27 Ocak 2020 15:57

İmar değişikliği yasası Mecliste görüşülecek

AKP milletvekillerinin imzasıyla sunulan imar kanununda değişiklik öngören teklif, yarın Mecliste görüşülecek. 37 maddelik teklife CHP, HDP ve İYİ Parti muhalefet şerhi koydu.

Fotoğraf: DHA

Paylaş

AKP milletvekillerinin imzasıyla Meclise sunulan imar kanununda değişiklik öngören teklif yarın Mecliste görüşülecek. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilirse belediyelerin bazı yetkileri TOKİ’ye devredilirken Cumhurbaşkanlığı Ahlat Köşkü gibi kaçak yapılara da af getirilecek. 37 maddelik teklife CHP, HDP ve İYİ Parti muhalefet şerhi koydu.

"YEREL YÖNETİMLERİN YETKİLERİ TOKİ’YE DEVREDİLİYOR"

Kanun teklifine göre; TOKİ tarafından satış ve kira sözleşmesine konu edilen taşınmazlar hariç, mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan arsa ve arazilerin, gerçek veya tüzel kişilerce işgali halinde, TOKİ, ecrimisil (haksız işgal tazminatı) istemeye, ecrimisilin tahsiline ve taşınmazın tahliyesine ilişkin işlemleri uygulamaya veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle uygulatmaya yetkili olacak. Muhalefet, bu madde ile yerel yönetimlerin yetkilerinin TOKİ’ye devredilmesine itiraz ediyor.

MUHALEFET ŞERH DÜŞTÜ

Yasa komisyonlardan geçince komisyon görüşmelerine katılan İYİ Parti, HDP ve CHP teklife itiraz etmişti. Siyasi partilerin şerhlerinden kısa kısa alıntılar şu şekilde:

İYİ Parti: “Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na ait olan ve belediyelere devredilmiş olan arazilerin TOKİ’ye devri son derece yanlış bir uygulamadır. Danıştay kararlarında belediyelere verilmiş haklar kanuni bir düzenlemeyle belediyelerden alınamaz. Bu Anayasa’nın 138. Maddesine de aykırıdır. İktidarın belediyelerden yetki alıp merkezi kurumlara vermesinin siyasi olduğu aşikârdır.  AK Parti’nin teklifi Kıyı Kanununda da değişiklik öngörüyor. Kamuoyunda Salda Gölü kıyısına yapılmasıyla gündeme gelen millet bahçesinin düzenlemede kapsamı açıklanmıyor. Millet Bahçesi içinde yapılacak yapıların neler olduğu ve kıyıya ne uzaklıkta yapılabileceği açıkça ifade edilmelidir.

YERELE AKTARILMASI GEREKEN PAY YARISI MERKEZİ YÖNETİME AKTARILACAK

CHP’ye göre teklif, “gelir ve rant yaratma kapasitesi yüksek belediyeleri kaybeden iktidarın genel bütçe için yeni gelir kaynağı yaratma” amacı taşıyor. Teklife göre parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak. Ada bazında yapılacak plan değişikliklere de asgari 1000 metrekare gibi şartlar getiriliyor. Taşınmaz sahiplerinin malları üzerindeki değer artış payı tutarı da Bakanlık hesabına yatırılacak ve bu gelirler bakanlık ve belediyeler arasında pay edilecek. Büyükşehirlerdeki değer artışında merkezi yönetim (bakanlık ve genel bütçe) yüzde 50, büyükşehir olmayan illerde yüzde 60, projeyi bakanlık onaylarsa gelirin tamamını bakanlık alacak. CHP şerhinde, “Payın büyük kısmı, gelir ve rant yaratma kapasitesi yüksek belediyeleri kaybeden iktidarın Bakanlık ve genel bütçe için yeni gelir kaynağı yaratması üzerine kurulmuştur. Yerel yönetime aktarılması gereken pay, yarısı ya da yüzde 60’a yakını merkezi yönetime aktarılmak üzere bir tür yeni vergi ihdas edecek biçimde kullanılmıştır. 2019 yılındaki yasayla, otellerden alınan konaklama vergisi ve değerli konut vergisi düzenlemesine benzer biçimde, doğrudan yerel yönetimlerle ilgili olan ve anayasal açıdan sorun içeren düzenleme burada yine önemli kısmı merkezi yönetime aktarılacak biçimde yazılmıştır” denilerek itiraz edildi.

AHLAT’A KÖŞK MADDESİ GERİ ÇEKİLMELİ

Teklifin tartışmalı maddelerinden biri de Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği Van Gölü kıyısında, Ahlat’ta yapımına başlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü Projesi oldu. Teklife eklenen kroki ile sınır ve koordinatları gösterilen Bitlis Ahlat’ta Van gölü kıyısında bulunan alanların Kıyı Kanununa tabi kısımlarında imar planı kararıyla resmi kurum alanı (Cumhurbaşkanlığı köşkü) yapılabilmesine olanak sunuluyor.

KANAL İSTANBUL’UN ÖN HAZIRLIĞI

HDP şerhinde, söz konusu teklifle imar konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden merkezi yönetimin kentlere doğrudan müdahale hakkının genişletildiği savunuldu. Teklifte Kanal İstanbul Projesine hazırlık olarak algılanabilecek düzenlemeler olduğunu kaydeden HDP, gecekondu yasasında değişikliği buna örnek gösterdi. Daimi veya geçici bütün izinsiz yapıların hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılmasını öngören düzenleme için, “Bu madde özellikle iktidar açısından Kanal İstanbul projesini hayata geçirmek için yapılan hazırlıkların ön aşaması olarak değerlendirilebilir. Belediye sınırları içerisinde dahil olan yerlerde belediyenin yetkisinin olmaması kabul edilmez” eleştiri getirildi.

BEKÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEME KOMİSYONDA

İçişleri Komisyonu da Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'ni ele almak üzere toplanacak. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için sınavda başarılı olma şartını getiren teklif, bekçilere, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içerisinde kişileri, araçları durdurabilme, kimlik sorabilme yetkisi veriyor. Teklife göre, bekçiler, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek. Teklif, bekçilere, silah ve zor kullanma yetkisi de getiriyor. Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay denetim raporlarının hazırlanması süreçleri ve 2017-2018 raporlarının formatıyla ilgili de 29 Ocak Çarşamba günü toplanacak KİT Komisyonuna sunum yapacak. (HABER MERKEZİ)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Çorum’da bine yakın çiftçi isyan etti: İhracat kısıtı kaldırılsın

SONRAKİ HABER

Depremi çocuk evliliklerinin yasaklanmasına bağlayan Prof. Gencer derse girmedi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...