06 Ocak 2020 15:07

Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Torbalı'da Eğitim Sen temsilciliğinin genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile seçime girilen kongre sonucunda yürütme kurulu Nuri Önder, Ahmet Gündüz, Çiğdem Narin, Bilgin İçme ve Asker Akyol’dan oluştu.

Açılış konuşması yapan önceki dönem sözcüsü Nuri Önder açılış Dünyada ve Türkiye’de yaşananları kısaca özetleyerek konuşmasına başladı. Önder, “Bir tarafta kendi halkını sefalete teslim eden emperyalist devletler içerde dibe vuran politikalarını, başka ülkelerde savaş çıkartarak ayakta tutmaya çalışmaktadır. Ülkemizde de benzer bir durum söz konusudur. Bir tarafta gittikçe derinleşen kriz, artan işsizlik ve yoksulluk, hız kesmeden devam eden kadın ve iş cinayetleri, özelleştirme politikaları sonucunda eğitim ve sağlıkta yaşanılan çöküş devam ederken diğer tarafta Kanal İstanbul, yerli otomobil ve Libya’ya asker gönderme söylemleri ile işçi ve emekçiler kendi gerçekliklerinden uzaklaştırılmaya, yandaş sermayeye de yeni pazarlar yaratılmaya çalışılmaktadır” dedi.

EĞİTİM EMEKÇİLERİNE ÖRGÜTLENME ÇAĞRISI

Eğitim Sen’in böyle bir süreçte kongreye gittiğini ve kongrenin işçi ve emekçilere dayatılan tablonun ancak yine işçi ve emekçilerin birleşik, örgütlü gücü ile aşılabileceğini vurgulayan bir kongre olduğunu söyleyen Önder, “Ne korkuya ne de yılgınlığa kapılma lüksümüz yoktur. Çünkü ülkeyi bu hale getirenlerin unutturmaya çalıştığı şeyi biz unutmadık ve onu tüm emekçilere hatırlatmak tek görevimiz. Bizler Ülkenin en zengin %1’ne, toplam ulusal gelirin %54’nü peşkeş çeken adaletsizliğinin, emekçilerin ortak mücadelesi ile sona erdirilebileceğini biliyoruz. Bu ortak mücadelenin emekçilere dayatılan rekabete dayanışma ile cevap vererek yükseltileceğini, insanca yaşam ve güvenli bir gelecek beklentisinin bireysel çabalarla değil ancak örgütlü bir tutumla sağlanabileceğini biliyoruz” diye konuştu. Son olarak eğitim emekçilerine dayatılan angarya çalışma, hak gaspı, keyfi tutumun Eğitim Sen’in gündemi ve mücadele nedeni olduğunu belirten Öder, tüm eğitim emekçilerini Eğitim Sen’de örgütlenmeye davet etti.

Konuşmanın ardından faaliyet ve mali raporların okunduğu ve aklandığı kongrede 5 yürütme kurulu ve 55 şube delegesini belirlemek üzere tek liste seçime girdi. Seçim sonucuna göre eğitim sen torbalı temsilciliği yürütme kurulu Nuri Önder, Ahmet Gündüz, Çiğdem Narin, Bilgin İçme ve Asker Akyol’dan oluştu.

Kongreye Torbalı Aşık Mahsunu Cemevi Başkanı Naci Daşdan, Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube başkanı Necip Vardal ve yürütme kurulu üyeleri Müjdat Çalış, Vedat Safi ve Canan Kebeç katıldı. (İzmir/ERVENSEL)

Reklam