16 Ocak 2020 12:28

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu

HDP Milletvekili Serpil Kemalbay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un iş cinayetlerine karşı Teftiş Kurulu'nu görevlendirmediği için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk | Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

HDP Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un iş cinayetlerine karşı Teftiş Kurulu'nu görevlendirmediğini söyledi ve bakanlığın işverenlerle beraber sorumlu olduğunu vurgulayarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Suç duyurusu öncesi Mecliste basın açıklaması yapan Serpil Kemalbay Pekgözegü Türkiye’nin ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünya sıralamasında ise üçüncü sırada olduğunu vurgulayarak “İş güvenliği işletmelerde maliyet unsuru olarak görülüyor ve işçi sağlığı iş güvenliği kuralları korkunç boyutlarda ihlal ediliyor. İşçileri köle gibi gören, kullanıp atılacak malzeme muamelesi yapan işletmeler insan sağlığına göz göre göre kasdetmeleri ne yazık ki önlenmemekte ve hatta cezasız kalmaktadır. Önleyici, caydırıcı politikalar izlemeyen hükümetlerin   denetimsizlik politikaları iş cinayetlerinin ve meslek hastalıklarının seri cinayetlere dönüşmesine sebep olmaktadır. Her gün en az 4-5 işçi iş cinayetinde ölürken ilgili Bakanlığın bu kesinlikle önlenebilir ölümleri durdurmak için parmağını dahi kıpırdatmamış olması dehşet vericidir. Ayrıca bu ölümlerin kat be katı meslek hastalıkları şeklinde yaşanmasına rağmen Bakanlık meslek hastalıklarına bağlı ölümleri örtbas ediyor” dedi.

“BAKANLIĞIN İŞ CİNAYETLERİNE VE MESLEK HASTALIKLARINA YÖNELİK İŞ TEFTİŞ KURULUNU GÖREVLENDİRMEDİĞİ ORTADA”

İş Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde; müfettişler tarafından düzenlenen raporların sonuçlarına göre çalışma mevzuatının düzenlenmesi, iş ilişkilerinin, çalışma şartlarının, çalışma ortamının iyileştirilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması ve önlenmesi, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi konularında bakana önerilerde bulunmak gerektiği, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları 9’uncu maddesinin  (ç)  fıkrasında ise;  “Kurulun teftiş faaliyetlerinin planını hazırlayarak en geç ilgili olduğu yılın başında uygulanacak şekilde Bakanın onayına sunmak, onaylanmış programların uygulanmasını ve gerektiğinde değiştirilmesini sağlamak”  gerektiğinin yer aldığının altını çizen Kemalbay Pekgözegü; “Fakat gözlemlerimize göre Bakanlığın sorumluluğundaki İş Teftişi Kurulu çalıştırılmamakta, kadrosu ihtiyaçlara göre geliştirilmemekte ve işlevi adeta görmezden gelinmektedir. İş cinayetlerinin azaltılması ve nihayetinde önlenmesinde son derece önemi olan bu kurumun atıl bırakılması iş cinayetlerine davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Ayrıca Türkiye’de iş müfettişleri sayısının çalışma hayatının denetimini sağlayacak seviyeden uzakken, müfettiş sayısı zaten yetersizken, var olan müfettişlerin bir de 2019 yılında çalıştırılmaması bu cinayetlere ortak olmak anlamına gelmektedir. Ne yazık ki ilgili bakanlığın iş cinayetlerine ve meslek hastalıklarına yönelik iş teftiş kurulunu etkin bir şekilde görevlendirmediği ortadadır.  “İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği” uyarınca “2019 yılı Genel Çalışma Planı”’nın  2018 yılı Aralık ayı içerisinde onaylanması gerekirken bu onayın  Eylül 2019’da verilmiş olması,  söz konusu teftişin türünün de ‘Programlı Teftiş’ içermemesi işçi kıyımının yaşandığı bir ülkede asla kabul edilemez bir tutumdur” dedi.

"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN NEDEN YETERLİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMESİ YAPILMAMIŞTIR"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ekonomik krizin etkilerinin patronlar üzerindeki etkisini azaltmak üzere verilen teşvikler yetmemiş gibi bir de işçilerin canını patronların kârına peşkeş çektiğini ifade eden Kemalbay Pekgözegü şu soruları sordu; 

  1. İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği” uyarınca 2019 yılı “Genel Çalışma Planı”nın 2018 yılı Aralık ayı içinde onaylanması gerekirken bu onayın 2019 yılı Eylül ayında verilmiş olunması; söz konusu onayda da yine temel teftiş türü olan “Programlı Teftiş”e yer verilmemesi karşısında tartışmasız bir şekilde  hizmet kusurundan bahsedilebilecektir. Bu işlemler Bakan tarafından neden geciktirilmiştir? Bu bir hükümet tasarrufu mudur? Sayın Bakan birilerinden bu yönde talimat mı almıştır? 
  2. 2018 yılında ve 2019 yılının ilk dokuz ayında iş sağlığı ve güvenliği yönünden neden yeterli müfettiş görevlendirilmesi yapılmamıştır? 
  3. 2018 yılında ve 2019 yılının ilk dokuz ayında  iş sağlığı ve güvenliği yönünden neden programlı teftiş planı çıkarılmamıştır? 
  4. 2018 yılında ve 2019 yılının ilk dokuz ayında  iş müfettişleri neden asli görevleri olarak tanımlanan iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yerine fiilen teftiş dışı işlerde görevlendirilmiştir? 

Kemalbay Pekgözegü son olarak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un; İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği gereğince “2019-Genel Çalışma Planı”nı yaptırmayarak 2019 yılında tespit edilebilen ve edilemeyen tüm iş cinayetleri ve meslek hastalıklarından işverenlerle beraber sorumlu olmuştur” diyerekBakan Selçuk hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak gerekli yaptırımların uygulanması için suç duyurusundabulunduğunu ve savcılığa da başvuracağını bildirdi. (HABER MERKEZİ)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Zonguldak ve Afyon'da işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 20 yaralı

SONRAKİ HABER

Elazığ ve İstanbul'da Evrensel'e destek: Evrensel’in suç ortağıyız

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa