20 Mart 2020 10:25

Demokratik kitle örgütleri: Hasta, çocuk ve yaşlı tutuklular serbest bırakılmalı

İHD, TİHV, ÖHD, ÇHD, SES ve CİSST hazırlamış oldukları ortak metinle koronavirüs salgınına karşı hapishanelerde alınması gereken acil önlemleri açıkladı.

Fotoğraf: Pixabay

Paylaş

İHD, THİV, ÖHD, ÇHD, SES ve CİSST cezaevlerindeki koronavirüs riskine dikkati çekerek, gerekli önlemlerin alınması, ağır hasta, çocuk ve 60 yaş üzerindeki tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Ceza İnfaz sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaptıkları yazılı açıklamada, cezaevlerinde alınması gereken önlemleri sıraladı.

Hapishanelerin kişisel alan ve hijyenin en az bulunduğu kapalı kurumlar olduğu belirtilen açıklamada, "Yoğun ve hareketli nüfus, hapishanelerin özellikleri ve organizasyonu bu tür salgınların yayılması için oldukça elverişli ortamlardır" denildi.

"457'Sİ AĞIR OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 1333 HASTA TUTUKLU VAR"

Açıklamada, “İHD verilerine göre, cezaevlerinde 2019 yılında tespit edilebilen 457’si ağır hastalığı bulunan toplamda bin 333 hasta mahpus bulunmaktadır. Yaşamını tek başına idame ettiremeyen, sağlıklı koşullarda tedavisi yapılmayan ağır hasta mahpuslar, ağır yaşam hakkı ihlaline maruz kalmaktadırlar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2018 yılı içinde ceza infaz kurumlarına 266 bin 889 kişinin giriş kaydı yapılırken, aynı dönemde 215 bin 170 kişinin de çıkış kaydı yapılmıştır. Bu yüksek sayıdaki sirkülasyon hapishanelerde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısının görünenden çok daha yüksek olduğuna işaret etmektedir. Böylesi bir ortamda koronavirüs salgınından korunmak pek mümkün gözükmemektedir" bilgilerine yer verildi.

"AĞIR HASTA VE 60 YAŞ ÜSTÜNDEKİLER SERBEST BIRAKILSIN"

Adalet Bakanlığının cezaevleriyle ilgili açıkladığı önlemlerin yetersiz olduğu belirtilen açıklamada, alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

 • "Ağır hasta mahpusların, salgın hastalık durumunda ciddi risk grubunda bulunması nedeniyle serbest bırakılarak, infazlarının ertelenmesini, tutuklu olanların serbest bırakılmasını,
 • Virüsün özellikle 60 yaş üstü kişilerde ölümcül etkisi göz önünde bulundurularak, 60 yaş üstü mahpusların tedbiren serbest bırakılarak, infazlarının ertelenmesini, tutuklu olanların serbest bırakılmasını,
 • Hamile ve çocuklu kadınların (780 çocuk anneleriyle birlikte kalıyor), çocuğun üstün yararı ilkesi gözetilerek serbest bırakılmaları ve infazlarının ertelenmesini,
 • Çocuk tutukluların bir an önce serbest bırakılmasını,
 • Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kullanılarak suçlanan siyasi tutukluların (Milletvekili, belediye eş başkanları, belediye meclis ve il genel meclis üyeleri, avukatlar, gazeteciler, insan hakları savunucuları, aydın ve yazarlar, aktivistler, sendikacılar, öğrenciler gibi) bir an önce serbest bırakılmasını,
 • Son dönemde kamuoyu gündeminde olan infaz düzenlenmesine ilişkin, yasa teklifi çalışmalarının infazda eşitlik ilkesi, infaz sürelerinin kısaltılması ve dezavantajlı mahpus grupların mağduriyetleri göz önünde bulundurularak derhal yasalaştırılmasını,
 • Tutuklamanın istisna olduğu gerçeğinden hareketle tüm tutukluların durumlarının dosya üzerinde incelenerek bir an önce tahliyelerinin sağlanmasını,
 • Mahpusların hak mahrumiyetine sebep olacak (şartla infaz süresinin uygulanması, görüş hakkı, sevk hakkı gibi) disiplin cezalarının uygulanmasından vazgeçilmesini savunuyoruz.
 • Koronavirüsle ilgili bütün kaynaklarda virüsün yayılmasını engellemek için kişisel hijyeni sağlamanın önemine dikkat çekilmektedir. Hapishanelerde mahpusların sağlıklarının korunabilmesi, bulundukları alan ve kendi kişisel temizliklerini sağlayabilmeleri için, acilen temizlik malzemelerinin kendilerine ücretsiz verilmesi ve parası olmayan mahpusların da temizlik ürünlerine erişimi sağlanmalıdır. Hapishanelerde de çevresel ve kişisel hijyenin sağlanması için gerekli önlemleri almak hastalığın yaygınlaşmasını önlemek için azami özen göstermek hapishane idarelerinin ve devletin temel sorumluğudur.
 • Hapishanelerdeki banyo, tuvalet gibi ortak alanların her gün dezenfekte edilmesi,
 • Mahpusların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesinin sağlanması, vitamin takviyesi yapılması,
 • Risk grubunda ve kişisel hijyenlerini sağlamakta yetersiz olan kronik hasta, engelli, yaşlı, çocuklu, hamile mahpusların adli kontrol yoluyla cezalarının ertelenmesi sağlanana kadar, kalabalık koğuşlar yerine kapasitesi ve hijyen koşulları uygun ortamlarda tutulması,
 • Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) önerileri ve uyarıları dikkate alınarak, hapishanelerde görev yapan tüm personelin bilgilendirilmesi, atılması gerekli olan adımların ve uyulması gerekli olan kuralların belirlenmesi, mahpusların iletişim araçlarına erişimlerindeki kısıt dikkate alınarak ilgili personel tarafından bu bilgilerin paylaşılması, telefonla görüş hakkının her mahpusa haftada en az iki kere olacak şekilde uygulanması,
 • Hapishane içine girecek kişilerin salgını önlemek için uyması gereken hijyen kuralları ve alması gereken önlemler konusunda bilgilendirilmesi, mahpuslarla temasın söz konusu olduğu durumlarda bu önlemlerin yanı sıra uygun ortam ve koruyucu malzemeler sağlanması,
 • Sağlık çalışanları başta olmak üzere mahpuslarla temas eden tüm çalışanlara koruyucu giysi ve malzeme temin edilmesi, özellikle risk grubunda olan çalışanlar başta olmak üzere tüm hapishane çalışanları için çalışma koşullarını da kapsayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması,
 • Kurumda düzenli ve yeterli sayıda sağlık personelinin bulunması (sayının arttırılması),
 • Tüm mahpus, hapishane çalışanı ve mahpus yakınlarından olası belirtiler gösteren kişilerin testlerinin hızlı ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması,
 • Görüşlerin yapıldığı alanlarda mahpusların görüş haklarını ihlal etmeyecek şekilde hızla önlemlerin artırılması ve alanların sıklıkla dezenfekte edilmesi, mahpusların yakınlarıyla haberleşebilmesi için imkanların arttırılması,
 • Hapishanelere yakın yerlerde bulunan hastanelerde ve mahpuslara sağlık hizmeti verilen sağlık kurumlarında uygun-yeterli sağlık hizmeti verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması,
 • Mahpusların sağlık kurumlarına ve hastanelere ring araçlarıyla değil; daha hijyenik ve sağlığa uygun araçlarla taşınması,
 • Sağlık gerekçesiyle alınacak önlemlerin mahpusların temel haklarını ihlal etmeyecek şekilde uygulanmasına özen gösterilmesi,
 • Hapishanelerde koronavirüs salgını ile ilgili alınan/alınacak önlemler, karantina uygulamaları ile mahpusların sağlık durumları konusunda başta mahpusların aile ve avukatları olmak üzere kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi zorunludur.”

(HABER MERKEZİ)

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

İkinci yargı paketi: Kişi duruşmaya katılmasa da karar verilecek

SONRAKİ HABER

Boris Johnson: İngiltere’de 12 haftada virüsü paketleyeceğiz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...