Saklı hayatlar

Saklı hayatlar

Yaşadığımız topraklar birçok değişik kültüre, dini inanışa, etnik kökene ev sahipliği etmektedir. Toplumumuzda kültürel, dinsel ya da etnik anlamda oluşmuş önyargılardan dolayı ''Bizler, Şunlar, Bunlar, Ötekiler'' diye gruplar ortaya çıktı. Eğer egemen kimlikten değilseniz; onlar gibi yaşamaya, davranmaya mahk&

Yaşadığımız topraklar birçok değişik kültüre, dini inanışa, etnik kökene ev sahipliği etmektedir. Toplumumuzda kültürel, dinsel ya da etnik anlamda oluşmuş önyargılardan dolayı ''Bizler, Şunlar, Bunlar, Ötekiler'' diye gruplar ortaya çıktı. Eğer egemen kimlikten değilseniz; onlar gibi yaşamaya, davranmaya mahkâm edilip kendi kimliğinizi kaybedersiniz.

Anadolu ''Saklı Hayatların", farklılıkların fazlaca yaşandığı bir bölgedir. Egemen devlet ideolojisinin dışında kalan tüm inanç ve kimliklerin saklı yaşamaya mecbur bırakıldığı, ayrımcılığın, asimilasyonun, ötekileştirilmenin yoğunlukta uygulandığı bir coğrafyadır.
Ayrımcılık; ötekine yapılan bir tehdittir. Onu yok etme planını içinde barındıran bir anlayıştır ki bunun örneklerini de katliamlarla görüyoruz. Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta, Gazi'de, Dersim'de, Halepce'de...

Sizlere tanıtmak istediğim film ''Saklı Hayatlar''. Farklı yaşamaya zorlanan, inkar edilmiş, ötekileştirilmiş, kültürlerini yaşayamayan inançın hikayesidir. 1980 yıllarında Çorum Katliamı sonrasında İstanbul'a göç etmek zorunda kalan Alevi  bir ailenin yaşadığı kimlik sorunlarını, bu sorunların arasına sıkışmış bir aşkın hikayesini anlatıyor. Bazı filmlerde Aleviliğe değinilse de bu derece bu konuyu ele alması itibarıyle ilk sayılabilir. Film herkes tarafından izlenebilen, ötekilerin hikayesidir. Aslında bilindik olaylar ve konuşmalar var. Ama çelişki yaratıp, çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor ve sizi düşünmeye, yüzleşmeye zorluyor. Türkiye'de egemenlerin oluşturduğu önyargıların gücünü gösteriyor, ön yargıların eşit olmayacak düzeyde iki tarafta da var olduğunu vurguladığı da bir gercek. Filmin, teknik anlamda, dili vb. şeylerde eksiklikleri vardı ama bu filmi bu açıdan eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Evet eksiklikleri var ama film izlendiğinde bunların ilk anlamda göze çarpacağını sanmıyorum.

Eğer öteki iseniz, inkâr edilmişlerdenseniz kimliğinizi, benliğinizi, kültürünüzü saklayarak yaşamak zorunda bırakılırsınız. Film, sorunun çözümünün egemen kimliğinden yana görünüp, onlar gibi davranarak çözülemeyeceğini en çarpıcı şekliyle ortaya koyuyor. Hükümetin çıkardığı sahte açılımları bir kenara bırakıp, hakkında binbir türlü şeyler söylenmiş bu inancın gerçek hikayesini birlikte izleyelim. Toplumun yüzleşmesi gereken böyle konuların  her alanda olduğu gibi tekelleşen sinema sektöründe yer alması sevindirici. Geçmişin karanlığında kalan, dokunulmaya çekinilen birçok konunun da gerçeklerin gözüyle aydınlatılması için umarım bu film destek olur ve bir daha bu olayların yaşanılacağı ortam olmaz...

www.evrensel.net