21 Mayıs 2020 14:39
Son Güncellenme Tarihi: 21 Mayıs 2020 16:02

Sağlık emekçileri: Adaletsiz ek ödeme değil temel ücret artışı istiyoruz

Sağlık emekçileri hastane önlerinde yaptıkları eylemlerle salgın kapsamında sağlık emekçilerine ödeneceği açıklanan ek ödemelerdeki adaletsizliği protesto etti, temel ücret artışı talep etti.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü | Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Kovid-19 salgını kamusal sağlık hizmetinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymasının yanında; doktorundan hemşiresine, güvenlik görevlisinden eczacısına, kayıt görevlisinden temizlik işçisine kadar sağlık alanında çalışan tüm emekçilerinin nasıl canla başla çalıştıklarını ortaya koydu. Ağır koşullarda, esnek ve kuralsız biçimde düşük ücretle çalıştırılan sağlık emekçilerinin yükü de sorunları da pandemi sürecinde büyüdü.

Salgın sürecinde Sağlık Bakanlığının sağlık emekçilerini ödüllendirmek iddiası ile açıkladığı "üç ay süreyle tavandan ek ödeme" uygulaması ise sağlık emekçileri arasındaki ücret adaletsizliğini derinleştirdi.

Uzun süredir ek ödemelerdeki adaletsizliğe tepki gösteren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), pek çok ilde hastane önlerinde düzenlediği eylemlerle temel ücretlerde artış talep etti. Sağlık emekçileri salgın döneminde yaşadıkları sorunların derinleştiğine dikkat çekerek, yaşanan eşitsizliklerin çalışma barışını bozduğunu vurguladı. Taleplerini sıralayan sağlık emekçileri, “Temel ücretin en düşüğü yoksulluk sınırının üstünde olacak şekilde yükseltilmeli ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemeler maaşa ve emekliliğe yansıtılmalıdır” dedi.

FEDAKARCA ÇALIŞAN SAĞLIK EMEKÇİLERİ SAĞLIĞINDAN OLDU

İstanbul Taksim Eğtim ve Araştırma Hastanesi İlkyardım önünde bir araya gelen sağlık emekçileri adına söz alan SES Şişli İşyeri Temsilcisi Ferdane Çakır, “Performans sisteminin kendisinden adalet çıkamayacağını yıllardır zaten dile getiriyoruz ve sonuçlarını yaşıyoruz. Ek ödeme/döner sermaye ödemeleri emekliliğe yansıtılmazken son zamanlarda artık ‘gelirler azaldı’ denilerek döner sermaye performans ödentileri ya komik rakamlarla (8 TL, 50 TL, 70 TL gibi) ödenmekte ya da hiç ödenmemekteydi” dedi.

Meslek grupları arasında farklı ödemeler olduğu gibi, aynı meslek grupları içerisinde hatta aynı riskli servislerde çalışanlar arasında dahi uçurumlar yaratıldığını söyleyen Çakır, “Döner sermaye kapsamındaki ek ödemeler sağlık emekçilerinin ekonomik kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Nihayetinde pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan tavandan ödeme adaletsizliği gidermemiş, aksine arttırmıştır. Yapılması gereken temel ücretlerin artırılmasıdır” dedi.

HASEKİ'DE SAĞLIK EMEKÇİLERİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde basın açıklaması yapan SES üyesi sağlık emekçileri, polis tarafından gözaltına alındı.

“ÇALIŞMA REJİMİ SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ SAĞLIĞINDAN EDİYOR”

SES Bakırköy Şubesi ise İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünde salgın sürecinde sağlık emekçilerine yapılan ek ödemelerdeki adaletsizliğe karşı eylem gerçekleştirdi.

"Sağlık bir ekip işidir, bizi ayırmayın, hakkımızı ödeyin" pankartının açıldığı eylemde sağlık emekçileri "Taşeron demek ölüm demektir", "Sağlık haktır satılamaz" "Sağlık ekip işidir", "Eşit işe eşit ücret", "Performans sağlığa zarardır", "Haklarımız ödenemez dediler ödemediler", "Alkışlar balkonda nöbet ücretleri askıda" dövizleri taşıdı.

Burada basın açıklamasını okuyan SES Bakırköy Şube Eş Başkanı Hatip Şengül “Salgındaki emeğimizi, aldığımız riski performans terazisi ile ölçmeye kalkanlar, alanda canla başla her türlü risk altında çalışan sağlık emekçilerini bir kez daha yıkıma uğratmıştır. Pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan tavanda ödeme adaletsizliği gidermemiş, aksine artırmıştır. Yapılması gereken temel ücretlerin artırılmasıdır” dedi.

Üsküdar Devlet Hastanesi önünde yapılan açıklamayı SES Anadolu Şubesi temsilcisi Pınar Kara yaptı. Çökmüş bir sağlık sistemine rağmen hâlâ fedakarca hizmet vermeye devam etiklerini ifade eden Kara, çalışma sürelerinin ve iş yükünün artması, angarya çalışma, ücretlerin azlığı sorunlarının salgın süresince devam ettiğini belirterek taleplerinin karşılanmasını istedi.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan SES üyesi sağlık çalışanları, hastane bahçesinde yaptıkları eylemle taleplerini dile getirdi.

HAK-İŞ'İN ÜYELERİNE ENGEL OLMASI PROTESTO EDİLDİ

Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan SES üyesi emekçiler, hastane bahçesinde yaptıkları eylemle ücret ödemelerindeki adaletsizliği protesto etti. Eylemde ayrıca Hak-İş'in üyelerini "İşten atılırsınız" diye korkutarak eyleme katılmaktan vazgeçirmesine de tepki gösterildi.

“BALON PATLADI, ADALETSİZLİK ÇIKTI”

Ankara’da da SES üyeleri temel ücretlerinin artırılması taleplerini dile getirmek için eylemler yaptı. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İbni Sina ve Şehir Hastanelerinde yapılan açıklama ve protestolarla sağlık emekçileri haklarını talep ederek “Sadaka değil emeğimizin karşılığını istiyoruz” dedi.

Ankara Şehir Hastanesi önünde SES Ankara Şubesi “Çalışma Barışını Bozma! Sağlık İşi Ekip İşidir” yazılı pankart ile açıklama yaptı. Burada konuşan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, bütün uyarılarına rağmen bakanlığın önlem almamasından dolayı sağlık emekçilerinin virüse yakalanarak hayatını kaybettiğine dikkat çekti, “Bu ölümlerin ve hastalıkların sorumlusu, önlemleri almayan Bakanlıktır” dedi.

Martta 3 ay tavandan ek ödeme yapılacağının söylendiğini hatırlatan Erden, “Biz bu müjdenin ne demek olduğunu biliyorduk ve bugün bu performans sisteminde yaşananlar bizleri şaşırtmadı çünkü biz yıllardır bu performans adaletsizliğini yaşıyoruz. O balon patladı ve o balondan bir kez daha adaletsizlik eşitsizlik, ayrımcılık çıktı. Bizi birbirimize düşman eden, iş barışımızı bozan, ekip anlayışımıza zarar veren zihniyet çıktı” dedi.

İZMİR’DE İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları ise yaşanan adaletsizliğe karşı imza kampanyası başlattı. Hastane bahçesinde yürüyüş yapan sağlık çalışanları “Sadece hakkımızı istiyoruz” diyerek başlattıkları imza kampanyasına ilişkin açıklama yaptı. SES İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Ulaşoğlu, ilk taleplerinin ek ödemelerin tüm sağlık çalışanlarının taban ücretlerine yansıyacak şekilde düzenlenmesi olduğunu ifade etti. Ulaşoğlu, “Çıkıp bizi alkışlayan hükümet maaşımıza yansıyacak temel ücret ve şu günlerde ayrım yapmadan herkese birer maaş verirlerse biz de onları alkışlayacağız” dedi.

“EK ÖDEMELER ADİL DEĞİL”

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi sağlık emekçileri de ek ödeme talebi için basın açıklaması düzenledi.

SES, İzmir Tabip Odası, Eğitim Sen Üniversiteler Şubesi, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Tez-Koop-İş Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Güvenlik Ve Savunma İşçileri Sendikasının da katıldığı ortak açıklamada konuşan DEÜ Hastanesi SES İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur, “Güvenli çalışmak istiyoruz. Bizler insanca yaşayabilecegimiz temel ücretlerimizi istiyoruz" dedi.

Basın açıklamasını okuyan Sağlık-İş İzmir Şube Sekreteri Özgür Arslan, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerin hakkaniyetli ve adil olmadığını söyledi. Arslan, “Sağlık hizmeti bir bütün olarak sağlık çalışanlarının görev paylaşımı ve iş birliğiyle yürütülmektedir. Ekip üyelerinin sorumlulukları birbirinden daha önemli sayılamayacağı gibi her biri ekibin olmazsa olmazları ve birbirinin tamamlayıcısıdır” diyerek adaletsizliğin giderilmesini istedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Obuz, “Yetkililere sesleniyoruz, lütfen adil olun ve bu salgın bittiğinde temel ücretlere yansıyacak insanca bir ücret politikasını hayata geçirin” dedi.

Demokratik Sağlık Sen İl Başkanı Ahmet Doğruyol “Sürekli işçi kadrosunda olan arkadaşlarımıza hala bir kuruş ödenmemiştir. Döner sermaye yönetmeliği bir an önce düzenlenmeli” dedi.

Sağlık-İş Genel Merkez Yöneticisi Adem Sarıçoban ise “Biz sağlık sisteminin zincir olduğunu söylüyoruz. Halkadan biri koparsa burada hizmet üretilmez” dedi.

Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Ali Çeltek de atölyede çalışan teknik işçileri temsilen söz aldı. Çeltek, “Dokuz Eylül Üniversitesinde teknik hizmette çalışanlar da sizlerden farklı değil, fabrikalarda çalışanların durumu da farklı değil” dedi.

Tez-Koop-İş Sendikası İzmir 1 No’lu şube başkanı Caner Fırat ise, “Ek ödemeler dışında sağlık çalışanlarının farklı farklı sorunları var. Toplu sözleşme hakkımızı 3 ay daha ötelediniz. Hükümetin bu yanlıştan vazgeçmesini istiyoruz” diye konuştu.

ADANA’DA PERFORMANS TEPKİSİ

Adana’da da SES’in çağrısı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde açıklama yapıldı. Açıklamaya Dev Sağlık-İş ve Adana Tabip Odası da destek verdi.

Açıklamayı okuyan SES Adana Şubesi Hukuk Sekreteri Erhan Öksüz, salgın sürecinde Sağlık Bakanlığının sağlık emekçilerini ödüllendirmek iddiası ile ortaya attığı ek ödeme uygulamasının mevcut adaletsizliği derinleştirip yeni sorunlara neden olduğunu söyledi. Uygulamanın iş barışını bozduğunu söyleyen Öksüz, “Salgındaki emeğimizi, aldığımız riski performans terazisi ile ölçmeye kalkanlar, alanda canla başla her türlü risk altında çalışan sağlık emekçilerini bir kez daha yıkıma uğratmıştır” dedi.

MERSİN’DE EYLEM: SOMUT ADIM ATILANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

SES Mersin Şubesi ise Mersin Üniversite Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Sağlık emekçileri adına basın açıklamasını okuyan SES Mersin Şube Örgütlenme Sekreteri Sevgi Başkavak, somut adımlar atılana kadar mücadele edeceklerini belirtti:

“Mersin üniversitesinde ek ödemelerin 9 ay geriden geldiği gibi bu ayki ek ödemelerde de hiç bir artış olmadan hesaplanmıştır. Temizlik işçisinden hasta bakicisina, hemsiresinden doktoruna, eczacısından teknisyenine, şoföründen yemekhanede çalışan tüm arkadaşlarımız için adaletli bir ödeme yapılmalıdır. Bu nedenle de bütün sağlık emekçilerine pandemi süresince çift maaş verilmelidir.”

AYDIN’DA EYLEM: İNSANCA YAŞAM İÇİN TEMEL ÜCRET ARTIŞI İSTİYORUZ

SES Aydın Şubesi de ek ödeme adaletsizliğine karşı basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan SES Aydın Şube Eş Başkanı Öznur Özağaç, döner sermaye kapsamındaki ek ödemelerin sağlık emekçilerinde ekonomik kayıplar yarattığını söyleyerek, “Sağlık emekçilerinin talebi üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, insanca yaşam için temel ücret artışıdır” dedi.

SES MANİSA ŞUBESİ: EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ

Manisa Merkezefendi Hastanesi önünde eylemn yapan SES Manisa Şube üyesi sağlık çalışanları da “Alkışlar bizim yorgunluğumuzu almıyor, karnımızı doyurmuyor” dedi. SES Manisa Şube Sekreteri Hilal Bingöl, “Biz her seferinde bize tehdit olarak kullanılan performans ödemesi değil sabit maaşımızın yükseltilmesini istiyoruz” dedi.

SES ANTALYA ŞUBESİ: İŞ BARIŞIMIZ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

SES Antalya Şubesi de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında Antalya Tabip Odası katıldı. Açıklamayı SES Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz, ek ödeme adaletsizliğine tepki gösterdi. Basın açıklamasında söz alan Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin ise “Bazı hak kazanımları olmuştur, ancak bunlar bizim emeğimizin karşılığıdır, bağış değildir” diyerek sağlık çalışanlarının dayanışmasının gerekliliğine dikkat çekti.

DİYARBAKIR’DA İKİ HASTANEDE EYLEM

SES Diyarbakır ve Urfa Şubeleri, yaptıkları açıklamalarla ek ödeme eşitsizliğine tepki gösterdi. Diyarabakır’da Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi önünde bir araya gelen SES üyesi sağlık emekçileri protesto eylemlerinde “Emeğimizin sömürülmesini kabul etmiyoruz” pankartı açtı. Urfa’da ise SES binasında yapılan açıklamada ek ödemelerin mevcut adaletsizliği daha da derinleştirdiğine dikkat çekildi. (MA)

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SIRALADIĞI TALEPLER

  • Temel ücretin en düşüğü yoksulluk sınırının üstünde olacak şekilde yükseltilmeli ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemeler maaşa ve emekliliğe yansıtılmalıdır. Ek ödemelerdeki haksızlıklar giderilmeli, üç ay tavan yapılacağı duyurulan ek ödemelerin tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde ve meslek grupları ve istihdam biçimleri arasında adaletsizliğe neden olmayacak şekilde ödenmelidir. Ayrıca salgının başladığı tarihten itibaren salgın dönemi boyunca ayrımsız tüm sağlık emekçilerine çift maaş ödemesi yapılmalıdır.
  • Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma payı) sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan bütün emekçileri ve geçmiş çalışma sürelerini de kapsayacak şekilde, fiili çalışma süresi şartı da kaldırılarak, 5 yıla 1 yıl yıpranma payı olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca salgın döneminden kaynaklı olarak artı bir yıl yıpranma payı hakkımızın verilmelidir.
  • Sağlık alanında yeni atamaların kadrolu, güvenceli yapılmalı, 4B 4C 4D sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil vb. istihdam modelleri ile çalıştırılan bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçileri 4A kadrosuna geçirilmelidir. KHK ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturmaları bahanesiyle ataması yapılmayan sağlık emekçilerinin ivedilikle işe başlatılmalıdır.
  • 657 sayılı kanunun ekli 1 sayılı cetvelde düzenlenen ek gösterge rakamlarının sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan tüm emekçileri kapsayacak, en az 3600 ek gösterge olacak şekilde kademeli olarak yükseltilmesi şeklinde düzenlenmeli ayrıca 1 derece verilmelidir.
  • Covid-19 enfeksiyonu geçiren sağlık emekçisinin zararının tanzimi için “mesleki risklere bağlı ortaya çıkan hastalık” olarak kabul edilip, iş kazası/meslek hastalığı olduğuna dair düzenleme derhal yapılmalıdır.

(HABER MERKEZİ)

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

KYTEKS'te 6 işçide koronavirüs tespit edildi, üretim durduruldu

SONRAKİ HABER

Figen Yüksekdağ’ın tutukluluk haline devam kararı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...