17 Şubat 2020 19:56

Bornovalı kadınlar saldırılara karşı mücadelelerini ortaklaştırdı

Bornova’da bulunan kadın örgütleri, siyasi partiler, dernekler ve sendikalara üye kadınlar emek ve demokrasi mücadelesini ortaklaştırmak için Bornova Kadın Platformu’nu kurdu.

Fotoğraf: Evrensel

Aralarında Bornova Kadın Derneği, İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Türkiye Devrimci Sendikası’na (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Kadın Sekreterliği, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir 4 No'lu Şube Kadın Sekreterliği, Emek Partisi (EMEP) Bornova ilçe örgütü, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bornova ilçe örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bornova ilçe örgütü, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Bornova Dersimliler Derneği, Mor Dayanışma, Ege Yörükleri ve Selanik Göçmenleri Derneği’nin de bulunduğu 22 kurum, Bornova Kadın Platformu’nun kuruluşunu, Eğitim Sen 4 No'lu Şubede bir basın açıklaması yaparak deklare etti.

Açıklamayı Bornova Kadın Platformu adına Songül Dolu okudu. Ekonomik krizin, işsizliğin, kadına yönelik şiddetin ve komşu ülkelerde sürdürülen savaşın tüm kadınları doğrudan etkilediğini söyleyen Dolu, “Tek adam, tek parti ittifakı ekonomik krizin tüm yükünü işçi ve emekçi sınıfların üzerine yüklemeye çalışıyor. Kadınların evde, işte, okulda, fabrikada, sokakta her alandaki eşitsizliği bugün dünden daha can yakıcı bir sorun olarak karşımızda duruyor. Burjuva iktidarlarının özellikle son 15 yıldır sürdürdüğü gerici-muhafazakar yaşam dayatması, toplumsal eşitsizliği ve sömürüyü kadınlar için daha da derinleştiriyor” dedi.

"KADIN EMEĞİ ÜZERİNDEKİ SÖMÜRÜ DERİNLEŞTİ"

Hükümetin “muhafazakar toplum” inşası planının bir parçası olarak kadını gelenek görenek ve dini referanslarla kuşattığını vurgulayan Dolu, kadın emeğinin giderek görünmezleştiğini ve esnek, kuralsız, güvencesiz çalışma koşullarının kadın emeği üzerindeki sömürüyü arttırdığını dile getirdi. “Doğum izni, süt izni, kreş hakkı gibi haklarımıza tek tek göz dikiliyor, yarı zamanlı çalışma gibi uygulamalarla kadınlar hem çalışma yaşamının dışına itiliyor, hem de hakları ellerinden alınıyor. Kadınlar işyerlerinde aynı işi yapan erkeklere oranla daha düşük ücretlere çalıştırılıyor ve daha fazla mobinge maruz kalıyor” diyen Dolu, ayrıca kadınların işten atma tehdidiyle, taciz hatta şiddete mecbur bırakıldığını ifade etti.

"AKP HAKLARIMIZA GÖZ DİKTİ"

AKP hükümetinin ekonomik, sosyal, politik uygulamalarının kadına yönelik şiddeti arttırdığını belirten Dolu, “Her ay onlarca kadın katlediliyor, yüzlercesi şiddet görüyor, tecavüze uğruyor. Kadına yönelik şiddeti önlemek bir yana daha da katmerlendirecek yargı ve meclis kararlarına imza atılıyor. Mücadeleyle kazanılmış ve yasalarla garanti altına alınmış haklarımıza göz dikiliyor, uluslararası sözleşmeler ve yasalar kaldırılmak isteniyor. Çocuk istismarları, her geçen gün artıyor. Hepimizin kanını donduran istismar vakalarına karşı denetimi artırmak ve var olan yasa ve sözleşmeleri uygulamak yerine kaldırmanın hesapları yapılıyor” diye konuştu.

"SALDIRILARA KARŞI 8 MART’TA ALANLARA"

Türkiye’de verilen kadın mücadelesinin güçlendiğini dile getiren Dolu, sömürüye ve baskıya karşı, kadına yönelik şiddete, çocuk istismarlarına karşı, cinsiyet eşitsizliğine karşı, ekonomik krizin kadınların omuzuna yüklenmesine karşı mücadeleyi yükselttiğini belirtti. Kadına yönelik saldırılara karşı dayanışmayı güçlendirmek için bir araya geldiklerini belirten Dolu, Bornova’da yaşayan kadınları, Bornova Kadın Platformu çatısı altında birlikte mücadele etmeye davet etti. Dolu, son olarak 8 Mart yaklaştığını hatırlatarak, cinsel ve sınıfsal sömürüye karşı insanca bir yaşama kavuşmak için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde tüm kadınları meydanlara çağırdı. (İzmir/EVRENSEL)

 

Reklam