18 Mart 2020 10:44
Son Güncellenme Tarihi: 18 Mart 2020 18:00

Sağlık emekçilerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Malzeme eksiğini giderin

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığına yazı yazarak hastanelerdeki malzemelerde sıkıntısının giderilmesini ve polikliniklerin çalışma saatlerinin azaltılmasını istedi.

Fotoğraf: DHA

Paylaş

TTB, koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, hastanelerdeki kişisel koruyucu malzemelerde yaşanılan sıkıntının bir an önce giderilmesini ve polikliniklerin çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesini talep etti. Adana Tabip Odası ve SES de Sağlık Bakanlığı’na sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanlarındaki eksikliklerin hızla giderilmesi çağrısı yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle malzeme eksikliğinin giderilmesi ve sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılması talebiyle Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderilen yazıda, kamu ve özel sağlık sektöründe çalışanların koruyucu önlemlerin yeterli olmadığı yönünde yakınmalarının olduğunu belirtilerek, koruyucu malzeme eksikliğinin bir an önce giderilmesi talep edildi.

HASTANELERE İLİŞKİN TALEPLER

TTB tarafından gönderilen yazıda şu taleplere yer verildi:

 • Kişisel koruyucu malzemelerde yaşanılan sıkıntı bir an önce giderilmeli, nöbet giysilerinin temizliği ve temininde hastane yönetimlerinin sorumluluk almaları sağlanmalıdır.
 • Bakanlığınızca, muayene ve girişimin düzeyine göre kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların hastane yönetimleriyle paylaşılması ve bu malzemeler olmadan çalışmanın yasak ve uygunsuz olduğunun hastane yönetimlerine iletilmesi önemlidir.
 • Özel hastaneler başta olmak üzere kimi hastanelerin hala tanı ve tedavi süreçlerini CoVID-19 sorunu öncesindeki rutin işleyişle yürütmekteki ısrarı kırılmalıdır.
 • Elektif ameliyatlar ilk aşamada Nisan ayı sonuna kadar durdurulmalıdır.
 • Polikliniklerin çalışma biçimleri yeniden düzenlenmeli, MHRS üzerinden verilen randevularda süre 20 dakikada bir olarak ayarlanmalı, diğer polikliniklerden ayrılacak biçimde CoVID-19 poliklinikleri açılmalı, 'olası olgu' tanımı yerli olguları içerecek şekilde genişletilerek hekimler tarafından kuşku duyulan her olguya test yapılabilmelidir.
 • İvedi olarak bütün yurttaşlara tanı/tedavisi acil veya yaşamsal olmayan durumlar için sağlık kuruluşlarına başvuru yapmamaları çağrısında bulunulmalı, bu bağlamda yurttaşların Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirme ve danışma hatlarını daha yaygın kullanması sağlanmalıdır.
 • Acil servisler hekim ve sağlık çalışanı açısından desteklenmelidir.
 • Özel hastaneler de dahil olmak üzere yoğun bakım yatak sayısının olası ihtiyaç artışını karşılayabilmesi için palyatif bakımın yeterli olabileceği hastaların triyajını da içeren rasyonel stratejiler geliştirilmeli, yoğun bakımların yatış/çıkış ölçütleri dikkatle izlenmeli, kişi başına düşen erişkin yoğun bakım sayılarındaki bölgesel/il bazlı eşitsizlikler giderilmeli ve yoğun bakımların kullanımına özen gösterilmelidir.

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TALEPLER

TTB’nin birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönelik talepleri ise şu şekilde sıralandı:

 • Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışma biçimi yeniden düzenlenmeli; (8.00-12.00) saatleri arasında aşılama, gebe-bebek takibi gibi koruyucu sağlık hizmetleri, (13.00-15.00) saatleri arasında rutin hasta muayene ve kontrol hizmetleri sunulmalı; (15.00-17.00) saatleri günlük raporların tutulması, eğitim çalışmaları ve temizlik faaliyetleri için ayrılmalıdır.
 • Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışanların gereksinim duyduğu kişisel koruyucu donanımlar ivedi olarak karşılanmalıdır.
 • Aile Sağlığı Merkezleri'nin temizliği il sağlık müdürlükleri tarafından sağlanmalıdır.
 • İşyeri hekimlerinin kişisel koruyucu donanımları işverenler tarafından sağlanmalı, bu konuda yaşandığını bildiğimiz eksikliklerin giderilmesi için Çalışma Bakanlığı ile görüşülmelidir. 

Adana Tabip Odası’nda bir araya gelen Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ve SES Adana Adana Şube Başkanı Dr. Mürşit Enis Akyüz ile hekimler “Sağlık Bakanlığı COVİD-19 saha rehberinde" olası temaslı bir hastaya derhal maske takılarak izolasyon önerisi doğrultusunda, öneride yer alan maske teçhizatıyla ilgili destek, tüm sağlık çalışanlarına en kısa zamanda temin edilmelidir” dediler.

ÖNERDİĞİMİZ TEDBİRLER ACİLEN ALINMALI

Adana Tabip Odası (ATO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Yönetim Kurulları adına açıklama yapan Başkan Prof. Dr. Ahmet Hilal, “COVID 19 pandemisi an itibariyle modern yaşamı altüst etmiş ve İtalya ve İran örneklerinde olduğu gibi gerekli önlemleri zamanında almayan ülkeleri derinden sarsmıştır. Bu ülkelerden elde ettiğimiz dersler; salgının çok hızlı yayıldığı ve son derece ölümcül sonuçlanabileceğidir. Türkiye’de de zamanında ve gerekli önlemler alınmaz ise tablonun bundan farklı olması için bir sebep yoktur.”

"COVID 19 SALGINI MODERN YAŞAMI ALTÜST ETMİŞTİR"

Adana’da sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman verilmesinde sıkıntılar yaşandığı belirten Prof. Dr. Ahmet Hilal'ın açıklaması şöyle oldu:

“Özellikle sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve bu tarz sıkıntılarının en kısa zamanda giderilmesi önemlidir. Bu kritik günlerde sağlık personelininin korunması, salgının kontrolü için çok kritik bir önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı COVİD-19 saha rehberinde 'olası temaslı bir hastaya derhal maske takılarak izolasyon' önerisi doğrultusunda, öneride yer alan maske teçhizatıyla ilgili destek tüm sağlık çalışanlarına en kısa zamanda temin edilmelidir. Adana Tabip Odası ve SES Adana şubesi olarak Sağlık Bakanlığını, İl Sağlık Müdürlüğünü ve ilgili bakanlıkları göreve davet ederek aşağıdaki tedbirleri acilen almaya çağırıyoruz;

 • Yoğun bakım ünitesi ve solunum desteği sağlayan cihaz sayısı hızla artırılmalı, yeterli personel istihdam edilmeli, kriz anında hangi sağlık çalışanının nerede görev alacağı şimdiden netleştirilmelidir.
 • Covid 19 virüsünün yayılma yolu genellikle temas yolu ile olduğu için halkın hijyen malzemelerine ücretsiz ulaşmasının yolu açılmalıdır.
 • En zor koşullarda çalışan tüm sağlık emekçilerinin koruyucu ekipmanlara hızla ulaşması sağlanmalıdır.
 • Adana’da Yüreğir Devlet Hastanesinin Karantina hastanesi yapılacağı belirtilmektedir. Bir hastanenin karantina hastanesi yapılması uygun bir yaklaşımdır. Bu yapılacak ise oraya normal poliklinik hastalarının başvurmasının önüne geçilmelidir.
 • Adana’da sağlık çalışanlarının maske ve eldivene ulaşmasında sorun olduğu bildirilmektedir. Bunun sağlık yetkilileri tarafından hızla düzeltilmesi gerekmektedir.
 • 12 yaşından küçük ve/veya engelli çocuğu olan sağlık personeli ebeveynlerinden birisine ücretli izin verilmelidir.
 • Dezavantajlı grupta olan (engelli, gebe, kronik hastalık vb.) sağlık personelleri ücretli izne ayrılmalıdır.
 • Atama bekleyen sağlık emekçileri hızlıca istihdam edilmeli ve KHK ile işinden atılan sağlık emekçileri göreve geri dönmelidir. Gerekirse emekli sağlık emekçilerinin göreve çağrılması düşünülmelidir. İtalya örneği bunun son derece önemli olduğunu, her bir sağlık çalışanının çok kritik olduğunu göstermiştir.
 • Diğer ülkelerde salgın durumunda ilk başvuru ve test yeri olarak spor kompleksleri kullanılmaktadır. Bu açıdan ilimizde de kapatılan ve atıl durumda olan hastaneler öncelikli olmak üzere, bu amaçlı merkezlerin planı ivedilikle yapılmalıdır.
 • Halkın doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmesi için devlet kurumları, Tabip Odaları ve sendika temsilcilerinin de dahil olduğu bir kriz yönetim masası kurulmalıdır. Böylece alınan önlemlere güven ve dolayısı ile uyum da artacaktır. Covid 19 virüsü bizlere bir kez daha göstermiştir ki bütün dünya halklarının kaderi ortaktır. Sağlık kamusal olmalı ve sağlığa daha çok bütçe ayrılmalıdır.” (HABER MERKEZİ)

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Metal işçisi: Bir ateş ölçümüyle bir broşür dağıtımı ile tedbir alınmış mı oluyor?

SONRAKİ HABER

Eski eşini tabancayla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa