’da hakimler var diyebiliyoruz. Yaşasın Adalet!” dedi.

SEÇİM KURULU REDDETTİ

Yürütmenin durdurulması kararı üzerine Bursa Barosu hemen Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. 10 Ekim’de açılan genel kurul toplantısına Divan Kurulu’nun erteleme kararı doğrultusunda 31 Ekim 2020 tarihinde devam edip, seçimlerin de 1 Kasım 2020 tarihinde yapılmasını talep eden Bursa Barosu’na Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu’ndan ret yanıtı geldi. Yanıtta, “Erteleme kararı verilen bir genel kurula ait seçim iş ve işlemlerinde tüm üyelere yeniden ulaşmak ve kısa süre içerisinde duyuru yapmak hem yasal hem de uygulama yönünden mümkün olmadığından, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 84 ve ek 3. maddesinde aranan koşullar yeniden yerine getirilmediği sürece erteleme kararı verilen bir seçimin kaldığı yerden işlemlerinin devamına yasal olanak bulunmamaktadır” denildi.

İlçe Seçim Kurulu’nun ret kararının ardından Bursa Barosu Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak, yürütmenin durdurulması kararı çerçevesinde 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde olağan genel kurul ve organ seçimleri kararı alarak gündemi ilan ederek yeni takvimi ilçe seçim kuruluna bildirdi.

 

MARDİN BAROSU'NUN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Mardin 3’üncü İdare Mahkemesi ise Mardin Barosu’nun seçimlerinin ertelenmesini kanuna uygun bularak yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Karara tepki gösteren Mardin Barosu, "Emsal kararları mahkemeye sunmamıza rağmen talebimiz reddedildi" dedi.

Mardin Barosu, salgın gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla baro seçimlerinin ertelenmesi kararına karşı Mardin 3’üncü İdare Mahkemesi’ne “yürütmenin durdurulması” talebi ile yaptığı başvuru reddedildi. Mahkeme, kararında "2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27’nci maddesinin 2’nci fıkrasında; Danıştay'ın veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Dava dosyasının incelenmesinden, olayda, yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğinden itibaren yedi (7) gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak oybirliğiyle karar verildi" ifadelerine yer verdi. (HABER MERKEZİ)

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

İsabeyliler kanalizasyonun yaydığı kokudan şikayetçi: "İkinci koronavirüs"

SONRAKİ HABER

Kovid-19'la mücadele ederken hayatını kaybeden sağlıkçıların adı fidanlara verildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...