07 Ocak 2020 14:49

CHP'den Çine'de silikozis hastası olan maden işçileri için soru önergesi

CHP Milletvekili Candan Yüceer, Çine'de silikozis hastası maden işçilerinin durumunu TBMM'ye taşındı.

Fotoğraf: Evrensel

Evrensel'in gündeme getirdiği Çineli silikozis hastası maden işçilerinin durumu soru önergesi ile TBMM'ye taşındı. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde silikozis hastası işçilerin yaşadıklarını gündeme getirdi.

Soru önergesinde Aydın’ın Çine ilçesinde feldspat ve kuvars madenlerinde çalışan işçilerin hasta oldukları işyerinde yapılan sağlık taramasında tespit edildikten sonra, kendilerine hastalıkları hakkında bilgi verilmeden işten çıkarıldıklarını aktaran Yüceer, "İşçiler ancak başka bir işe girmeden önce sağlık raporu alırken hastalıklarını öğrenmektedirler. Yeni işe alınmayan bu kişilerin, 2022 Sayılı Kanunu’nun geçici 2. maddesinde yer alan düzenlemeye göre aylık almaları da yeni başvurular kabul edilmediği için mümkün olmamaktadır. Çalışırken sağlıklarından olan bu kişiler adeta açlığa ve ölüme mahkum edilmektedir" dedi.

Yüceer Bakan Selçuk'a şu soruları yöneltti:

  1. Türkiye’de kayıtlara meslek hastalığı olarak geçen kaç silikozis hastası bulunmaktadır?
  2. 2022 Sayılı Kanunu'nun geçici 2. maddesine göre aylık alan kaç Silikozis hastası bulunmaktadır?
  3. Silikozis hastalığına yakalananlara aylık verilmesi için yeniden başvuru alınması yönünde bir çalışma yürütülmekte midir?
  4. Aydın’ın Çine ilçesinde basına yansıyan bu durumla ilgili, sözkonusu işletmeler ile işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetini yürüten kişi ve kurumlar hakkında Bakanlığınız herhangi bir inceleme başlatmış mıdır?
  5. Türk Toraks Derneği, işyerlerinde yapılan taramalarda çekilen filmlerin kalitesinin kabul edilemeyecek derecede kötü olduğunu, bunun Silikozisin teşhisi konusunda sorunlar yarattığına dikkat çekmektedir. İşyerlerinde yapılan sağlık taramalarında yapılan çekimlerin kalitesine ilişkin standartlar nelerdir? Çekilen filmlerin kalitesinin arttırılmasına yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır?
  6. 2003 yılından bu yana meslek hastalığı tespit edildikten sonra işten çıkarılan kişi sayısı kaçtır?
  7. 2019 yılında kaç işyeri meslek hastalıkları yönünden denetlenmiştir? Bu denetimlerde kaç işyerine yaptırımda bulunulmuştur? Bu işyerlerinin iş kollarına göre dağılımı nedir?
  8. 2003 yılından bugüne Türkiye’de kaç meslek hastalığı tespit edilmiştir? Yıllara, meslek gruplarına ve hastalıklara göre dağılımı nedir?
  9. 2003 yılından bu yana  kaç kişi meslek hastalığı nedeniyle malulen emekli olmuştur?

(HABER MERKEZİ)

Reklam