18 Şubat 2020 15:11

İzmir Tabip Odasından Kadın Emeği ve Sağlık kongresine çağrı

TTB ve İzmir Tabip Odası Kadın Emeği ve Sağlık Kongresi düzenliyor. Kongre 21-23 Şubat tarihlerinde İzmir Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Fotoğraf: Evrensel

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile İzmir Tabip Odası işbirliğinde planlanan 6. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, “Kadın Emeği ve Sağlık” başlığı ile 21-23 Şubat tarihlerinde İzmir Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Dünyada ve Türkiye'de uygulanan neoliberal politikaların ve özellikle son üç yıldır önü alınamayan ekonomik krizin kadın istihdamına, sağlık alanındaki kadın emeğine mücadeleye ve örgütlülüğe olan olumsuz etkileri ele alınacak.

Konu ile ilgili olarak İzmir Tabip Odasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Oda Başkanı Funda Barlık Obuz, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin bir "kadın soykırımı" seviyesinde devam ettiği halde alınması gereken önlemler alınmadığı gibi cezasızlığın rutin bir uygulamaya dönüştüğünü ifade etti. 

Obuz, "Kadın işsizliğinin ve kadına yönelik ayrımcı muhafazakâr politikaların gün be gün arttığı günümüzde kadınların emeğine yönelik, saldırılar varolan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, derinleştirmekte ve mücadele hattımızı daraltmaktadır" dedi. Bu bağlamda kongrenin kapitalizmin krizi ile derinleşen kadın emeği karşıtı politikaları "Kapitalizm, ataerki ve sağlıkta kadın emeği" ekseninde çok yönlü olarak ele almayı ve kadın mücadelesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti. (İzmir/EVRENSEL)

Reklam