01 Ocak 2020 17:04

Danıştay kararıyla ortaöğretimde türbanın serbestisi kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ortaokul ve liselerde türban serbestisi getiren yönetmeliğin iptali istemini reddeden kararı oy çokluğuyla onadı.

Fotoğraf: Vikiçizer/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

Paylaş

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun oy çokluğuyla aldığı kararla ortaöğretimde türbanın serbestisi kesinleşti. Karşı oy yazısında, düzenlemenin bu haliyle, Anayasa'nın Cumhuriyetin niteliklerini düzenleyen 2. maddesine, kanun önünde eşitliği düzenleyen 10. maddesine, eğitim ve öğretim hakkı ve ödevini düzeneyen 42. maddesine aykırı olduğu vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik 2014 yılında değiştirilerek lise ve ortaokul öğrencilerine türban serbestisinin önü açılmıştı. Emekli Yargıç Ömer Faruk Eminağaoğlu, düzenlemenin iptal istemiyle dava açmıştı. Danıştay Başsavcılığının yönetmeliğin iptal edilmesi yönündeki görüşüne karşın Danıştay 8. Dairesi, talebi reddetmişti. Kararın gerekçesinde, ortaokul ve liselerde açıkça başörtüsünü yasaklayan herhangi bir Anayasal ya da yasal hüküm bulunmadığı belirtilirken dava konusu yönetmelikle ise bir sınırlama değil, din ve vicdan hürriyeti kapsamında devlete düşen pozitif yükümlülük gereği serbestlik getirildiği savunulmuştu. Eminağaoğlu da karara itiraz etti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre itirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, oy çokluğuyla dairenin kararını onadı. Kararda, “Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir” denildi.

4 ÜYE MUHALEFET ETTİ

Danıştay üyeleri Gürsel Mekik, Ziya Özcan, Turgay Tuncay Varlı ve Mühsin Yıldız karara muhalefet ederek karşı oy yazdı.

Daha önce AİHM’nin türban yasağına ilişkin kararına atıf yapılan karşı oy yazısında, “Özel alandan kamusala, kamusaldan resmi alana doğru gidildikçe bireysel özgürlüklerin ve bu bağlamda dinsel simge ve giysilerin kullanımının, ülkenin özgül koşulları da dikkate alınarak diğerlerinin davranışlarından daha kolayca etkilenecek yaşta bulunan öğrencilik çağındaki çocukların hak ve özgürlüklerinin korunması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik meşru bir amaca hizmet etmek üzere sınırlandırılmasında hukuksal bir sakınca bulunmamaktadır” denildi.

Yazıda, bu haliyle düzenlemenin, Anayasa'nın Cumhuriyetin niteliklerini düzenleyen 2. maddesine, kanun önünde eşitliği düzenleyen 10. maddesine, eğitim ve öğretim hakkı ve ödevini düzeneyen 42. maddesine aykırı olduğu vurgulandı. (HABER MERKEZİ)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Yarım kalmış bir aşkın politik romanı

SONRAKİ HABER

Batı Şeria ve Gazze'de binlerce kişi Trump'ın işgal planına karşı sokağa çıktı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa